Hoeveel ben ik waard?
Vorige

1 van 269

Volgende
Volgend artikel:

Deze 6 eigenschappen bepalen of je rijk wordt

Hoeveel bedraagt jouw minimumloon?

minimumloon overhandigd
In België heb je als werknemer op zijn minst recht op het wettelijke minimumloon ...

Dat is niet hetzelfde bedrag voor iedereen. Hoeveel het minimumloon precies bedraagt in jouw geval, hangt af van je functie, je leeftijd en je anciënniteit. Let wel: er bestaat een onderscheid tussen het minimumloon en het gewaarborgd minimumloon.

Bereken: Hoeveel blijft er van mijn brutoloon netto over?

Minimumloon

In tegenstelling tot veel andere landen, heeft België geen door de wet vastgesteld minimumloon. Het minimumloon wordt in België vastgelegd in een cao, een arbeidsovereenkomst tussen vakbonden en werkgevers. Doordat het minimumloon is vastgesteld in zo'n collectieve arbeidsovereenkomst, kan het minimumloon verschillen per sector.

Het minimumloon is sowieso bindend. Dat betekent dat je als werknemer in geen enkele sector of onderneming minder loon mag krijgen dan dit vastgestelde bedrag. Méér betalen mag natuurlijk wel altijd.

Jouw minimumloon? Check de website van de federale overheidsdienst Werk

Gewaarborgd minimumloon

Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) of interprofessioneel minimumloon geldt voor alle sectoren en is vastgelegd in twee collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) van de nationale arbeidsraad (NAR).

Dit GGMMI (gewaarborgd minimumloon) geldt als absolute ondergrens voor elke werknemer in België vanaf 18 jaar, en bedraagt 1.995 euro. Sinds 1 april 2022 is er geen verschil meer in het minimumloon tussen werknemers met minder dan 1 jaar anciënniteit en werknemers met minstens 1 jaar anciënniteit. Ook de lagere bedragen voor jonge werknemers van 18 à 20 jaar worden weggewerkt.

Gelukkig met wat je verdient?

Goed om weten: bovenstaand bedrag is een bruto maandloon én het minimumloon in jouw sector kan hoger liggen dan dit algemene, interprofessionele minimumloon (GGMMI).

Sowieso is het minimumloon een belangrijke bescherming voor de werknemer. Voor een handig overzicht van de minimumlonen per sector kan je terecht op de website van de federale overheidsdienst Werk.

(sjv/kv) - Bronnen: ACV / Federale Overheid

31 december 2023
Anderen bekeken ook