Soorten contracten
Vorige

1 van 77

Volgende

Mag ik een contract van bepaalde duur opzeggen?

Ik heb vorig jaar een contract van bepaalde duur getekend bij mijn werkgever. Dit gaat in vanaf midden september. Maar intussen kreeg ik een vast contract aangeboden bij een ander bedrijf. Kan ik zomaar mijn eerste contract van bepaalde duur opzeggen? Moet ik een vergoeding betalen?

Afhankelijk of jouw contract van bepaalde duur opzegmodaliteiten voorziet of niet, kan je het eventueel opzeggen. Zijn er geen opzegmodaliteiten voorzien, dan zal dit moeilijker gaan en loop je het risico een verbrekingsvergoeding te moeten betalen. In dit artikel vind je alvast enkele antwoorden.

Zijn er opzegmodaliteiten voorzien?

Als je een contract van bepaalde duur getekend hebt, dan ben je hier ook door gebonden. Jouw contract kan echter wel opzegmogelijkheden voorzien, bijvoorbeeld tijdens een proefperiode. Als dat het geval is kan het contract van bepaalde duur toch opgezegd worden, mits je de modaliteiten naleeft. Zijn er geen opzegmodaliteiten opgenomen in je contract, dan kan je het in principe niet zomaar opzeggen.

Lees ook... De arbeidsovereenkomst: hier moet je op letten voor je je handtekening zet

Wederzijds akkoord

Je kan wel je contract van bepaalde duur opzeggen met wederzijdse toestemming. Hier zijn geen vormvereisten aan verbonden. Toch is het aan te raden om dit wederzijds akkoord op papier te zetten, om zo eventuele conflicten te voorkomen in de toekomst. Werkgever en werknemer moeten dit geschrift dan beiden ondertekenen. Vergeet hierbij zeker niet de datum te vermelden waarop je je contract beëindigd hebt. Als je jouw contract van bepaalde duur op deze wijze opgezegd hebt, is er in principe geen beëindigingsvergoeding mogelijk. Het kan natuurlijk wel dat je hierover als werkgever en werknemer onderhandeld.

Verbreking

Indien de werkgever niet akkoord is met het opzeggen van een contract van bepaalde duur en er ook geen opzegmodaliteiten voorzien zijn, maar jij het contract toch verbreekt, dan kan je werkgever een verbrekingsvergoeding eisen. Die vergoeding stemt overeen met het loon dat uitbetaald zou moeten worden tot de normaal voorziene einddatum van de arbeidsovereenkomst, maar kan niet meer bedragen dan het dubbel van de opzeggingstermijn die zou gelden moest het een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur zijn. We geven een voorbeeld ter verduidelijking:

De werkgever sluit op 15 juni 2017 een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur af met een lagere bediende (jaarloon tot 30.327 euro). De duur van het contract is vastgelegd op 12 maanden, te beginnen vanaf 15 september 2017. De arbeidsovereenkomst bevat geen proefbeding. Op 25 juli 2017 krijgt de werknemer echter een interessanter jobaanbod en wil hij van zijn eerder ondertekende arbeidsovereenkomst af. Hij kan zijn arbeidsovereenkomst enkel beëindigen door ze te verbreken. De verbrekingsvergoeding die hij verschuldigd is, stemt overeen met het loon van drie maanden.

E-gids: Zelf je ontslag indienen

(pm)

30 juli 2019
Anderen bekeken ook