Inhoud contract
Vorige

1 van 49

Volgende
Volgend artikel:

Winter- wordt zomeruur: word ik 1 uur minder betaald?

Moet je een verbrekingsvergoeding betalen als je je opzegtermijn niet uitdoet?

“Als een werknemer ontslag neemt en zijn opzegtermijn niet uitdoet, moet die werknemer dan een verbrekingsvergoeding betalen aan de werkgever?” Dat is de vraag die we stelden aan advocaat Stijn Demeestere, vennoot bij Laga. Zijn antwoord …
#

Een werknemer die op een regelmatige wijze zijn arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur wil beëindigen, moet een opzeggingstermijn naleven. Deze kennisgeving van opzegging is aan strikte vormvoorwaarden onderworpen.

Voorwaarden

De kennisgeving moet het begin en de duur van de opzeggingstermijn vermelden.  Indien de opzegging uitgaat van de werknemer, geschiedt de kennisgeving van de opzegging door afgifte aan de werkgever van een geschrift. De handtekening van de werkgever op het duplicaat van dit geschrift geldt als bericht van ontvangst van de kennisgeving.

De kennisgeving kan ook geschieden hetzij bij een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot.

Opzeggingstermijn

De arbeidsovereenkomst neemt dan een einde na het verstrijken van de opzeggingstermijn. Tot het einde van de opzeggingstermijn moet de werknemer in principe gewoon verder werken.

Wanneer een werknemer zijn opzeggingstermijn toch niet uitdoet, moet hij een vergoeding betalen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van de resterende opzeggingstermijn.

Vergoeding

De opzeggingsvergoeding wordt dan berekend met in achtneming van het normale maandloon, het enkel en dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en alle andere voordelen (maaltijdcheques, bedrijfswagen, ecocheques, werkgeverspremies in verzekeringen, enzovoort).

De werkgever heeft in een dergelijk geval recht op het brutobedrag, omdat de werknemer geen bedrijfsvoorheffing of sociale zekerheidsbijdragen moet inhouden.

(sdm) - Met dank aan Laga 

25 september 2017
Anderen bekeken ook