Loonbrief
Vorige

1 van 90

Volgende
Volgend artikel:

Loon onderhandelen voor 3 op de 4 werknemers taboe

Wat is de bijzondere bijdrage sociale zekerheid?

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid
Op je loonbrief zie je soms een bijkomende inhouding op je nettoloon die bijzondere bijdrage sociale zekerheid genoemd wordt. De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid kadert in een globaal plan uit 1994 om de leefbaarheid van onze sociale zekerheid te behouden. Ze heeft tot doel bij te dragen tot de financiering van de sociale zekerheid.

Heel wat werknemers betalen bovenop de 'gewone' sociale bijdragen ook nog eens de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ). De bijzondere bijdrage is verschuldigd door elk gezin bestaande uit werknemers of hoge ambtenaren. Ze hangt af van de grootte van je loon en je gezinssituatie (alleenstaand of een gezin met twee inkomens). Het bedrag van de bijdrage staat in verhouding tot het jaarlijks belastbare gezinsinkomen.

Extra: Hoeveel blijft er van mijn brutoloon netto over?

De BBSZ is een belasting waarbij de werkgever bij iedere loonberekening een extra bedrag moet inhouden. Op het einde van elk kwartaal worden de totale inhoudingen doorgestort naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Het bedrag van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid wordt pas vastgesteld op het moment van de aanslag in het stadium van de eindbelasting.

De administratie der directe belastingen doet jaarlijks de definitieve afrekening bij de belastingheffing. De aan de RSZ betaalde bedragen zijn dus voorschotten op de jaarlijks verschuldigde bijdrage.

Meer informatie over het bedrag van de inhouding vind je op de website van de RSZ.          

Je loonbrief ontcijferd: een overzicht

(lm) - Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian. Bronnen: Liantis / socialsecurity.be   

3 april 2022
Anderen bekeken ook