Ouderschap
Vorige

1 van 89

Volgende
Volgend artikel:

Krijg ik een uitkering tijdens mijn geboorteverlof?

Is 1/10de ouderschapsverlof iets voor jou?

Sinds kort bestaat er een nieuwe optie voor het opnemen van ouderschapsverlof. Na voltijds, halftijds en 1/5e ouderschapsverlof, kan je nu ook 1/10de minder gaan werken. Hoe zit dat? En is het iets voor jou?

Is 1/10de ouderschapsverlof iets voor jou?

Sinds kort bestaat er een nieuwe optie voor het opnemen van ouderschapsverlof. Na voltijds, halftijds en 1/5e ouderschapsverlof, kan je nu ook 1/10de minder gaan werken. Hoe zit dat? En is het iets voor jou?

Wat zijn de mogelijkheden?

Er bestaan intussen verschillende keuzemogelijkheden in verband met je ouderschapsverlof, je kan namelijk een aanvraag doen bij je werkgever voor opname van:

  • Voltijds ouderschapsverlof, waarbij een volledige schorsing van het arbeidscontract gebeurt.
  • Een vermindering van tewerkstelling tot een halftijdse betrekking.
  • Een vermindering met 1/5e, wat in de praktijk vaak resulteert in een werknemer die een volledige dag per week afwezig is en tijdelijk 4/5e gaat werken.
  • [NIEUW] Een vermindering van tewerkstelling met 1/10de, voor werknemers die voltijds werken, in overeenstemming met de werkgever. Hierdoor mag men een halve dag per week, of een volledige dag om de twee weken niet gaan werken.

Maar... Deze nieuwe mogelijkheid kan alleen mits akkoord van de werkgever. Wanneer deze weigert, is hij verplicht dit jou binnen de maand schriftelijk mee te delen. Voor de andere keuzes is geen goedkeuring nodig.

Hoelang duurt mijn ouderschapsverlof met een flexibele opname?

Opnamevorm Maximumduur per kind 'Klassieke' minimumduur per aanvraag
Voltijds ouderschapsverlof  4 maanden  1 maand 
 1/2de ouderschapsverlof 8 maanden  2 maanden 
1/5de ouderschapsverlof 20 maanden  5 maanden 
1/10de ouderschapsverlof mits akkoord van de werkgever (nieuw!)  40 maanden  10 maanden 

Bron: SD Worx

Deeltijdse werknemers kunnen uitsluitend het volledige ouderschapsverlof opnemen.

Let wel: het ouderschapsverlof in zijn totaliteit is beperkt tot maximaal vier maanden voltijds equivalent per kind. Daarnaast kan een fulltime werknemer kiezen om het voltijds en halftijds ouderschapsverlof op te splitsen per week, of een veelvoud hiervan. Ann Tourné, juridisch adviseur bij SD Worx licht toe: “Bij deze voltijdse opsplitsing in weken geldt dat 4 maanden volledige schorsing gelijk is aan 16 weken volledige schorsing. 1 maand schorsing is bijgevolg gelijk aan 4 weken schorsing.

Merk op dat 16 weken volledige schorsing minder is dan 4 maanden volledige schorsing.

De berekening van een maand ouderschapsverlof gebeurt steeds vanaf een bepaalde datum (x) tot en met de dag vóór dezelfde datum (x-1) een maand later.

Een week is een periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen. Dit terwijl elke werknemer - volgens de Europese Richtlijn - recht heeft op minstens 4 maanden volledige schorsing.”

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De uitkeringen worden verhoudingsgewijs aangepast door de RVA. Het bedrag wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

(Maandbedrag x aantal dagen verlof) / 26

Meer info, vind je hier.

(mr)

10 juli 2019
Anderen bekeken ook