Ontslagen worden
Vorige

1 van 195

Volgende

Nu al dreigen met ontslag in mei?

Mijn werkgever kondigt nu al aan dat hij mij volgend jaar in mei zal ontslaan. Wat is de juridische draagwijdte van een ontslag, zo lang op voorhand?
#

Uw werkgever heeft u meegedeeld dat hij besloten heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen in het tweede trimester van 2011. Ik begrijp dat uw werkgever er niet voor geopteerd heeft uw arbeidsovereenkomst aangetekend te beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn die in 2011 zou verstrijken.

De kennisgeving van uw werkgever is te kwalificeren als een ontslag. Een ontslag is volgens het Hof van Cassatie de handeling waarbij een partij aan de andere partij ter kennis brengt dat zij besloten heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Onmiddellijk ontslag

In tegenstelling tot de opzegging of het ontslag om dringende reden is de geldigheid van het ontslag niet afhankelijk van de naleving van bepaalde vormvoorschriften. Zij is geldig wanneer zij door een daartoe bekwaam persoon namens uw werkgever op ondubbelzinnige en definitieve wijze is ter kennis gebracht.

Wanneer het ontslag geldig is gegeven, heeft zij onmiddellijke uitwerking. Buiten het geval van een regelmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst is het niet mogelijk de datum waarop de arbeidsverhouding een einde moet nemen eenzijdig te verdagen. U had dus de mogelijkheid om het einde van de arbeidsovereenkomst vast te stellen op de verzendingsdatum van de ontslagbrief hoewel uw werkgever het ontslag pas wou laten ingaan in 2011.

Motivatiepremie

U heeft van deze mogelijkheid klaarblijkelijk geen gebruik gemaakt. Het Hof van Cassatie aanvaardt dat wanneer partijen gedurende een redelijke termijn na het ontslag verder zijn blijven samenwerken, de partijen afstand hebben gedaan van het recht het onmiddellijk ontslag in te roepen. Uw arbeidsovereenkomst zal daarom blijven voortduren totdat uw werkgever u in 2011 opnieuw ontslaat.

Het is overigens niet zonder risico voor uw werkgever om de werknemers geruime tijd op voorhand te verwittigen van hun naderende ontslag. Werknemers zijn niet langer gemotiveerd. Ze kunnen er ook massaal voor kiezen om het zekere voor het onzekere te nemen en alvast een andere job zoeken. Werknemers zouden onder die dreiging zelfs een motivatiepremie uit de brand kunnen slepen in de mate de werkgever hen nodig heeft tot 2011. Wellicht speculeert de werkgever erop dat het zulk een vaart niet zal lopen en dat in het beste geval enkelen ontslag zullen nemen waarvoor hij dan de normale ontslagkost niet zal moeten dragen.

(Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian.)

24 november 2010
Aanbevolen jobs

Nu al dreigen met ontslag in mei?

Mijn werkgever kondigt nu al aan dat hij mij volgend jaar in mei zal ontslaan. Wat is de juridische draagwijdte van een ontslag, zo lang op voorhand?
#

Uw werkgever heeft u meegedeeld dat hij besloten heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen in het tweede trimester van 2011. Ik begrijp dat uw werkgever er niet voor geopteerd heeft uw arbeidsovereenkomst aangetekend te beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn die in 2011 zou verstrijken.

De kennisgeving van uw werkgever is te kwalificeren als een ontslag. Een ontslag is volgens het Hof van Cassatie de handeling waarbij een partij aan de andere partij ter kennis brengt dat zij besloten heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Onmiddellijk ontslag

In tegenstelling tot de opzegging of het ontslag om dringende reden is de geldigheid van het ontslag niet afhankelijk van de naleving van bepaalde vormvoorschriften. Zij is geldig wanneer zij door een daartoe bekwaam persoon namens uw werkgever op ondubbelzinnige en definitieve wijze is ter kennis gebracht.

Wanneer het ontslag geldig is gegeven, heeft zij onmiddellijke uitwerking. Buiten het geval van een regelmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst is het niet mogelijk de datum waarop de arbeidsverhouding een einde moet nemen eenzijdig te verdagen. U had dus de mogelijkheid om het einde van de arbeidsovereenkomst vast te stellen op de verzendingsdatum van de ontslagbrief hoewel uw werkgever het ontslag pas wou laten ingaan in 2011.

Motivatiepremie

U heeft van deze mogelijkheid klaarblijkelijk geen gebruik gemaakt. Het Hof van Cassatie aanvaardt dat wanneer partijen gedurende een redelijke termijn na het ontslag verder zijn blijven samenwerken, de partijen afstand hebben gedaan van het recht het onmiddellijk ontslag in te roepen. Uw arbeidsovereenkomst zal daarom blijven voortduren totdat uw werkgever u in 2011 opnieuw ontslaat.

Het is overigens niet zonder risico voor uw werkgever om de werknemers geruime tijd op voorhand te verwittigen van hun naderende ontslag. Werknemers zijn niet langer gemotiveerd. Ze kunnen er ook massaal voor kiezen om het zekere voor het onzekere te nemen en alvast een andere job zoeken. Werknemers zouden onder die dreiging zelfs een motivatiepremie uit de brand kunnen slepen in de mate de werkgever hen nodig heeft tot 2011. Wellicht speculeert de werkgever erop dat het zulk een vaart niet zal lopen en dat in het beste geval enkelen ontslag zullen nemen waarvoor hij dan de normale ontslagkost niet zal moeten dragen.

(Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian.)

24 november 2010
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte