Meer/minder verdienen
Vorige

1 van 323

Volgende

Langdurig afwezig wegens arbeidsongeval. Wat met je loon?

Als gevolg van een arbeidsongeval kan ik enkele maanden niet werken. Wat betekent dit voor mijn loon?
#

Indien je enkele maanden niet meer kan werken en dus tijdelijk arbeidsongeschikt bent ten gevolge van een arbeidsongeval of een ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk (het normale traject van en naar het werk), heb je in een eerste fase recht op gewaarborgd loon en in een tweede fase recht op een ‘uitkering’ van de arbeidsongevallenverzekeraar waar jouw werkgever verplicht moet bij aansluiten.

Gewaarborgd loon

In principe ontvang je tijdens de eerste 30 kalenderdagen van de arbeidsongeschiktheid gewaarborgd loon van jouw werkgever, ongeacht je leeftijd of anciënniteit. Vanaf de 31ste dag ontvang je rechtstreeks van de arbeidsongevallenverzekeraar een uitkering die overeenstemt met 90 procent van je gemiddeld dagloon. Dit loon is begrensd en ligt voor werknemers op 38.564,91 euro op jaarbasis (in 2012).

Zoals hierboven vermeld, hebben zowel arbeiders als bedienden gedurende de eerste 30 kalenderdagen arbeidsongeschiktheid recht op gewaarborgd loon. De wijze waarop dit wordt uitbetaald verschilt naargelang je een arbeider of bediende bent.

Arbeiders

Arbeiders hebben gedurende de eerste 7 kalenderdagen recht op hun loon aan 100 procent (waarop persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing worden ingehouden). Van de 8ste tot de 30ste kalenderdag ongeschiktheid bedraagt het percentage van het gewaarborgd loon 85,88 procent van het normale brutoloon (waarop enkel bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden). Vanaf de 31ste dag valt de arbeider rechtstreeks ten laste van de arbeidsongevallenverzekeraar die het begrensd gemiddelde dagloon zal uitbetalen.

Bedienden

Deze regeling (voor arbeiders) geldt ook voor de bedienden tijdens de proefperiode of indien een bediende wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk van minder dan 3 maanden. Tijdens de tweede periode (dit is van de 8ste tot de 30ste kalenderdag van ongeschiktheid) ontvangt de bediende wel 86,93 procent van het normale brutoloon (en niet 85,88%).

Een bediende die wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of een duidelijk omschreven werk van meer dan 3 maanden, heeft gedurende de eerste 30 kalenderdagen recht op zijn/haar loon aan 100 procent, rechtstreeks uitbetaald door de werkgever. Vervolgens ontvangt de bediende rechtstreeks van de arbeidsongevallenverzekeraar uitkeringen, zoals hierboven reeds omschreven.

Moraal van het verhaal: tijdens de eerste maand van arbeidsongeschiktheid ontvangen zowel arbeiders als bedienden netto hetzelfde inkomen als wanneer zij zouden werken.

in samenwerking met Securex  6 april 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte