Hoeveel ben ik waard?
Vorige

1 van 275

Volgende
Volgend artikel:

Brussel betaalt het best

Waarom je je niet blind mag staren op je nettoloon

Je hebt er misschien al eens van gehoord: iemand vond een nieuwe job, met hoger loon, maar kreeg netto toch minder op zijn rekening dan voordien… Is dat geen mythe? Kan zoiets eigenlijk wel? Geert Vermeir van het juridisch kenniscentrum bij SD Worx ontsluiert de geheimen van bruto-netto berekening.

Geert Vermeir: “Belangrijk om te benadrukken is dat fiscaliteit en sociale zekerheid, en bijgevolg ook loonberekening, nationale aangelegenheden zijn. Elk land, zelfs binnen Europa, heeft zijn eigen regime en wat er over de grens gebeurt, verloopt daarom niet per se hetzelfde hier. Nederland heeft bijvoorbeeld een heel ander pensioenstelsel dan België. Extra pensioenpremies kunnen daar een loon fors naar beneden halen, maar in ons land speelt dit veel minder.”

Meer bruto, meer netto

“Over het algemeen kan je er vanop aan dat wanneer je brutoloon stijgt, je ook netto meer op je rekening zal zien verschijnen. De netto stijging is uiteraard lager dan de bruto verhoging aangezien je op het brutobedrag nog sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing betaalt. Van een brutoloonstijging van bijvoorbeeld 2.500 euro naar 2.700 euro houdt een voltijds werkende, alleenstaande bediende iedere maand netto 74.53 euro meer over. Zijn netto inkomen stijgt van 1.772.28 naar 1.846,81 euro. Er zijn echter een paar extralegale voordelen die je nettoloon kunnen beïnvloeden.”

Maar wat met voordelen?

“Ter illustratie leg ik hier een derde situatie naast waarin diezelfde werknemer een bedrijfswagen voor privégebruik, maaltijdcheques en een groepsverzekering met een werknemersbijdrage krijgt. Van een brutoloon van 2.700 euro schiet dan plots nog maar 1.746 euro netto over, minder dan toen hij 2.500 euro verdiende. Toch zal de werknemer in deze derde situatie het beste loonpakket hebben. Hij heeft weliswaar een lager nettoloon, maar geniet een aantal aantrekkelijke voordelen die hij in situatie 1 en 2 niet had. Die zullen uiteindelijk ook financieel in het voordeel van de werknemer doorwegen. Maaltijdcheques hebben zo een werknemersbijdrage van minstens 1,09 euro per cheque om RSZ- en belastingvrij te zijn. In een maand met 20 werkdagen komt dit neer op 21,80 euro dat van het nettoloon gaat. De werknemersbijdrage, vermeerderd met de werkgeversbijdrage, verschijnt echter wel op de maaltijdcheque en is dus niet ‘verloren’. Integendeel, je ontvangt in ruil al gauw voor minstens 100 euro cheques.

Ook een groepsverzekering kan, afhankelijk van het plan, soms een werknemersbijdrage bevatten. Is dat het geval, gaat die bijdrage (in het voorbeeld 50 euro) van het nettoloon af. Deze som wordt in het pensioenplan gestort en zal, samen met de werkgeversbijdrage, het tweedepijlerpensioen van de werknemer voeden. Ook hier kunnen we dus niet spreken van een verlies, eerder van een spaarproduct dat het wettelijk pensioen aandikt. Een vorm van uitgesteld loon. Privégebruik van een bedrijfswagen is dan weer een belastbaar voordeel. Hier wordt bedrijfsvoorheffing op berekend, waardoor het netto op het loonbriefje daalt. Anderzijds spaar je met een wagen van de firma natuurlijk een hoop kosten uit waar je anders zelf voor zou moeten opdraaien, en ben je op het einde van de rit dus financieel beter af.”

Bekijk het hele loonpakket

“Ik heb bewust deze drie voordelen toegevoegd omdat ze een werknemersbijdrage vereisen. Andere vaak voorkomende voordelen hebben geen noemenswaardige invloed op het nettoloon. Behalve dan de kostenvergoeding, maar dit werkt in de andere richting. Krijg je bijvoorbeeld 200 euro kostenvergoeding, komt dit bedrag volledig bij je nettoloon. Ook dit kan een vertekend beeld geven, want in principe dient dit geld om de kosten die je voor je werk maakt te dekken. Omdat de overheid binnen bepaalde grenzen aanvaardt dat jij en je werkgever niet voor elk tramticket of elke koffie die je met een klant drinkt een bonnetje bewaren, kan het tot op zekere hoogte met een forfaitaire kostenvergoeding. Dit voordeel laat je nettoloon dus stijgen, maar levert je in een zuivere vorm niets meer op, aangezien er voor hetzelfde bedrag kosten tegenover staan.

In plaats van je blind te staren op een bruto- of nettoloon, neem je dus beter het hele loonpakket in acht. Een interessant voordeel dat los staat van je loon is bijvoorbeeld de eindejaarspremie, die niet in elk bedrijf verplicht is. Heb je dit voordeel, ontvang je in december een extra bruto maandloon, de ‘13e maand’ in de volksmond. Je staat niets van je salaris af om dit op te bouwen, de kosten zijn geheel voor de werkgever. En dan zijn er natuurlijk nog een hoop voordelen die moeilijk in centen uit te drukken zijn, zoals extralegale vakantiedagen, arbeidsduurverminderingsdagen, de mogelijkheid om opleiding te volgen of mooie carrièrekansen. Noch het brutoloon, noch het nettoloon is dus alleszeggend.

Heb je geen idee hoe bepaalde voordelen in jouw situatie zullen uitvallen, kan je je werkgever altijd vragen om te duiden wat iets netto betekent. Geen enkele werkgever zal er afkerig voor zijn om je nettoloon voor je te laten berekenen. Op internet kan je ook zelf aan de slag. Een betrouwbare simulator is bijvoorbeeld die van Vacature, die is afgeleid van de bruto-nettocalculator van SD Worx.”

(Joni Horemans)

14 januari 2020
Anderen bekeken ook