Opzegtermijn

Als je ontslag neemt of ontslagen wordt dan moet je nog een bepaalde periode bij je werk blijven. Dit is de opzegperiode. Hoelang je nog moet blijven, hangt af van het feit of je zelf ontslag neemt, of dat je ontslagen wordt. In welke situatie jij je ook bevindt, hier kan je de correcte opzegtermijn berekenen.

Over jou

Op welk punt sta jij in je carrière?