Hoeveel ben ik waard?
Vorige

1 van 276

Volgende
Volgend artikel:

Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België

Hoeveel kost een kind voor het op eigen benen kan staan?

“Hoeveel een kind kost? Dat is een niet te ontcijferen geheim”, betreurt Delphine Chabbert, directrice van de studiedienst van ‘La Ligue des Familles’. “Er is geen eenduidig antwoord op die vraag en door de complexiteit ervan bestaat er geen enkele noemenswaardige studie over het onderwerp”, bevestigt Marc Vandercammen, directeur van het OIVO. Om toch een objectief beeld te krijgen, stelden de Gezinsbond en haar Waalse tegenhanger ‘La Ligue’ samen een rooster op zodat hun leden de opeisbare alimentatiebijdragen kunnen berekenen in geval van scheiding.

300 tot 570 euro per maand

Het bedrag loopt op van 300 euro/maand voor een kind van 0 tot 5 jaar tot  570 euro/maand voor een kind van 18 tot 24 jaar. Het gaat om gemiddelden: “De kosten voor een kind variëren ook in functie van de inkomsten van de ouders”, legt Delphine Chabbert uit. Volgens de berekeningen van de Gezinsbond kost een kind uit een gezin met een inkomen van 1.500 euro maandelijks 193 euro. Dat bedrag loopt op tot 387 euro/maand bij een gezinsinkomen van 3.000 euro. De individuele kost is ook niet dezelfde voor een enig kind als voor een kind in een kroostrijk gezin waar verschillende kosten kunnen worden gedeeld.

Renard

Om de alimentatiebijdragen te berekenen, gebruiken de rechtbanken soms een ander wiskundig model, het ‘Model van Renard’. Dat houdt ook rekening met de leeftijd van het kind en het inkomen van de ouders. Volgens dat model besteedt een gezin met een netto-inkomen van 3.200 euro maandelijks gemiddeld 438 euro aan een baby. Op jaarbasis betekent dat dus 5.256 euro. De kosten stijgen met de leeftijd: een kind van 12 jaar oud kost gemiddeld 720 euro per maand, op achttienjarige leeftijd is dat al 864 euro. Met andere woorden: een kind opvoeden van 0 tot 18 jaar kost een gemiddeld gezin ongeveer 150.000 euro.

Opgelet: de Gezinsbond houdt alleen rekening met de basiskosten (onderdak, voeding, kleding, transport, gezondheid, energie, enz.), en niet met specifieke kosten zoals opvang of onderwijs omdat die sterk variëren naargelang de gezinssituatie en er vaak een tussenkomst van de overheid voorzien is, verduidelijkt Guy Coemans van de Gezinsbond. De gedetailleerde informatieve studie die de Gezinsbond onlangs publiceerde, bevestigt dat. Volgens die cijfers bedragen de onderwijskosten voor één kind, ongeacht het niveau, tussen 1.000 en 8.000 euro in 2010-2011. Op te tellen bij de rest.

Het gemiddelde van die onderwijskosten ligt op 1.057 euro voor een kind in de kleuterklas (waarvan 168 euro in september, aan het begin van het schooljaar), 2.152 in het lager onderwijs (383 in september), 2.933 in het middelbaar onderwijs (570 in september) en 7.928 in het hoger onderwijs(1.819 in september). Dat geld gaat naar schoolmateriaal, reizen, maaltijden, diverse activiteiten en vooral naar studiebegeleiding wat “een steeds grotere hap uit het huishoudbudget neemt, hetgeen eigenlijk integraal deel uitmaakt van de missie van de onderwijsinstelling”.

Hoger onderwijs

Niet iedereen kan zijn kinderen de kans op hoger onderwijs bieden. “Er bestaan wel beurzen maar die volstaan totaal niet om de studiekosten, die bovendien sterk variëren per onderwijsinstelling, te dekken”, onderstreept Marc Vandercammen. “De kost van een hogeschool kan het vijfvoudige zijn van de kost van een andere hogeschool die hetzelfde diploma aflevert.” En dan spreken we nog niet over een kot, met een huurprijs van 250 tot 350 euro per maand, tot zelfs 500 euro en meer in Brussel, bevestigt Luc Massaer, hoofd van het huisvestingsbureau van de VUB.

De opvang van de allerkleinsten stelt werkende ouders al voor de schooltijd voor problemen. De kosten voor opvang zijn inderdaad gedeeltelijk aftrekbaar. Maar eigenlijk stelt dat weinig voor in het licht van de kosten voor bepaalde privécrèches, zoals bijvoorbeeld in Brussel, waar er te weinig andere opvangmogelijkheden zijn voorzien. “700 euro per maand is zeker geen uitzondering”, verklaart Delphine Chabbert. En dan is er nog een andere, eerder verborgen of sociale kost, die vooral de vrouwen raakt: de impact die de komst van een kind op hun professionele carrière kan hebben. Uit een enquête van Tempo Team bleek dat bijna de helft van de werkgevers én van de vrouwen denken dat een zwangerschap (of een mogelijke zwangerschap) een negatieve impact heeft op de carrière van een vrouw, zowel wat promotie als aanwerving betreft. En dus op haar inkomsten.

Dus... tussen 0 en 18 jaar kost een kind gemiddeld tussen 300 en 900 euro aan een gezin. Twee kinderen kosten u iets minder dan het dubbele. U kan rekenen op 250 tot 320 euro kindergeld. Hogere studies kosten u minstens 8.000 euro per jaar, louter aan studiekosten.

De opvoeding van een kind in cijfers

  • 15,8% van de kroostrijke gezinnen (koppels met 3 kinderen of meer) bevindt zich onder de armoedegrens, 13,9% heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor een eenoudergezin met één of meer kinderen liggen die percentages een stuk hoger: respectievelijk 36,9% en 24,1%. (Bron: Gezinsbond)
  • De gemiddelde kost van een crèche bedraagt ongeveer 14 euro per dag, deels aftrekbaar.
  • Het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs van het lange type bedraagt ongeveer 800 euro per jaar.
  • Het basisbedrag voor kinderbijslag ligt op ongeveer 90 euro voor het eerste kind, 160 euro voor het tweede kind en 240 euro voor het derde kind. (uitgezonderd ‘leeftijdtoeslag’).
  • De belastingvermindering voor een kind ten laste bedraagt 1.370 euro voor het eerste kind, 3.520 euro voor 2 kinderen, 7.880 euro voor drie en 12.750 euro voor vier kinderen.

(pm)

1 augustus 2019

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook