Het loon van...
Vorige

1 van 772

Volgende

Hoeveel kan en mag een student verdienen

jobstudent
Je wil een centje bijverdienen terwijl je aan het studeren bent. Groot gelijk! Op welk loon heb je recht? En hoeveel mag je verdienen zonder dat je belastingen of sociale bijdragen moet betalen?

Minimumloon

Als algemeen principe geldt dat je als student aanspraak maakt op hetzelfde loon als andere werknemers die tot dezelfde categorie behoren, rekening houdend met je beroepskwalificaties en leeftijd.

Het zogenaamde GMMI (Gewaarborgd Minimum Maandinkomen) werd vóór 1 januari 2015 geregeld in twee interprofessionele cao’s, zijnde cao nr. 43 en cao nr.50 (die een afwijking vormde op cao nr. 43). Sinds 1 januari 2015 zijn de jongerenbarema’s voor vele werknemers verleden tijd. Jonge werknemers hebben vanaf de leeftijd van 18 jaar, recht op het GMMI zoals dat vermeld staat in cao nr. 43 (al moeten ze wel een tijdje in het bedrijf werkzaam zijn).

Vanaf 1 maart 2020 bedraagt het GMMI (CAO nr. 43):

  • 1.625,72 euro voor de werknemers van 18 jaar en meer
  • 1.668,86 euro voor de werknemers van 19 jaar met zes maanden anciënniteit
  • 1.688,03 euro voor de werknemers van 20 jaar met 1 jaar anciënniteit

Dit zijn brutobedragen die geïndexeerd worden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het GMMI staat echter vast voor een werkweek van 38 uur.

Voor de jongere werknemers die wél nog onder cao nr. 50 vallen, wordt het GMMI niet in een forfaitair bedrag uitgedrukt, maar in een percentage van het GMMI van de cao nr. 43. Dit percentage is degressief: hoe lager de leeftijd, hoe lager het percentage.

  • 1.528,18 euro voor 20-jarigen (studenten / alternerend leren) = 94% van het GMMI
  • 1.430,63 euro voor 19-jarigen (studenten / alternerend leren) = 88% van het GMMI
  • 1.333,09 euro voor 18-jarigen (studenten / alternerend leren) = 82% van het GMMI
  • 1.235,55 euro voor 17-jarige werknemers = 76% van het GMMI
  • 1.138 euro voor 16-jarige werknemers = 70% van het GMMI

Als je overuren doet, is je werkgever sowieso verplicht je extra te betalen. En overuren op zon- en feestdagen moeten zelfs dubbel betaald worden.

Sociale bijdragen

Werk je met een studentenovereenkomst en blijf je binnen 475 uur per jaar, dan ben je aan de sociale zekerheid slechts een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Die bedraagt 2,71% van je brutoloon. Ook je werkgever moet een solidariteitsbijdrage betalen, zijnde 5,42% van je brutoloon.

Ter vergelijking: voor een gewone job ben je een socialezekerheidsbijdrage van 13,07% verschuldigd. Dat is een algemeen percentage, want er zijn ook enkele factoren die het bedrag kunnen verlagen. Zoals bijvoorbeeld je leeftijd (tot 31 december van het jaar waarin je 18 wordt, moet je minder betalen) of je loon (wie weinig verdient, heeft recht op de werkbonus).

Belastingen

Als de inkomsten van je studentenjob onder 10.640 euro per jaar zijn, moet je geen belastingen betalen. Dit bedrag – dat elk jaar opnieuw wordt vastgelegd – is alleen geldig als je geen andere belastbare inkomsten hebt buiten je studentenloon.

Moeten je ouders meer belastingen betalen als je een studentenjob hebt? Als je teveel geld verdient wel, want dan ben je niet meer ‘ten laste’ bij hen. Als je ouders samen worden belast (als ze gehuwd zijn, dus, of officieel samenwonen), dan mag je maximum 7.102,50 euro per jaar verdienen om ‘ten laste’ te blijven. Als je ouders afzonderlijk worden belast, komt dit bedrag op 8.990 euro per jaar.

(pm/kv) - Bronnen: ACLVB / Student@Work / Acerta

5 augustus 2020
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook