Opzegtermijn
Vorige

1 van 34

Volgende

Wat met recup, inhaalrust en vakantie bij ontslag?

Stel: je geeft je ontslag, maar je hebt nog 10 dagen recup of inhaalrust staan. Komen die bovenop je opzegtermijn, of kan je die daarvan aftrekken? En wat met je CAO-vakantiedagen? We vroegen het aan advocaat Stijn Demeestere …
#

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn.

Je krijgt ontslag

Wanneer je werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, houdt de opzeggingstermijn op te lopen tijdens de wettelijke vakantie, zwangerschap- en bevallingsrust, voorlopige hechtenis, vervulling van militaire dienst of burgerdienst, arbeidsongeschiktheid en de dagen van inhaalrust wegens overwerk of loopbaanonderbreking. Indien één van deze schorsingsgevallen zich voordoet tijdens de opzeggingstermijn, zal de opzeggingstermijn worden verlengd voor de duur van de schorsing.

Je neemt ontslag

Wanneer je echter zelf ontslag neemt, blijft de opzeggingstermijn gewoon verder lopen tijdens deze schorsingdagen. De dagen van inhaalrust of de CAO-vakantiedagen die je eventueel neemt tijdens de opzeggingstermijn, zullen de opzeggingstermijn niet verlengen.

Je kan er ook voor opteren om deze dagen niet op te nemen tijdens de opzeggingstermijn. Je ontvangt dan het loon voor de niet-genomen dagen inhaalrust na het einde van de arbeidsovereenkomst samen met je gewone eindafrekening.

CAO-vakantiedagen

Dit geldt niet noodzakelijkerwijze voor de cao-vakantiedagen. In vele sectoren zullen deze bijkomende vakantiedagen, waarvan het aantal dagen vaak afhangt van de verworven anciënniteit, automatisch vervallen op datum van uitdiensttreding. Je hebt dan evenmin recht op de betaling van loon voor deze niet-genomen vakantie. Je doet er dus beter aan om deze dagen vakantie voor zover mogelijk op te nemen vóór het einde van de opzeggingstermijn. De niet-genomen dagen wettelijke vakantie worden uiteraard wel betaald bij uitdiensttreding.

Opzeggingstermijn verkorten?

Je kan tot slot nooit de opzeggingstermijn verkorten met het aantal dagen inhaalrust of cao-vakantiedagen die je nog staan hebt. Een verkorting van de opzeggingstermijn zal slechts mogelijk zijn met het akkoord van je werkgever.

(sd) – Met dank aan advocaat Stijn Demeestere. 

15 februari 2013
Aanbevolen jobs

Wat met recup, inhaalrust en vakantie bij ontslag?

Stel: je geeft je ontslag, maar je hebt nog 10 dagen recup of inhaalrust staan. Komen die bovenop je opzegtermijn, of kan je die daarvan aftrekken? En wat met je CAO-vakantiedagen? We vroegen het aan advocaat Stijn Demeestere …
#

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn.

Je krijgt ontslag

Wanneer je werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, houdt de opzeggingstermijn op te lopen tijdens de wettelijke vakantie, zwangerschap- en bevallingsrust, voorlopige hechtenis, vervulling van militaire dienst of burgerdienst, arbeidsongeschiktheid en de dagen van inhaalrust wegens overwerk of loopbaanonderbreking. Indien één van deze schorsingsgevallen zich voordoet tijdens de opzeggingstermijn, zal de opzeggingstermijn worden verlengd voor de duur van de schorsing.

Je neemt ontslag

Wanneer je echter zelf ontslag neemt, blijft de opzeggingstermijn gewoon verder lopen tijdens deze schorsingdagen. De dagen van inhaalrust of de CAO-vakantiedagen die je eventueel neemt tijdens de opzeggingstermijn, zullen de opzeggingstermijn niet verlengen.

Je kan er ook voor opteren om deze dagen niet op te nemen tijdens de opzeggingstermijn. Je ontvangt dan het loon voor de niet-genomen dagen inhaalrust na het einde van de arbeidsovereenkomst samen met je gewone eindafrekening.

CAO-vakantiedagen

Dit geldt niet noodzakelijkerwijze voor de cao-vakantiedagen. In vele sectoren zullen deze bijkomende vakantiedagen, waarvan het aantal dagen vaak afhangt van de verworven anciënniteit, automatisch vervallen op datum van uitdiensttreding. Je hebt dan evenmin recht op de betaling van loon voor deze niet-genomen vakantie. Je doet er dus beter aan om deze dagen vakantie voor zover mogelijk op te nemen vóór het einde van de opzeggingstermijn. De niet-genomen dagen wettelijke vakantie worden uiteraard wel betaald bij uitdiensttreding.

Opzeggingstermijn verkorten?

Je kan tot slot nooit de opzeggingstermijn verkorten met het aantal dagen inhaalrust of cao-vakantiedagen die je nog staan hebt. Een verkorting van de opzeggingstermijn zal slechts mogelijk zijn met het akkoord van je werkgever.

(sd) – Met dank aan advocaat Stijn Demeestere. 

15 februari 2013
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook