Belastingen
Vorige

1 van 41

Volgende

Blijft een jobstudent ten laste van zijn ouders?

Ouders met kinderen ten laste moeten minder belastingen betalen. Als de kinderen een studentenjob doen, en meer verdienen dan de wettelijke grens, zijn ze niet meer ten laste en moeten de ouders meer belastingen betalen.
#

Ouders krijgen voor de kinderen die ze ten laste hebben een verhoging van de belastingvrije som, dat is het bedrag dat vrijgesteld is van belastingen. Een studentenjob verandert hier zelden iets aan. Alles hangt af van hoeveel de jobstudent verdient (in de brede zin, de zogenaamde nettobestaansmiddelen). Als deze beneden de wettelijke grens voor personen ten laste blijft, verandert er niets aan de fiscale situatie van de ouders.

Voor het inkomstenjaar 2016 bedraagt die grens 3.140 euro voor kinderen van een koppel dat gehuwd is of wettelijk samenwoont, en 4.530 euro voor kinderen van een alleenstaande ouder. Voor een gehandicapt kind van een alleenstaande ouder ligt deze grens op 5.750 euro.

Hoe worden de nettobestaansmiddelen van een student vastgesteld?

De nettobestaansmiddelen zijn alle inkomsten (regelmatig of occasioneel, belastbaar of niet belastbaar) van de student. Bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid (na aftrek van de sociale lasten), inkomsten uit roerende en onroerende goederen waarvan de ouders niet het wettelijk genot hebben, … Behoren niet tot de nettobestaansmiddelen: kinderbijslag, studietoelagen en onderhoudsgelden tot 3.140 euro per jaar.

Let op: ook de eerste schijf van de nettobestaansmiddelen tot 2.610 euro telt niet mee om te bepalen of een student (met een studentenovereenkomst) nog ten laste valt van zijn ouders. Bovendien mag men ook beroepskosten aftrekken. Dit zijn de effectieve beroepskosten, indien men deze kan bewijzen, of een forfaitaire aftrek van 20% (met een minimum van 440 euro).

Een voorbeeld:

Als het studentenloon na aftrek van de sociale lasten op 3.175 euro komt, dan mag dat bedrag eerst verminderd worden met 2.610 euro. Het saldo, 565 euro in dit voorbeeld, mag vervolgens verminderd worden met een forfaitaire beroepskost van 20 procent, wat overeenkomt met 113 euro. Deze beroepskosten mag men echter verhogen tot 440 euro. Het bedrag van de nettobestaansmiddelen komt in dit voorbeeld dan op 125 euro. Dat ligt onder de wettelijke grens en dus blijft de jobstudent ten laste van zijn ouders.

Welke gevolgen heeft het voor je ouders als je niet meer ten laste van hen bent?

Je ouders krijgen een belastingvermindering als je als kind fiscaal ten laste bent. Als je meer verdient dan de grens (zie hierboven), zullen je ouders de belastingvermindering, afhankelijk van de gezinslast en de gezinssituatie, verliezen. Hoe meer kinderen ten laste, hoe groter het verlies zal zijn. Een gezin met één kind ten laste zal er alleen maar bij winnen als de student aanzienlijke beroepsinkomsten ontvangt.

Met dank aan Laga.

18 juli 2016
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook