Ontslagen worden
Vorige

1 van 194

Volgende

Ontslagen? Binnen welke termijn moet je opzeg uitbetaald worden?

11 februari 2010
Binnen welke termijn moet mijn werkgever bij ontslag mijn opzegvergoeding uitbetalen?
opzegtermijn uitbetaald

Wanneer je arbeidsovereenkomst verbroken wordt, is je werkgever verplicht om de volgende betalingen te verrichten: het nog niet betaalde loon voor de verrichte prestaties, de eindejaarspremie, het vertrekvakantiegeld (indien je bediende bent), het loon voor sommige feestdagen en de bedragen die verbonden zijn aan de eigenlijke verbreking van je arbeidsovereenkomst, zoals de opzegvergoeding.

In tegenstelling tot de andere betalingen die verschuldigd zijn bij afloop van je overeenkomst en die uiterlijk op de eerste normale betaaldag na de beëindiging van je overeenkomst moeten worden uitgevoerd, is de opzegvergoeding verschuldigd op het tijdstip dat je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Deze vergoeding is dus onmiddellijk verschuldigd en brengt wettelijke interest op vanaf deze datum.

Papierwinkel

Verlies bovendien niet uit het oog dat je werkgever je ook een aantal sociale documenten moet overmaken (het gaat om je eindafrekening, je individuele rekening, je vakantieattest(en), je fiscale fiche 281.10, je werkloosheidsbewijs C4 en je tewerkstellingsattest). Het werkloosheidsbewijs C4 moet je uiterlijk op je laatste werkdag overhandigd worden. Hetzelfde geldt in principe ook voor je eindafrekening, je vakantieattest(en) en je tewerkstellingsattest.

Het tewerkstellingsattest vermeldt enkel de begin- en einddatum van de overeenkomst alsook de aard van het verrichte werk. Het mag geen enkele andere vermelding bevatten, tenzij je werknemer daar uitdrukkelijk om verzoekt. Aan de hand van dit document kan je je beroepservaring aan een andere werkgever bewijzen. Het afschrift van je individuele rekening van het lopend jaar moet je binnen de twee maanden volgend op het einde van het kwartaal waarin je overeenkomst een einde neemt overgemaakt worden. Je fiscale fiche 281.10, die alle bezoldigingen vermeld die je uitbetaald werden voor het kalenderjaar waarin je overeenkomst beëindigd werd, moet je eveneens krijgen van je werkgever zodat je je belastingaangifte kan invullen.

in samenwerking met Securex    

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook