Studentenjob
Vorige

1 van 73

Volgende
Volgend artikel:

4 cruciale vragen over studentenjobs

Wie kan als jobstudent werken?

jobstudente
Elke student die voor een werkgever werkt en daar een loon mee verdient, valt onder de toepassing van de wetgeving inzake studentenarbeid.

Werkgevers moeten jobstudenten altijd tewerkstellen met een schriftelijke studentenovereenkomst en de betreffende Dimona-aangifte uiterlijk ingeven op de datum van indiensttreding. Werken zonder contract kan door de sociale inspectie beschouwd worden als ontduiking van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

De wetgeving inzake studentenarbeid geldt niet voor:

  • studenten die minstens 6 maanden ononderbroken werken
  • studenten die onbezoldigd stage lopen in het kader van hun studies, tenzij buiten de stagetijd (bijvoorbeeld in het weekend of ‘s avonds)
  • avondschoolstudenten of studenten die onderwijs met beperkt leerplan volgen.

Studenten die enkel deeltijds onderwijs of een deeltijdse vorming volgen en geen overbruggingsuitkering genieten, kunnen in bepaalde gevallen vanaf 15 jaar (op voorwaarde dat zij de eerste twee jaren van het secundair onderwijs beëindigd hebben) toch een studentenovereenkomst afsluiten tijdens de schoolvakanties (vraag hierover meer info bij je school).

Er zijn speciale regels en beperkingen voor bepaalde groepen jongeren zoals minderjarigen, deeltijdse studenten of buitenlandse studenten.

Hoe oud moet je zijn om te kunnen werken als student?

Een jongere kan als jobstudent aan de slag vanaf 16 jaar. Maar, zo benadrukt men bij HR-specialist SD Worx, als hij de eerste 2 studiejaren van het middelbaar onderwijs achter de rug heeft, is starten vanaf 15 al mogelijk. Een maximumleeftijd is er niet.

Studentenjob FAQ: Alles wat je moet weten, in vraag en antwoord!

Hoeveel mag je als jobstudent werken?

Rond arbeidsduur gelden speciale regels voor minderjarigen. Studenten jonger dan 18 mogen maximaal 5 dagen per week werken en slechts uitzonderlijk op zondag. Voor studenten vanaf 18 jaar stijgt dat naar 6 dagen per week en vervalt het verbod op zondagswerk, tenzij er sectoraal andere regels gelden.

Per 4,5 uur werk heeft een jobstudent recht op een 30 minuten rust. Zodra hij of zij meer dan 6 uur werkt, heeft hij recht op 1 uur rust. Meerderjarigen hebben na maximaal 6 uur werken recht op minstens 15 minuten pauze.

Sowieso bedraagt het maximale aantal uren studentenarbeid per kalenderjaar momenteel 600 uren. Deze nieuwe maatregel, sinds 1 januari 2023, geldt tot 2024 en wordt dan geëvalueerd.

Op zoek naar een studentenjob? Bekijk het actuele vacatureaanbod en ... go for happy!

(William Visterin)

14 augustus 2023
Anderen bekeken ook