Ontslagen worden Vorige

1 van 176

Volgende

Kan ik tijdens mijn opzegperiode ontslagen worden voor een grove fout?

Indien jij of je werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt door opzegging, neemt de arbeidsovereenkomst in principe pas een einde na het verstrijken van de betekende opzeggingstermijn. De arbeidsovereenkomst blijft tijdens de opzeggingstermijn bestaan.

21 december 2011

Delen

ontslag

De wederzijdse rechten en plichten van de partijen blijven daarom ook onverkort van kracht tijdens de opzegperiode. De werknemer moet dus ook tijdens de opzegperiode zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig verrichten. Hij moet nog steeds handelen volgens de bevelen en instructies die de werkgever geeft.

Daarom kan je ook nog steeds om dringende reden ontslagen worden wanneer je een ernstige fout begaat waardoor je werkgever alle vertrouwen in jou onmiddellijk en definitief verliest. Voorbeelden van dringende redenen zijn onder meer: het stellen van daden van concurrentie tijdens de opzeggingstermijn, schending van bedrijfsgeheimen, diefstal - zelfs van voorwerpen van geringe waarde - of de aanhoudende weigering om instructies op te volgen.

Vergoeding

Wanneer je tijdens de opzeggingstermijn om dringende reden wordt ontslagen, verlies je het recht op enige verdere opzeggingstermijn en dus ook op de vergoeding die in de plaats van het overblijvende gedeelte van de termijn komt. Je verliest ook je eventueel recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding.

Wanneer je ontslagen werd met een ontoereikende opzeggingstermijn (bijvoorbeeld 6 maanden in plaats van 9 maanden), heb je vanaf de kennisgeving van de opzegging recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding (in het voorbeeld 3 maanden loon), hoewel je arbeidsovereenkomst blijft voortbestaan tot de in acht genomen opzeggingstermijn verstrijkt.

Wanneer je je echter gedurende de opzeggingstermijn schuldig maakt aan een ernstige tekortkoming die je ontslag om een dringende reden rechtvaardigt, verlies je door je toedoen het recht op de vergoeding (in het voorbeeld 3 maanden loon) die de ontoereikende duur van die termijn compenseert.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian.

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?