Belastingen
Vorige

1 van 53

Volgende

Blijft een jobstudent ten laste van zijn ouders?

Studentenjob meisje
Ouders met kinderen fiscaal ten laste moeten minder belastingen betalen. Als de kinderen een studentenjob doen, en meer verdienen dan de wettelijke grens, zijn ze niet meer ten laste en moeten de ouders meer belastingen betalen.

Ouders krijgen voor de kinderen die ze ten laste hebben een verhoging van de belastingvrije som, dat is het bedrag dat vrijgesteld is van belastingen. Een studentenjob verandert hier zelden iets aan. Alles hangt af van hoeveel de jobstudent verdient (in de brede zin, de zogenaamde nettobestaansmiddelen). Als deze beneden de wettelijke grens voor personen ten laste blijft, verandert er niets aan de fiscale situatie van de ouders.

Voor het inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) mogen de netto-inkomsten niet hoger liggen dan 3.490 euro als de ouders door de belastingen als echtgenoten worden beschouwd, of 5.040 euro als ze als alleenstaanden worden beschouwd. Voor een gehandicapte student van wie de vader of moeder alleenstaande is, gaat het om een grensbedrag van 6.400 euro.

Lees ook: Hoeveel verdien je als jobstudent?

Hoe worden de nettobestaansmiddelen van een student vastgesteld?

  • De bestaansmiddelen zijn alle inkomsten (regelmatig of occasioneel, belastbaar of niet belastbaar) van de student. Bijvoorbeeld de vergoeding voor een leercontract of een studentenovereenkomst, werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen van een verzekering tegen ziekte en invaliditeit, ...
  • Behoren niet tot de bestaansmiddelen: kinderbijslag, studietoelagen en onderhoudsgelden tot 3.490 euro per jaar (bedrag voor inkomstenjaar 2022).

Let op: de eerste schijf van 2.910 euro (inkomstenjaar 2022) verkregen door studentenarbeid, dient niet als bestaansmiddelen te worden beschouwd. Bovendien mag men ook beroepskosten aftrekken. Dit zijn de effectieve beroepskosten, indien men deze kan bewijzen, of een forfaitaire aftrek van 20% (met een minimum van 480 euro voor het inkomstenjaar 2022).

CHECK: Hoeveel kan en mag een student verdienen?

Een voorbeeld:

In 2022 (aanslagjaar 2023) heb je een studentenloon van 5.000 euro (na aftrek van de sociale zekerheidsbijdrage of solidariteitsbijdrage) ontvangen. Enkel het deel dat de 2.910 euro overschrijdt, dus 2.090 euro, wordt in rekening genomen als bestaansmiddel. Na aftrek van de forfaitaire kosten (2.090 euro x 20% = 418 euro, met een minimum van 480 euro), komt het nettobedrag in dit voorbeeld dus op 1.610 euro. Dat ligt onder de wettelijke grens en dus blijf je als jobstudent ten laste van je ouders.

Op zoek naar een studentenjob? Bekijk het huidige vacatureaanbod!

Welke gevolgen heeft het voor je ouders als je niet meer ten laste van hen bent?

Je ouders krijgen een belastingvermindering als je als kind fiscaal ten laste bent. Als je meer verdient dan de grens (zie hierboven), zullen je ouders de belastingvermindering, afhankelijk van de gezinslast en de gezinssituatie, verliezen. Hoe meer kinderen ten laste, hoe groter het verlies zal zijn. Een gezin met één kind ten laste zal er alleen maar bij winnen als de student aanzienlijke beroepsinkomsten ontvangt.

Extra: Alles wat je moet weten over je studentenjob! (FAQ)

(lm) - Bronnen: FOD Financiën/Securex/Wikifin - Met dank aan Deloitte Legal

9 mei 2022
  • Jobs voor student
Aanbevolen jobs

Blijft een jobstudent ten laste van zijn ouders?

Studentenjob meisje
Ouders met kinderen fiscaal ten laste moeten minder belastingen betalen. Als de kinderen een studentenjob doen, en meer verdienen dan de wettelijke grens, zijn ze niet meer ten laste en moeten de ouders meer belastingen betalen.

Ouders krijgen voor de kinderen die ze ten laste hebben een verhoging van de belastingvrije som, dat is het bedrag dat vrijgesteld is van belastingen. Een studentenjob verandert hier zelden iets aan. Alles hangt af van hoeveel de jobstudent verdient (in de brede zin, de zogenaamde nettobestaansmiddelen). Als deze beneden de wettelijke grens voor personen ten laste blijft, verandert er niets aan de fiscale situatie van de ouders.

Voor het inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) mogen de netto-inkomsten niet hoger liggen dan 3.490 euro als de ouders door de belastingen als echtgenoten worden beschouwd, of 5.040 euro als ze als alleenstaanden worden beschouwd. Voor een gehandicapte student van wie de vader of moeder alleenstaande is, gaat het om een grensbedrag van 6.400 euro.

Lees ook: Hoeveel verdien je als jobstudent?

Hoe worden de nettobestaansmiddelen van een student vastgesteld?

  • De bestaansmiddelen zijn alle inkomsten (regelmatig of occasioneel, belastbaar of niet belastbaar) van de student. Bijvoorbeeld de vergoeding voor een leercontract of een studentenovereenkomst, werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen van een verzekering tegen ziekte en invaliditeit, ...
  • Behoren niet tot de bestaansmiddelen: kinderbijslag, studietoelagen en onderhoudsgelden tot 3.490 euro per jaar (bedrag voor inkomstenjaar 2022).

Let op: de eerste schijf van 2.910 euro (inkomstenjaar 2022) verkregen door studentenarbeid, dient niet als bestaansmiddelen te worden beschouwd. Bovendien mag men ook beroepskosten aftrekken. Dit zijn de effectieve beroepskosten, indien men deze kan bewijzen, of een forfaitaire aftrek van 20% (met een minimum van 480 euro voor het inkomstenjaar 2022).

CHECK: Hoeveel kan en mag een student verdienen?

Een voorbeeld:

In 2022 (aanslagjaar 2023) heb je een studentenloon van 5.000 euro (na aftrek van de sociale zekerheidsbijdrage of solidariteitsbijdrage) ontvangen. Enkel het deel dat de 2.910 euro overschrijdt, dus 2.090 euro, wordt in rekening genomen als bestaansmiddel. Na aftrek van de forfaitaire kosten (2.090 euro x 20% = 418 euro, met een minimum van 480 euro), komt het nettobedrag in dit voorbeeld dus op 1.610 euro. Dat ligt onder de wettelijke grens en dus blijf je als jobstudent ten laste van je ouders.

Op zoek naar een studentenjob? Bekijk het huidige vacatureaanbod!

Welke gevolgen heeft het voor je ouders als je niet meer ten laste van hen bent?

Je ouders krijgen een belastingvermindering als je als kind fiscaal ten laste bent. Als je meer verdient dan de grens (zie hierboven), zullen je ouders de belastingvermindering, afhankelijk van de gezinslast en de gezinssituatie, verliezen. Hoe meer kinderen ten laste, hoe groter het verlies zal zijn. Een gezin met één kind ten laste zal er alleen maar bij winnen als de student aanzienlijke beroepsinkomsten ontvangt.

Extra: Alles wat je moet weten over je studentenjob! (FAQ)

(lm) - Bronnen: FOD Financiën/Securex/Wikifin - Met dank aan Deloitte Legal

9 mei 2022
  • Jobs voor student
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook