Ouderschap
Vorige

1 van 89

Volgende
Volgend artikel:

België in top 10 beste landen om te werken

Krijg ik nog loon tijdens mijn ouderschapsverlof?

loon tijdens ouderschapsverlof
Tijdens je ouderschapsverlof ontvang je geen loon van je werkgever. Je krijgt wel een onderbrekingsuitkering van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). Het bedrag is vergelijkbaar met wat iemand ontvangt die tijdskrediet opneemt.

Bedragen uitkeringen

Voor voltijdse werknemers die voltijds thuisblijven, bedraagt de onderbrekingsuitkering 828,45 euro netto per maand (sinds 1 mei 2022). Wie halftijds blijft werken, ontvangt 381,87 euro netto bovenop zijn of haar loon. Wie vier vijfde aan de slag blijft, heeft een uitkering van 129,55 euro netto per maand. Neem je elke twee weken een dag verlof, dan bedraagt de onderbrekingsuitkering maandelijks 64,78 euro netto.

Bereken hier welke onderbrekingsuitkering jij krijgt 

Verhoogde uitkeringen voor alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders met één of meerdere kinderen ten laste hebben recht op een hogere uitkering, op voorwaarde dat ...

  • ... ze uitsluitend samenwonen met één of meerdere kinderen ten laste. Samenwonen met een partner of een andere volwassene die voor het kind kan zorgen, kan dus niet.
  • ... ze ouder zijn in de eerste graad van het inwonende kind, of de dagelijkse opvoeding op zich nemen.
  • ... het kind waarvoor ouderschapsverlof genomen wordt, niet ouder is dan 12 jaar. Voor een kind met een handicap ligt de grens op 21 jaar.

Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan stijgt de vergoeding voor voltijdse werknemers die voltijds thuisblijven naar 1.394,65 euro netto (bedrag sinds 1 mei 2022). Blijf je halftijds werken, dan kun je rekenen op 642,86 euro netto per maand. Wie vier vijfde aan de slag gaat, krijgt een uitkering van maandelijks 257,14 euro netto. Werknemers die een dag op de tien verlof nemen, hebben recht op maandelijks 128,57 euro netto.

Extra: Welke vorm van ouderschapsverlof kiezen?

Verhoogde uitkeringen voor 50-plussers

Wie ouder dan 50 is, heeft in sommige gevallen recht op een hogere uitkering. Als je halftijds ouderschapsverlof neemt, ontvang je 514,81 euro netto (642,86 euro voor alleenstaande ouders). Wie een vijfde ouderschapsverlof neemt, krijgt 194,32 euro netto per maand (257,14 euro voor alleenstaande ouders). Werknemers die een dag op de tien verlof nemen, hebben recht op maandelijks 97,16 euro netto (128,57 euro voor alleenstaande ouders).

Om te weten of je recht hebt op dit verhoogd bedrag, neem je best contact op met je personeelsdienst of met de RVA.

Lees ook: Wie heeft recht op ouderschapsverlof?

Uitkering ouderschapsverlof wordt belast

De uitkering die je van de RVA krijgt, is belastbaar. Fiscaal gezien wordt de uitkering beschouwd als een vervangingsinkomen. Er wordt 10,13 % bedrijfsvoorheffing afgehouden als je in volledige loopbaanonderbreking bent en 17,15 % als je je prestaties verminderd hebt (halftijds, 1/5 of 1/10).

Om deze uitkering aan te vragen, heb je het formulier C61 van de RVA nodig. Je kan je aanvraag online doen of het ingevuld en ondertekend formulier opsturen naar het hoofdbestuur van de RVA.

Meer info over de uitkeringen, de mogelijke stelsels en de aanvraag, vind je op de website van de RVA.

FAQ: Al jouw vragen over ouderschapsverlof beantwoord...

(dt/em) - Bron: rva.be

3 mei 2022