Opzegtermijn

Als je ontslag neemt of ontslagen wordt dan moet je nog een bepaalde periode bij je werk blijven. Dit is de opzegperiode. Hoelang je nog moet blijven, hangt af van het feit of je zelf ontslag neemt of dat je ontslagen wordt. In welke situatie je je ook bevindt, hier kan je de correcte opzegtermijn berekenen.