Ouderschap
Vorige

1 van 104

Volgende

Tijdskrediet ‘gehandicapt kind’ uitgebreid

Tijd vrij nemen op het werk om te zorgen voor je gehandicapt kind wordt vanaf nu gemakkelijker. Je kan tijdelijk stoppen of minder werken gedurende maximaal 51 maanden.

De Nationale Arbeidsraad heeft de regels voor ouders die tijdskrediet willen opnemen, om voor hun gehandicapt kind te zorgen, uitgebreid. Dit past in het voornemen van de Nationale Arbeidsraad om ouders beter te ondersteunen bij het zorgen voor een kind.

Wat is tijdskrediet?

Tijdskrediet is een mogelijkheid om tijdelijk te stoppen of minder te werken voor een periode van maximaal 51 maanden.

Het is alleen nog maar mogelijk om tijdskrediet aan te vragen met een motief. Dit wil zeggen, als je:

 • zorgt voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar;
 • zorgt voor iemand die palliatief ziek is;
 • zorgt voor een zwaar ziek gezins- of familielid;
 • zorgt voor een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar;
 • medische bijstand verleent aan een minderjarig kind;
 • een erkende opleiding volgt. In dit geval kan tijdskrediet slechts maximaal 36 maanden duren.

Bovendien kan je niet zomaar minder gaan werken. Als je een vijfde tijdskrediet aanvraagt, dus 1 dag per week minder gaan werken, moet je minstens 12 maanden voor de aanvraag voltijds gewerkt hebben. Een tweede belangrijke voorwaarde is dat je minstens 2 jaar gewerkt moet hebben voor de werkgever bij wie je je tijdskrediet aanvraagt. Ook belangrijk is dat je alleen maar recht hebt op tijdskrediet wanneer het bedrijf waarvoor je werkt minstens 10 werknemers telt. Werken er 10 of minder werknemers, dan kan alleen je werkgever beslissen of hij je tijdskrediet toekent. Tot slot is het ook belangrijk dat slechts 5% van de werknemers tegelijk tijdskrediet opneemt. Anders komt de bezetting van de onderneming in het gedrang.

Zelfredzaamheid op de medisch-sociale schaal

Je kan als ouder dus tot 51 maanden niet of minder werken om te zorgen voor je gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar.

Zelfredzaamheid is allesbepalend in het toekennen van een uitkering voor het gehandicapt kind. De medisch-sociale schaal bepaalt hoe zelfredzaam iemand is. Bij de evaluatie wordt gekeken naar de ernst van de ziekte en naar de gevolgen die de ziekte meebrengt voor het kind en zijn gezin. Hierbij worden 3 grote pijlers bekeken met telkens een score. Eerst kijkt men naar de gevolgen van de ziekte op het vlak van lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid. Deze pijler heeft een maximale score van 6 punten. Daarna worden de gevolgen van de aandoening op het vlak van activiteit en participatie van het kind bekeken. Factoren zoals de vlotheid van communiceren en hoe gemakkelijk iemand leert, worden hierbij gemeten. Hierbij wordt maximaal 12 punten toegekend. Tot slot kijkt men naar de gevolgen van de aandoening voor de familiale omgeving van het kind. Daar kijkt men onder andere naar hoe hard het gezin zijn levenswijze moet aanpassen om optimaal voor iemand te kunnen zorgen. Bij deze pijler is het maximaal aantal punten 18.

Wat verandert er nu?

De vorige wetgeving (cao nr. 103) stelt dat ouders alleen maar tijdskrediet kunnen opnemen als hun kind een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66% heeft of een aandoening heeft die leidt tot een score van minstens 4 in de eerste pijler op de medisch-sociale schaal.

Deze regel hield enkel rekening met de aandoening zelf en te weinig met de impact die de ziekte heeft op het gezin of met de autonomie van het kind. Daarom komen nu ook ouders in aanmerking met kinderen die leiden aan een aandoening die minstens 9 punten scoren over alle drie de pijlers van de medisch-sociale schaal. Zo wordt er ook rekening gehouden met de integratie van het kind in de maatschappij en met de belasting op het dagelijkse leven van het gezin. Deze uitbreiding geldt voor alle nieuwe aanvragen en verlengingsaanvragen van tijdskrediet.

Wil je meer weten over tijdskrediet? Neem een kijkje op www.securex.eu/lex-go.nsf 

(mr)  

13 april 2018
Aanbevolen jobs

Tijdskrediet ‘gehandicapt kind’ uitgebreid

Tijd vrij nemen op het werk om te zorgen voor je gehandicapt kind wordt vanaf nu gemakkelijker. Je kan tijdelijk stoppen of minder werken gedurende maximaal 51 maanden.

De Nationale Arbeidsraad heeft de regels voor ouders die tijdskrediet willen opnemen, om voor hun gehandicapt kind te zorgen, uitgebreid. Dit past in het voornemen van de Nationale Arbeidsraad om ouders beter te ondersteunen bij het zorgen voor een kind.

Wat is tijdskrediet?

Tijdskrediet is een mogelijkheid om tijdelijk te stoppen of minder te werken voor een periode van maximaal 51 maanden.

Het is alleen nog maar mogelijk om tijdskrediet aan te vragen met een motief. Dit wil zeggen, als je:

 • zorgt voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar;
 • zorgt voor iemand die palliatief ziek is;
 • zorgt voor een zwaar ziek gezins- of familielid;
 • zorgt voor een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar;
 • medische bijstand verleent aan een minderjarig kind;
 • een erkende opleiding volgt. In dit geval kan tijdskrediet slechts maximaal 36 maanden duren.

Bovendien kan je niet zomaar minder gaan werken. Als je een vijfde tijdskrediet aanvraagt, dus 1 dag per week minder gaan werken, moet je minstens 12 maanden voor de aanvraag voltijds gewerkt hebben. Een tweede belangrijke voorwaarde is dat je minstens 2 jaar gewerkt moet hebben voor de werkgever bij wie je je tijdskrediet aanvraagt. Ook belangrijk is dat je alleen maar recht hebt op tijdskrediet wanneer het bedrijf waarvoor je werkt minstens 10 werknemers telt. Werken er 10 of minder werknemers, dan kan alleen je werkgever beslissen of hij je tijdskrediet toekent. Tot slot is het ook belangrijk dat slechts 5% van de werknemers tegelijk tijdskrediet opneemt. Anders komt de bezetting van de onderneming in het gedrang.

Zelfredzaamheid op de medisch-sociale schaal

Je kan als ouder dus tot 51 maanden niet of minder werken om te zorgen voor je gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar.

Zelfredzaamheid is allesbepalend in het toekennen van een uitkering voor het gehandicapt kind. De medisch-sociale schaal bepaalt hoe zelfredzaam iemand is. Bij de evaluatie wordt gekeken naar de ernst van de ziekte en naar de gevolgen die de ziekte meebrengt voor het kind en zijn gezin. Hierbij worden 3 grote pijlers bekeken met telkens een score. Eerst kijkt men naar de gevolgen van de ziekte op het vlak van lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid. Deze pijler heeft een maximale score van 6 punten. Daarna worden de gevolgen van de aandoening op het vlak van activiteit en participatie van het kind bekeken. Factoren zoals de vlotheid van communiceren en hoe gemakkelijk iemand leert, worden hierbij gemeten. Hierbij wordt maximaal 12 punten toegekend. Tot slot kijkt men naar de gevolgen van de aandoening voor de familiale omgeving van het kind. Daar kijkt men onder andere naar hoe hard het gezin zijn levenswijze moet aanpassen om optimaal voor iemand te kunnen zorgen. Bij deze pijler is het maximaal aantal punten 18.

Wat verandert er nu?

De vorige wetgeving (cao nr. 103) stelt dat ouders alleen maar tijdskrediet kunnen opnemen als hun kind een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66% heeft of een aandoening heeft die leidt tot een score van minstens 4 in de eerste pijler op de medisch-sociale schaal.

Deze regel hield enkel rekening met de aandoening zelf en te weinig met de impact die de ziekte heeft op het gezin of met de autonomie van het kind. Daarom komen nu ook ouders in aanmerking met kinderen die leiden aan een aandoening die minstens 9 punten scoren over alle drie de pijlers van de medisch-sociale schaal. Zo wordt er ook rekening gehouden met de integratie van het kind in de maatschappij en met de belasting op het dagelijkse leven van het gezin. Deze uitbreiding geldt voor alle nieuwe aanvragen en verlengingsaanvragen van tijdskrediet.

Wil je meer weten over tijdskrediet? Neem een kijkje op www.securex.eu/lex-go.nsf 

(mr)  

13 april 2018
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook