Studentenjob
Vorige

1 van 81

Volgende
Volgend artikel:

Heeft mijn studentenjob een invloed op mijn studietoelage?

4 cruciale vragen over studentenjobs

Cruciale vragen studentenjobs
Je hebt een student in de familie, je wilt zelf een studentenjob óf een student aanwerven? Wij overlopen, met hulp van enkele specialisten, vier kwesties rond wat mag en kan.

1. Wie mag werken als een student?

Je mag werken als student als je de eerste graad volledig hebt gevolgd, aan de voltijdse leerplicht voldaan hebt en minimaal 15 jaar bent. “Een maximumleeftijd is niet voorzien. Je moet wel rekening houden met het feit dat je als student geen ander statuut mag hebben”, vertelt Iris Tolpe, legal director bij Securex.

Elke studentenovereenkomst moet voor iedere student afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst treedt en gesloten zijn voor een bepaalde duur die de twaalf maanden nooit overschrijdt.

“De eerste drie werkdagen van de studentenovereenkomst worden door de wet automatisch als proefperiode beschouwd. Terwijl het proefbeding voor de gewone werknemers niet meer bestaat”, stelt Iris Tolpe.

Lees meer: Wie kan als jobstudent werken?

2. Wanneer moet je als jobstudent belastingen betalen?

Je betaalt geen belastingen indien je op jaarbasis minder verdiend hebt dan 13.242,86 euro. Dat is een brutobedrag, geldig voor 2022, na afhouding van de sociale bijdragen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Hoeveel je verdient als jobstudent is in principe niet van belang voor het Groeipakket (kinderbijslag). Het aantal uren dat je als student mag werken, is wel van tel. Je verliest het Groeipakket als je meer dan 600 uur per jaar werkt via een studentenovereenkomst.

Lees ook: Verlies ik mijn Groeipakket als ik als jobstudent werk?

3. Mag je als jobstudent overuren maken?

Je mag alleen overuren maken als er een wettelijke reden is, zoals een plotse of onverwachte toename van de hoeveelheid werk. In principe geldt er voor 18-jarigen een algemeen verbod voor het werken op zondag en ’s nachts, al zijn er uitzonderingen mogelijk, zoals horeca of toeristische centra.

“Maar je mag slechts één op de twee zondagen werken. Jobstudenten jonger dan 18 jaar moeten een rustdag krijgen, direct na de zondag”, vertelt Katrien Van Esser, legal & payroll manager bij Accent Jobs.

Afwijkingen zijn mogelijk in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijkheden) en moeten gemeld worden aan de sociale inspectie. “Maar zelfs in geval van afwijking mag je als 18-jarige niet meer dan één zondag op de twee werken, behalve met voorafgaande toelating van de arbeidsinspecteur”, benadrukt Van Esser.

Studentenjob FAQ: Alles wat je moet weten!

4. Wat is het verschil tussen een jobstudent en een werkstudent?

Een jobstudent mag maximaal 600 uur per jaar werken. Een werkstudent daarentegen is een student die langer werkt dan 600 uur per jaar. In dat laatste geval ziet de wet je als een gewone werknemer, en dan is ook een ander regime van toepassing.  

Een jobstudent betaalt slechts 2,71% solidariteitsbijdrage. Een werkstudent betaalt sociale bijdragen zoals een gewone werknemer: 13,07% aan RSZ. Als werkstudent betaal je bovendien ook bedrijfsvoorheffing. Indien een werkstudent echter minder dan 9.270 euro netto (voor het inkomstenjaar 2022) verdient dan krijgt hij/zij de bedrijfsvoorheffing terug. Daarnaast krijgt een jobstudent geen vakantiegeld, terwijl een werkstudent dat wel ontvangt.

Extra: Klaar voor je eerste job! (e-gids)

Blijf je als jobstudent fiscaal ten laste van je ouders?

Drie voorwaarden moeten hier vervuld zijn: de student moet deel uitmaken van het gezin, het door de student ontvangen loon mag geen beroepskost zijn voor zijn/haar ouders én de nettobestaansmiddelen van de student mogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Concreet:

  • Wanneer je op 1 januari 2023 deel uitmaakt van het ouderlijke gezin, dan blijf je fiscaal ten laste van je ouders als je netto-inkomsten van het voorgaande jaar (2022) niet méér bedragen dan 3.490 euro.
  • Gaat het om een alleenstaande ouder, dan blijf je fiscaal ten laste als je netto-inkomsten niet hoger liggen dan 5.040 euro.
  • Als gehandicapte student blijf je fiscaal ten laste van een alleenstaande ouder indien je netto-inkomsten niet hoger liggen dan 6.400 euro.

Van het loon dat je als jobstudent verdient, wordt een eerste schijf van 2.910 euro (inkomstenjaar 2022) niet meegeteld in het grensbedrag. Van het totaal van de nettobestaansmiddelen mag dus 2.910 euro afgetrokken worden om te zien of je het grensbedrag bereikt.

Op zoek naar een studentenjob? Bekijk het huidige vacatureaanbod!

(wv/lm) - Bronnen: MARK Magazine/FOD Financiën

13 januari 2023
goForHappy

Stuur mij Go for happy tips over groei en wellbeing

Anderen bekeken ook