Ontslag nemen
Vorige

1 van 103

Volgende
Volgend artikel:

Een tegenbod gekregen? 4 vragen die je moet stellen

Wout van Aert schrijft geschiedenis voor werknemers

Wout Van Aert verbrak zijn contract omwille van een dringende reden en vertrok met onmiddellijke ingang zonder een verbrekingsvergoeding te betalen. Wat leert ons dit voor andere ‘gewone’ werknemers?

Topwielrenner Wout van Aert dropte in september 2018 een bom in wielerland. Toen verbrak hij eenzijdig en met onmiddellijke ingang zijn overeenkomst met Sniper Cycling, de structuur achter wielerploeg Crelan-Charles. Ploegleider Nick Nuyens betwistte de dringende reden en trok naar de rechtbank. Een werknemer die een dringende reden inroept tegen de werkgever, kan dat wel?

Valse beloftes

Van Aert had ambities om zich naast het veld ook op de weg te meten met de allergrootsten. Dus tekende hij een driejarig contract bij Sniper Cycling, het team van Nick Nuyens. Het contract ving aan op 1 januari 2017 en zou aflopen op 31 december 2019. In september 2018, ruim vijftien maanden voor het aflopen van het contract, verbrak van Aert abrupt zijn contract bij Sniper Cycling om dringende reden.

Een ernstig incident was de aanleiding. Ploegleider Nuyens meende dat er helemaal geen dringende redenen waren en eiste dat van Aert een verbrekingsvergoeding van 1,1 miljoen euro zou betalen. Dat bedrag was gebaseerd op het loon en de premies die van Aert op het moment van zijn contractbreuk verdiende. Ter verdediging haalde van Aert heel wat slecht gelopen afspraken aan, maar ook een definitieve vertrouwensbreuk door een affaire met Niels Albert. Hierdoor voelde hij zich volledig geïsoleerd in z’n ploeg en was er volgens hem geen enkele samenwerking meer mogelijk.

Volledig vrijgesproken van contractbreuk

De arbeidsrechtbank van Mechelen volgde het standpunt van de toprenner en sprak hem vrij voor contractverbreking. In een vonnis van negentien pagina’s oordeelde de rechtbank dat de vertrouwensband tussen Nick Nuyens en Wout van Aert zodanig was geschonden, dat van een gezonde arbeidsrelatie geen sprake meer was.

Ook de betaling van de ontslagvergoeding van 1,1 miljoen euro werd afgewezen. ‘Gerechtigheid is geschied’, klonk het bij van Aert na de vrijspraak. De tegenpartij legde zich niet neer bij dit vonnis en tekende hoger beroep aan. De behandeling van het beroep wordt eind 2020 verwacht voor het Antwerpse Arbeidshof. Daarna is nog cassatie mogelijk.

Gevolgen voor andere werknemers

Nick Nuyens verweet van Aert misbruik van het ontslagrecht. Kan een werknemer de arbeidsrelatie eenzijdig en onmiddellijk beëindigen, zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding?

Hoewel ontslag met dringende reden een actie is die meestal door de werkgever wordt ondernomen tegenover een werknemer, herinnert deze zaak iedereen eraan dat ook een werknemer op elk moment een vertrouwensbreuk kan inroepen om zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding een einde te maken aan zijn arbeidsovereenkomst. Een dringende reden is een zware fout die elke verdere professionele samenwerking tussen beide partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Uiteraard is de ontslagname aan strikte regels onderworpen.

Procedure ontslag om dringende reden

Enerzijds eist de wetgever dat de ingeroepen redenen werkelijk als dringende reden beschouwd kunnen worden, anderzijds dat strenge vormvereisten worden nageleefd:

  • Binnen de drie werkdagen (zaterdagen inbegrepen) nadat de gepleegde feiten die de dringende reden vormen bekend zijn, moet de mondelinge of schriftelijke kennisgeving van het ontslag gebeuren.
  • Na de eerste kennisgeving volgt een tweede termijn van drie werkdagen om de werkgever (of werknemer) op de hoogte te brengen van de feiten die hem verweten worden.
  • Deze tweede kennisgeving moet schriftelijk en aangetekend overgemaakt worden, met een gerechtsdeurwaardersexploot, of door overhandiging van een geschrift dat voor ontvangst getekend moet worden.
  • Beide kennisgevingen mogen ook samen plaatsvinden, tijdens de eerste termijn van drie dagen.
  • Als de termijn van drie dagen niet nageleefd wordt, zijn zowel het ontslag als de beëindiging van het contract onregelmatig. In dat geval zal een verbrekingsvergoeding betaald moeten worden.

- Lees ook: Ontslag volgens de letter van de wet (e-gids)

De partij die de dringende reden inroept, moet het bestaan ervan bewijzen. Wat niet zo evident is, gezien de talrijke discussies over de toelaatbaarheid van bewijsmiddelen. Wanneer het bewijs niet kan worden geleverd of wanneer het bewijs niet kan worden toegestaan, is er geen dringende reden en dient er dus een opzeggingsvergoeding te worden betaald.

(mr) - Foto: Kris Van Exel

30 januari 2020
Anderen bekeken ook