Zoektocht
Vorige

1 van 902

Volgende
Volgend artikel:

Doet de dokter binnenkort nog je consultatie?

Wanneer heb je recht op sollicitatieverlof?

Ben je ontslagen en moet je een opzegtermijn uitdoen, dan heb je misschien wel stress om een nieuwe job te vinden. Geen paniek, normaal gezien heb je recht op sollicitatieverlof. Tijdens je sollicitatieverlof is het de bedoeling dat je op zoek gaat naar een nieuwe job. Karin Buelens, van het Juridisch Kenniscentrum SD Worx, geeft meer verduidelijking over het recht op sollicitatieverlof bij ontslag.

Aantal dagen sollicitatieverlof

De regels over het sollicitatieverlof zijn sinds 1 januari 2014 door de Wet Eenheidsstatuut bijgestuurd. Net zoals vroeger bestaat het recht erin dat de werknemer tijdens de loop van de opzeggingstermijn afwezig mag zijn, met behoud van zijn of haar loon, om een nieuwe job te zoeken. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer zelf ontslag heeft genomen of ontslag gekregen heeft.

Voor alle werknemers, ongeacht hun statuut (arbeider of bediende) en de hoogte van hun loon, gelden de volgende regels m.b.t. het sollicitatieverlof:

Outplacementbegeleiding*
tijdens opzeggingstermijn
Opzeggingstermijn Sollicitatieverlof
neen Laatste 26 weken 1 of 2 ½ dagen
(max. 1 arbeidsdag/week)
neen Periode voorafgaand aan laatste 26 weken 1/2 dag/week
Ja Volledig duur opzeggingstermijn 1 of 2 ½ dagen

* betreft zowel de outplacementbegeleiding voor 45-plussers als de veralgemeende vanaf 30 weken opzegging.

Voor deeltijdse werknemers wordt het recht op sollicitatieverlof toegekend in verhouding tot de duur van hun prestaties. Ook werknemers die niet beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt (vb. werknemer met recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag, 58-plussers) - en die geen outplacement hebben gevraagd - hebben recht op sollicitatieverlof.

Wat als de werknemer al een andere job heeft?

Het doel van het sollicitatieverlof is de werknemer de mogelijkheid te geven om ander werk te zoeken. Dat verlof moet dan ook voor dat doel aangewend worden. Heeft de werknemer al een andere job, dan ligt het wat moeilijker om nog verlof te krijgen tijdens de opzeggingsperiode. De wetgever geeft in dat geval namelijk geen antwoord.

  • Als de werkgever geen probleem maakt over het sollicitatieverlof, dan is er natuurlijk niets aan de hand.
  • Ontstaat hierover toch een geschil, dan zal de rechter uiteindelijk de knoop moeten doorhakken. De kans is reëel dat hij zich bij zijn beoordeling laat leiden door de uitspraak van het Hof van Cassatie, waarin gesteld wordt dat sollicitatieverlof dient om een nieuwe betrekking te zoeken. Eens die er is en er effectief een arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever werd gesloten, vervalt de aanspraak op het verlof. Het is dus zeker niet ondenkbaar dat de rechter het ministerieel standpunt naast zich neerlegt, dat stelt dat het recht op afwezigheid blijft omdat je altijd een nóg betere betrekking kunt vinden.
2 augustus 2019
Anderen bekeken ook