Loonbrief
Vorige

1 van 74

Volgende

Wat is de werkbonus en hoe kan je 'm berekenen?

Werkbonus centen
Door de werkbonus houden bepaalde werknemers netto meer over van hun brutoloon. Wie komt in aanmerking en hoe wordt het berekend?

Definitie

Kort samengevat is de werkbonus een werknemersbijdragevermindering waardoor je als werknemer met een laag loon een hoger nettoloon overhoudt. Deze vermindering bestaat uit een forfaitair bedrag dat afgetrokken wordt van je gewone RSZ bijdrage van 13,07%. Dit bedrag is variabel en wordt kleiner naarmate het bruto maandloon groter wordt. De bedoeling van de werkbonus is om de overstap van werkloosheid naar werk financieel aantrekkelijker te maken.

Let wel: niet elke werknemer komt in aanmerking voor de werkbonus. Deze bijdragevermindering geldt alleen voor contractuele medewerkers in de privé- en openbare sector waarvan het bruto maandloon onder een bepaald bedrag blijft.

Bereken: Hoeveel blijft er van mijn brutoloon netto over?

Berekening

De berekening van die werkbonus gebeurt op basis van je bruto refertemaandloon (S) dat aan RSZ is onderworpen. Sinds 1 maart 2020 gelden nieuwe, geïndexeerde bedragen voor de toekenning van de werkbonus (R). De exacte berekeningswijze vind je hier.

1. Bedienden

S (refertemaandloon aan 100% in euro) R (basisbedrag in euro)
≤ 1.674,49 205,65
> 1.674,49 en ≤ 2.611,78 205,65 - (0,2194 x (S - 1.674,49))
> 2.611,78 0,00

2. Arbeiders

S (refertemaandloon aan 100% in euro) R (basisbedrag in euro)
≤ 1.674,49 222,10
> 1.674,49 en ≤ 2.611,78 222,10 - (0,2370 x (S - 1.674,49))
> 2.611,78 0,00

Win-winsituatie

Ook voor werkgevers is de werkbonus een interessante maatregel. Justine Deketelaere, HR Generalist bij Wallenius Wilhelmsen Solutions: “De werknemersbijdragevermindering zorgt ervoor dat werknemers die een relatief laag brutoloon hebben alsnog een aantrekkelijk nettoloon overhouden. Deze financiële bonus is een win-winsituatie voor beide partijen: de werknemer houdt netto meer over van z’n bruto maandloon en als werkgever hoef je het bruto maandloon niet te verhogen.”

Ontdek: Welke factoren bepalen je loon?

En wat met de belastingen?

De werkbonus mag je belastbaar beroepsinkomen dan wel verhogen, toch zorgt een belastingvermindering ervoor dat je daar niet al te veel van merkt. Deze compensatie (de zogenaamde fiscale werkbonus) vermindert de bedrijfsvoorheffing voor werknemers met een laag inkomen met 33,14% en compenseert zo deels de werknemersbijdragevermindering. Door deze maatregel blijft de werkbonus daadwerkelijk een financiële bonus voor werknemers met een laag loon.

Extra: Welke beroepskosten kan ik aftrekken van de belastingen?

(fd/mr) - Bron: www.socialsecurity.be

28 juni 2021
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook