Jaarlijkse vakantie
Vorige

1 van 173

Volgende

Wordt mijn opzegtermijn verlengd als ik vakantie neem?

5 juli 2010
Met de start van de zomervakantie een pertinente vraag. Het antwoord hangt af van wie de opzeg gegeven heeft: de werkgever of de werknemer.

Je neemt zelf ontslag

Als je als werknemer zelf je arbeidsovereenkomst opzegt, wordt de opzegtermijn nooit verlengd. Ook als je vakantie neemt tijdens je opzeg zal deze toch op de normaal voorziene datum eindigen. Hoelang je vakantie neemt heeft geen belang, zelfs niet als je daardoor geen enkele dag van je opzegtermijn zou presteren.

Je bent ontslagen

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst opzegt, schorst de jaarlijkse wettelijke vakantie de arbeidsovereenkomst, en dus ook de opzegtermijn.

Het maakt niet uit of het gaat om een individuele of een collectieve vakantie. De oorspronkelijk gegeven opzegtermijn zal met de duur van je vakantie verlengd worden.

Voorbeeld
Je opzegtermijn loopt van 1 juni tot 31 augustus en je neemt vakantie van donderdag 1 juli tot en met vrijdag 16 juli. Je opzegtermijn zal dan verlengd worden met 16 kalenderdagen en zal eindigen op 16 september in plaats van op 31 augustus.

Opgelet
Deze regel geldt enkel voor de wettelijke vakantiedagen. Verlof zonder wedde, extralegaal verlof of ADV-dagen schorsen de opzegtermijn in principe niet. Het Hof van Cassatie heeft echter wel geoordeeld dat anciënniteitsverlof de opzegtermijn kan schorsen als het samen met het jaarlijks wettelijk verlof wordt opgenomen.

(mr)
in samenwerking met Securex
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook