Ontslag nemen
Vorige

1 van 94

Volgende

Nieuwe ontslagregeling vanaf 2012

Vanaf 1 januari 2012 geldt een nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden. De nieuwe regels vormen een eerste stap in de eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden.
#

De nieuwe regels zijn ingevoerd bij wet van 12 april 2011. Zij zullen gelden voor arbeidsovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2012 en voor bestaande arbeidsovereenkomsten die na 1 januari 2012 meer dan 7 dagen worden onderbroken.   

Wat verandert er voor arbeiders?   

Voor arbeiders gelden vanaf 1 januari 2012 langere opzegtermijnen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever.   

Aantal dienstjaren Opzegtermijn
Minder dan 6 maanden
28 dagen
Vanaf 6 maanden maar minder dan 5 jaar
40 dagen
Vanaf 5 jaar maar minder dan 10 jaar
48 dagen
Vanaf 10 jaar maar minder dan 15 jaar
64 dagen
Vanaf15 jaar maar minder dan 20 jaar
97 dagen
Meer dan 20 jaar
129 dagen

Als de arbeider zijn job zelf opzegt, bedraagt de opzegtermijn 14 dagen. Voor een arbeider met meer dan 20 ononderbroken dienstjaren bij dezelfde werkgever geldt een opzegtermijn van 28 dagen.   

Afwijkende opzegtermijnen   

De wet op de arbeidsovereenkomsten voorziet dat een paritair comité of de NAR (Nationale Arbeidsraad) opzeggingstermijnen voor bepaalde categorieën werknemers of voor opzeggingen om sociale of economische redenen bij KB kunnen wijzigen. De specifieke regelingen bij KB die dateren van voor 1 januari 2012, blijven bestaan tot 31 december 2012. Tegen die tijd moeten de sectoren beslissen of zij hun regeling aanpassen aan de nieuwe regelgeving, d.w.z. de opzegtermijnen met 15 % verhogen. Neemt de sector geen beslissing, dan worden per 1 januari 2013 de opzegtermijnen automatisch met 15 % verhoogd. De algemene opzegtermijnen gelden als maximum.    

Hetzelfde is van toepassing voor specifieke regelingen in collectieve arbeidsovereenkomsten. De paritaire (sub)comités moeten zich tegen 31 december 2012 uitspreken of zij de huidige regeling aanpassen aan de nieuwe regelgeving. Zo niet, worden de opzegtermijnen automatisch aangepast.    

Wat blijft behouden voor arbeiders?   

Bij een opzeg tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst verandert er niets: de opzegtermijn bedraagt 7 dagen voor de werkgever en minstens de helft hiervan voor de werknemer. De opzegtermijn start nog steeds op de eerstvolgende maandag na de bekendmaking van het ontslag.   

Wat verandert er voor bedienden?    

Bedienden die minder dan 31.467 EUR bruto per jaar verdienen, krijgen van hun werkgever een opzegtermijn van drie maanden per begonnen periode van vijf dienstjaren. Hier wijzigt niets ten opzichte van vroeger.   

Bedienden die 31.467 EUR bruto per jaar of meer verdienen, krijgen van hun werkgever volgende opzegtermijnen.   

Aantal dienstjaren Opzegtermijn vanaf 1 januari 2012 Opzegtermijn vanaf 1 januari 2014 en later
Minder dan 3 jaar
91 dagen
91 dagen
Vanaf 3 jaar en minder dan 4 jaar
120 dagen
116 dagen
Vanaf 4 jaar en minder dan 5 jaar
150 dagen
145 dagen
Vanaf 5 jaar en minder dan 6 jaar
182 dagen
182 dagen
Vanaf 6 jaar en minder dan 7 jaar
210 dagen
203 dagen
Vanaf 7 jaar en minder dan 8 jaar
240 dagen
232 dagen
Vanaf 8 jaar en minder dan 9 jaar
270 dagen
261 dagen
Vanaf 9 jaar en minder dan 10 jaar
300 dagen
290 dagen
Vanaf 10 jaar en minder dan 11 jaar
330 dagen
319 dagen
Vanaf 11 jaar en minder dan 12 jaar
360 dagen
348 dagen
Vanaf 12 jaar en minder dan 13 jaar
390 dagen
377 dagen
Vanaf 13 jaar en minder dan 14 jaar
420 dagen
406 dagen
Vanaf 14 jaar en minder dan 15 jaar
450 dagen
435 dagen
Vanaf 15 jaar en minder dan 16 jaar
480 dagen
464 dagen
Vanaf 16 jaar en minder dan 17 jaar
510 dagen
493 dagen
Vanaf 17 jaar en minder dan 18 jaar
540 dagen
522 dagen
Vanaf 18 jaar en minder dan 19 jaar
570 dagen
551 dagen
Vanaf 19 jaar en minder dan 20 jaar
600 dagen
580 dagen
Vanaf 20 jaar en minder dan 21 jaar
630 dagen
609 dagen
Vanaf 21 jaar en minder dan 22 jaar
660 dagen
638 dagen

Collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen de opzegtermijn voor bedienden niet verhogen.   

Zegt de bediende zelf zijn job op, dan gelden volgende opzegtermijnen.   

Aantal dienstjaren Opzegtermijn
Minder dan 5 jaar
45 dagen
Vanaf 5 jaar en minder dan 10 jaar
90 dagen
Vanaf 10 jaar en minder dan 15 jaar
135 dagen
Vanaf 15 jaar, maar alleen voor bedienden die jaarlijks meer dan 61.071 euro verdienen
180 dagen

De opzegtermijn voor bedienden blijft ingaan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het ontslag werd bekendgemaakt.   

Onderhandelen enkel weggelegd voor hogere salarissen   

Voor nieuwe arbeidsovereenkomsten is het vanaf 1 januari 2012 niet meer mogelijk om te onderhandelen over de opzegtermijnen. De standaardtermijnen gelden voor iedereen, ook voor de bedienden die meer dan 31.467 EUR bruto per jaar verdienen.   

Verdient een bediende bij aanvang van de arbeidsovereenkomst meer dan 62.934 EUR bruto per jaar, dan kan de opzegtermijn wel onderling worden overeengekomen voor de arbeidsovereenkomst ingaat. De partijen moeten echter de opzegtermijn van 3 maanden per begonnen schijf van 5 dienstjaren respecteren.   

Andere opmerkelijk wijzigingen   

Voortaan telt uitzendwerk mee om het aantal dienstjaren te bepalen in functie van de opzegtermijn en dit zowel voor arbeiders als bedienden.   

Voor de berekening van de opzegvergoeding van bedienden wordt voortaan een specifieke formule gebruikt, nl. het dagloon (maandloon x 3/91) x het aantal dagen van de opzegtermijn. Enkel het loon van de laatste twaalf maanden wordt in aanmerking genomen. In het verleden hield de rechtspraak vaak rekening met het gemiddelde van de laatste jaren.   

Voor oudere werknemers met een kortere anciënniteit gelden vanaf 1 januari 2012 kortere opzegtermijnen. Een stimulans voor werkgevers om oudere werknemers aan te werven. Maar de oudere werknemer zal wellicht minder snel zelf ontslag nemen, nu de opzegtermijn geen rekening meer houdt met zijn leeftijd.   

(kg)               

23 augustus 2012
Aanbevolen jobs

Nieuwe ontslagregeling vanaf 2012

Vanaf 1 januari 2012 geldt een nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden. De nieuwe regels vormen een eerste stap in de eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden.
#

De nieuwe regels zijn ingevoerd bij wet van 12 april 2011. Zij zullen gelden voor arbeidsovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2012 en voor bestaande arbeidsovereenkomsten die na 1 januari 2012 meer dan 7 dagen worden onderbroken.   

Wat verandert er voor arbeiders?   

Voor arbeiders gelden vanaf 1 januari 2012 langere opzegtermijnen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever.   

Aantal dienstjaren Opzegtermijn
Minder dan 6 maanden
28 dagen
Vanaf 6 maanden maar minder dan 5 jaar
40 dagen
Vanaf 5 jaar maar minder dan 10 jaar
48 dagen
Vanaf 10 jaar maar minder dan 15 jaar
64 dagen
Vanaf15 jaar maar minder dan 20 jaar
97 dagen
Meer dan 20 jaar
129 dagen

Als de arbeider zijn job zelf opzegt, bedraagt de opzegtermijn 14 dagen. Voor een arbeider met meer dan 20 ononderbroken dienstjaren bij dezelfde werkgever geldt een opzegtermijn van 28 dagen.   

Afwijkende opzegtermijnen   

De wet op de arbeidsovereenkomsten voorziet dat een paritair comité of de NAR (Nationale Arbeidsraad) opzeggingstermijnen voor bepaalde categorieën werknemers of voor opzeggingen om sociale of economische redenen bij KB kunnen wijzigen. De specifieke regelingen bij KB die dateren van voor 1 januari 2012, blijven bestaan tot 31 december 2012. Tegen die tijd moeten de sectoren beslissen of zij hun regeling aanpassen aan de nieuwe regelgeving, d.w.z. de opzegtermijnen met 15 % verhogen. Neemt de sector geen beslissing, dan worden per 1 januari 2013 de opzegtermijnen automatisch met 15 % verhoogd. De algemene opzegtermijnen gelden als maximum.    

Hetzelfde is van toepassing voor specifieke regelingen in collectieve arbeidsovereenkomsten. De paritaire (sub)comités moeten zich tegen 31 december 2012 uitspreken of zij de huidige regeling aanpassen aan de nieuwe regelgeving. Zo niet, worden de opzegtermijnen automatisch aangepast.    

Wat blijft behouden voor arbeiders?   

Bij een opzeg tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst verandert er niets: de opzegtermijn bedraagt 7 dagen voor de werkgever en minstens de helft hiervan voor de werknemer. De opzegtermijn start nog steeds op de eerstvolgende maandag na de bekendmaking van het ontslag.   

Wat verandert er voor bedienden?    

Bedienden die minder dan 31.467 EUR bruto per jaar verdienen, krijgen van hun werkgever een opzegtermijn van drie maanden per begonnen periode van vijf dienstjaren. Hier wijzigt niets ten opzichte van vroeger.   

Bedienden die 31.467 EUR bruto per jaar of meer verdienen, krijgen van hun werkgever volgende opzegtermijnen.   

Aantal dienstjaren Opzegtermijn vanaf 1 januari 2012 Opzegtermijn vanaf 1 januari 2014 en later
Minder dan 3 jaar
91 dagen
91 dagen
Vanaf 3 jaar en minder dan 4 jaar
120 dagen
116 dagen
Vanaf 4 jaar en minder dan 5 jaar
150 dagen
145 dagen
Vanaf 5 jaar en minder dan 6 jaar
182 dagen
182 dagen
Vanaf 6 jaar en minder dan 7 jaar
210 dagen
203 dagen
Vanaf 7 jaar en minder dan 8 jaar
240 dagen
232 dagen
Vanaf 8 jaar en minder dan 9 jaar
270 dagen
261 dagen
Vanaf 9 jaar en minder dan 10 jaar
300 dagen
290 dagen
Vanaf 10 jaar en minder dan 11 jaar
330 dagen
319 dagen
Vanaf 11 jaar en minder dan 12 jaar
360 dagen
348 dagen
Vanaf 12 jaar en minder dan 13 jaar
390 dagen
377 dagen
Vanaf 13 jaar en minder dan 14 jaar
420 dagen
406 dagen
Vanaf 14 jaar en minder dan 15 jaar
450 dagen
435 dagen
Vanaf 15 jaar en minder dan 16 jaar
480 dagen
464 dagen
Vanaf 16 jaar en minder dan 17 jaar
510 dagen
493 dagen
Vanaf 17 jaar en minder dan 18 jaar
540 dagen
522 dagen
Vanaf 18 jaar en minder dan 19 jaar
570 dagen
551 dagen
Vanaf 19 jaar en minder dan 20 jaar
600 dagen
580 dagen
Vanaf 20 jaar en minder dan 21 jaar
630 dagen
609 dagen
Vanaf 21 jaar en minder dan 22 jaar
660 dagen
638 dagen

Collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen de opzegtermijn voor bedienden niet verhogen.   

Zegt de bediende zelf zijn job op, dan gelden volgende opzegtermijnen.   

Aantal dienstjaren Opzegtermijn
Minder dan 5 jaar
45 dagen
Vanaf 5 jaar en minder dan 10 jaar
90 dagen
Vanaf 10 jaar en minder dan 15 jaar
135 dagen
Vanaf 15 jaar, maar alleen voor bedienden die jaarlijks meer dan 61.071 euro verdienen
180 dagen

De opzegtermijn voor bedienden blijft ingaan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het ontslag werd bekendgemaakt.   

Onderhandelen enkel weggelegd voor hogere salarissen   

Voor nieuwe arbeidsovereenkomsten is het vanaf 1 januari 2012 niet meer mogelijk om te onderhandelen over de opzegtermijnen. De standaardtermijnen gelden voor iedereen, ook voor de bedienden die meer dan 31.467 EUR bruto per jaar verdienen.   

Verdient een bediende bij aanvang van de arbeidsovereenkomst meer dan 62.934 EUR bruto per jaar, dan kan de opzegtermijn wel onderling worden overeengekomen voor de arbeidsovereenkomst ingaat. De partijen moeten echter de opzegtermijn van 3 maanden per begonnen schijf van 5 dienstjaren respecteren.   

Andere opmerkelijk wijzigingen   

Voortaan telt uitzendwerk mee om het aantal dienstjaren te bepalen in functie van de opzegtermijn en dit zowel voor arbeiders als bedienden.   

Voor de berekening van de opzegvergoeding van bedienden wordt voortaan een specifieke formule gebruikt, nl. het dagloon (maandloon x 3/91) x het aantal dagen van de opzegtermijn. Enkel het loon van de laatste twaalf maanden wordt in aanmerking genomen. In het verleden hield de rechtspraak vaak rekening met het gemiddelde van de laatste jaren.   

Voor oudere werknemers met een kortere anciënniteit gelden vanaf 1 januari 2012 kortere opzegtermijnen. Een stimulans voor werkgevers om oudere werknemers aan te werven. Maar de oudere werknemer zal wellicht minder snel zelf ontslag nemen, nu de opzegtermijn geen rekening meer houdt met zijn leeftijd.   

(kg)               

23 augustus 2012
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook