Ontslagen worden
Vorige

1 van 195

Volgende

Ben ik correct ontslagen?

Bij een ontslag moet je werkgever met heel wat zaken rekening houden. Gebeurt dat niet, dan kan je aan je ontslag een aardige duit overhouden.
#

Wil de werkgever je bij een ontslag een opzegtermijn laten presteren, dan moet hij een aantal formaliteiten vervullen. Zo moet hij een aangetekende brief versturen met het begin en de duurtijd van de opzegtermijn in.

Boetes

Bedrijven versturen meestal wel die aangetekende brief, maar vaak niet op de correcte manier. “Het zijn maar drie regeltjes die juist moeten geschreven zijn en toch wordt er veel tegen gezondigd”, merkt Jan Vanthournout, legal manager bij SD Worx. “Zo zijn er bedrijven die de einddatum van de opzegtermijn vermelden, maar niet de duurtijd. Het begin en de duurtijd van de opzegtermijn moeten in het Nederlands geschreven zijn, ook als het voor een Engels- of Franstalige werknemer is.”

Wat als er hier tegen gezondigd wordt? Dan komen er boetes. Het ontslag wordt niet tenietgedaan. Eenmaal een werkgever zijn wil tot ontslag heeft geuit aan een werknemer, is die ontslagen. Dus ook als er een fout in de aangetekende brief stond. Het loon van de opzegtermijn kan dan bijvoorbeeld direct moeten uitbetaald worden, zonder dat de werknemer nog moet komen werken.

Fouten bij mondelinge toelichting

Er zit nog een addertje onder het gras. “Een werkgever kan ook nog een fout maken bij de mondelinge toelichting van het ontslag. Als hij wil dat de ontslagen werknemer de opzegtermijn nog presteert, moet hij heel omzichtig tewerk gaan. Als hij zegt: ‘Je bent ontslagen, je moet niet meer komen’, moet de werknemer ook niet meer komen werken en wordt hij direct uitbetaald. Ook als de aangetekende brief correct werd opgesteld”, aldus Jan Vanthournout.

Verder heeft de aangetekende brief uitwerking de derde werkdag na het verzenden. Een ontslag mag ook meegedeeld worden met een deurwaardersexploot in plaats van een aangetekende brief, maar in de praktijk komt dit zelden voor. “Alleen als het heel snel moet gaan. Als het ontslag bijvoorbeeld minder dan drie dagen voor sociale verkiezingen nog moet betekend worden”, zegt Jan Vanthournout.

Geen formaliteiten voor ontslag zonder opzegtermijn

Let wel, deze regels gelden alleen wanneer de werkgever wil dat er na het ontslag nog een opzegtermijn gepresteerd wordt. Als een bedrijf de opzeg gewoon uitbetaalt, volstaat een simpele mondelinge mededeling. Geen aangetekende brief of andere formaliteiten dus.

Eén uitzondering

Tot 30 juni 2010 bestaan voor arbeiders tijdelijk andere regels. Een ontslag moet tot dan wel gebeuren via een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. Anders zal de werkgever de extra opzegvergoeding van 1.666 euro uit eigen zak moeten betalen, terwijl een ontslagen arbeider hem anders slechts 555 euro meer zal kosten.

Extra ontslagbescherming voor zwangere vrouwen en vakbondsafgevaardigden

Voor bepaalde werknemers bestaan extra procedures en motiveringen. Een zwangere vrouw mag bijvoorbeeld niet ontslagen worden omwille van haar zwangerschap. Wel om economische redenen, maar dat moet de werkgever kunnen bewijzen. Hetzelfde principe geldt voor werknemers die met tijdkrediet of op educatief verlof zijn.

Werknemers die deelgenomen hebben aan sociale verkiezingen mag je niet ontslaan, behalve omwille van een dringende of economische reden. Een dringende reden is bijvoorbeeld diefstal, fraude, een vechtpartij of ongewenste seksueel gedrag. De werkgever moet die reden wel kunnen bewijzen en het ontslag moet binnen de drie werkdagen gegeven worden. Ook moet er een extra procedure bij de rechtbank gevolgd worden. “Als zo iemand niet goed functioneert zonder meer, kan hij niet ontslagen worden”, vertelt Jan Vanthournout. “Deze bescherming geldt voor iedereen die deelgenomen heeft aan sociale verkiezingen. Een wijdverspreid misverstand is dat het alleen zou gelden voor de verkozen werknemers, maar dat klopt niet.”

Wel is er een bescherming tegen misbruik ingebouwd. Voor werknemers die tweemaal na elkaar deelnemen aan sociale verkiezingen zonder verkozen te raken, eindigt de bescherming na twee jaar.

Ook hier blijft het ontslag geldig als de regels niet gevolgd worden. Maar het kan de werkgever wel heel wat jaren loon kosten.

(mr) 

5 februari 2010
Aanbevolen jobs

Ben ik correct ontslagen?

Bij een ontslag moet je werkgever met heel wat zaken rekening houden. Gebeurt dat niet, dan kan je aan je ontslag een aardige duit overhouden.
#

Wil de werkgever je bij een ontslag een opzegtermijn laten presteren, dan moet hij een aantal formaliteiten vervullen. Zo moet hij een aangetekende brief versturen met het begin en de duurtijd van de opzegtermijn in.

Boetes

Bedrijven versturen meestal wel die aangetekende brief, maar vaak niet op de correcte manier. “Het zijn maar drie regeltjes die juist moeten geschreven zijn en toch wordt er veel tegen gezondigd”, merkt Jan Vanthournout, legal manager bij SD Worx. “Zo zijn er bedrijven die de einddatum van de opzegtermijn vermelden, maar niet de duurtijd. Het begin en de duurtijd van de opzegtermijn moeten in het Nederlands geschreven zijn, ook als het voor een Engels- of Franstalige werknemer is.”

Wat als er hier tegen gezondigd wordt? Dan komen er boetes. Het ontslag wordt niet tenietgedaan. Eenmaal een werkgever zijn wil tot ontslag heeft geuit aan een werknemer, is die ontslagen. Dus ook als er een fout in de aangetekende brief stond. Het loon van de opzegtermijn kan dan bijvoorbeeld direct moeten uitbetaald worden, zonder dat de werknemer nog moet komen werken.

Fouten bij mondelinge toelichting

Er zit nog een addertje onder het gras. “Een werkgever kan ook nog een fout maken bij de mondelinge toelichting van het ontslag. Als hij wil dat de ontslagen werknemer de opzegtermijn nog presteert, moet hij heel omzichtig tewerk gaan. Als hij zegt: ‘Je bent ontslagen, je moet niet meer komen’, moet de werknemer ook niet meer komen werken en wordt hij direct uitbetaald. Ook als de aangetekende brief correct werd opgesteld”, aldus Jan Vanthournout.

Verder heeft de aangetekende brief uitwerking de derde werkdag na het verzenden. Een ontslag mag ook meegedeeld worden met een deurwaardersexploot in plaats van een aangetekende brief, maar in de praktijk komt dit zelden voor. “Alleen als het heel snel moet gaan. Als het ontslag bijvoorbeeld minder dan drie dagen voor sociale verkiezingen nog moet betekend worden”, zegt Jan Vanthournout.

Geen formaliteiten voor ontslag zonder opzegtermijn

Let wel, deze regels gelden alleen wanneer de werkgever wil dat er na het ontslag nog een opzegtermijn gepresteerd wordt. Als een bedrijf de opzeg gewoon uitbetaalt, volstaat een simpele mondelinge mededeling. Geen aangetekende brief of andere formaliteiten dus.

Eén uitzondering

Tot 30 juni 2010 bestaan voor arbeiders tijdelijk andere regels. Een ontslag moet tot dan wel gebeuren via een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. Anders zal de werkgever de extra opzegvergoeding van 1.666 euro uit eigen zak moeten betalen, terwijl een ontslagen arbeider hem anders slechts 555 euro meer zal kosten.

Extra ontslagbescherming voor zwangere vrouwen en vakbondsafgevaardigden

Voor bepaalde werknemers bestaan extra procedures en motiveringen. Een zwangere vrouw mag bijvoorbeeld niet ontslagen worden omwille van haar zwangerschap. Wel om economische redenen, maar dat moet de werkgever kunnen bewijzen. Hetzelfde principe geldt voor werknemers die met tijdkrediet of op educatief verlof zijn.

Werknemers die deelgenomen hebben aan sociale verkiezingen mag je niet ontslaan, behalve omwille van een dringende of economische reden. Een dringende reden is bijvoorbeeld diefstal, fraude, een vechtpartij of ongewenste seksueel gedrag. De werkgever moet die reden wel kunnen bewijzen en het ontslag moet binnen de drie werkdagen gegeven worden. Ook moet er een extra procedure bij de rechtbank gevolgd worden. “Als zo iemand niet goed functioneert zonder meer, kan hij niet ontslagen worden”, vertelt Jan Vanthournout. “Deze bescherming geldt voor iedereen die deelgenomen heeft aan sociale verkiezingen. Een wijdverspreid misverstand is dat het alleen zou gelden voor de verkozen werknemers, maar dat klopt niet.”

Wel is er een bescherming tegen misbruik ingebouwd. Voor werknemers die tweemaal na elkaar deelnemen aan sociale verkiezingen zonder verkozen te raken, eindigt de bescherming na twee jaar.

Ook hier blijft het ontslag geldig als de regels niet gevolgd worden. Maar het kan de werkgever wel heel wat jaren loon kosten.

(mr) 

5 februari 2010
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook