Studentenjob
Vorige

1 van 72

Volgende
Volgend artikel:

4 cruciale vragen over studentenjobs

Hoe beëindig je een studentenovereenkomst

Het studentenleven is niet goedkoop. Gelukkig bestaan er studentenjobs waarmee jongeren een centje kunnen bijverdienen. Het studentencontract moet steeds de begin- en einddatum vermelden. De overeenkomst neemt automatisch een einde bij het verstrijken van deze termijn. Maar je kan je studentenjob ook in de loop van de overeenkomst beëindigen.

Een studentencontract opzeggen kan steeds in onderling akkoord met je werkgever. Ingeval van een éénzijdige beëindiging moet je wel met de volgende regels rekening houden:

Tijdens de proefperiode

Tijdens de proefperiode kan de studentenovereenkomst steeds opgezegd worden en dit zonder dat een opzeggingstermijn of opzegvergoeding gerespecteerd moet worden. Bij een studentenovereenkomst gelden de eerste drie werkdagen steeds als proefperiode, ook als dit niet expliciet in de overeenkomst vermeld wordt.

Na de proefperiode

Indien de studentenovereenkomst wordt beëindigd na de proefperiode geldt de volgende opzegtermijn voor een student:

duur van de overeenkomst opzegging door de werkgever opzegging door de student
tot 1 maand 3 dagen 1 dag
meer dan 1 maand 7 dagen 3 dagen

Opzeg studentencontract

Je studentenjob opzeggen doe je schriftelijk. Een aangetekende brief heeft slechts uitwerking de derde werkdag na datum van verzending. De opzeggingsbrief dient steeds de ingangsdatum en de duur van de opzeggingstermijn te vermelden. De werkgever dient de opzeggingstermijn te betekenen met een aangetekend schrijven of met een deurwaardersexploot. De student kan de opzeggingsbrief ook overhandigen aan de werkgever.

De opzeggingstermijn

De opzegtermijn voor studenten begint te lopen op maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn werd betekend.

Andere redenen voor het verbreken van een studentenovereenkomst

Beëindiging in geval van ziekte of ongeval

De wetgeving voorziet uitdrukkelijk dat de werkgever een einde kan stellen aan de studentenovereenkomst als de student langer dan 7 kalenderdagen arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval. De werkgever dient dan een opzeggingsvergoeding te betalen gelijk aan de duur van de opzeggingstermijn, of het nog te lopen deel van de opzeggingstermijn.

Beëindiging als sanctie van het niet vervullen van formaliteiten

Als er geen schriftelijke overeenkomst werd opgemaakt of deze niet alle verplichte vermeldingen bevat of ingeval de DIMONA-verplichting niet werd nageleefd, kan de student steeds de overeenkomst zonder opzegging en zonder vergoeding beëindigen.

De werkgever moet, indien voorgaande formaliteiten niet werden vervuld, de gewone opzeggingstermijnen voor een contract van onbepaalde duur naleven.

I.s.m. SD Worx

14 augustus 2019
Anderen bekeken ook