Welke job past bij mij?
Vorige

1 van 552

Volgende

Een flexi-job: wat is het en voor wie?

In de horecasector bestaat een nieuwe vorm van tewerkstelling: de flexi-job. Dit moet de werknemers die nu massaal in het zwart bijklussen stimuleren om voor een ‘witte’ job te kiezen.

Wie tot voor de invoering van de flexi-job bijkluste in de horeca en dit in het wit zou doen, hield er bitter weinig netto van over. Daar is sinds 1 december 2015 verandering in gekomen: werknemers mogen voortaan meer overuren presteren en ze houden er netto een pak meer aan over. Naar analogie met de dienstencheques wil de overheid zo in de horeca van zwarte jobs witte jobs maken.

“Dit moet de leefbaarheid en de kwaliteit van de sector helpen garanderen naar aanleiding van de invoering van de zogenaamde witte kassa in de sector”, vertelt Jan Boden, business manager KMO divisie bij SD Worx.

Voor wie bijverdient in de horeca

“Wie vroeger bijkluste in de horeca en dit in het wit wilde doen, hield daar bitter weinig netto van over. Wat een werknemer bijverdiende viel immers in de hoogte belastingschijf en daarvan gaat meer dan 50% naar de staat.”

De flexi-job lost dit euvel op. Vroeger werkten er veel mensen in het zwart als bijverdienste in de horeca, naast hun gewone, andere job. Om te kunnen werken onder het systeem van flexi-job moet je in de 3 voorgaande kwartalen sowieso reeds bij een andere werkgever tewerkgesteld zijn voor minimaal 4/5e van een voltijdse tewerkstelling. Zo probeert de overheid wie bijklust in de horeca te overtuigen om in het wit in de horeca bij te verdienen.

Voorwaarden

Om de voorwaarden te begrijpen, moet je rekenen in kwartalen. Er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan het kwartaal waarin je je flexi-job wilt uitoefenen (Kwartaal T) en het 3de kwartaal voorafgaand aan je tewerkstelling (Kwartaal T-3). In kwartaal T-3 moet een werknemer minstens 4/5de gewerkt hebben. In kwartaal T mag je als flexi-werknemer geen arbeidsovereenkomst hebben met dezelfde werkgever waar je je flexi-job wil uitoefenen.

Momenteel is dit dus wel enkel mogelijk voor loontrekkende werknemers die minstens 4/5de in dienst zijn en is het systeem niet toegankelijk voor zelfstandigen die iets willen bijverdienen. Het stelt ook een probleem voor leerkrachten met een contractueel statuut, maar daar werd intussen een oplossing voor gevonden. Leerkrachten die vastbenoemd zijn, mogen sowieso het hele jaar door een extra flexi-job uitoefenen.

Vanaf 1 januari 2018 is het systeem ook toegankelijk voor gepensioneerden die nog graag een centje bijverdienen in de horeca.

Het loon wordt in een onderlinge overeenkomst vastgelegd, maar mag niet onder een wettelijk minimum (9,50 euro) gaan. Een werknemer houdt dit bedrag netto over. De werkgever moet er enkel een bijzondere bijdrage van 25% op betalen.

Overuren: bruto = netto

Voor zover de werknemer voltijds is tewerkgesteld mogen de overuren worden gepresteerd volgens het principe bruto = netto. Er moeten dus geen fiscale en sociale bijdragen op betaald worden. Dit moet ervoor zorgen dat werknemers evenveel overhouden als wanneer hij in het zwart zou werken. Enkel de werkgever moet een werkgeversbijdrage betalen van 25%.

De maximumgrens van deze overuren wordt voor de horecasector opgetrokken van 143 naar 300 uren per kalenderjaar. Die grens wordt zelfs 360 uren voor horecaondernemingen die gebruik maken van de witte kassa. Voor de overuren is ook geen overloontoeslag verschuldigd.

Bovenop het basisloon heeft een flexi-jobwerker ook nog recht op flexivergoedingen, bijvoorbeeld tegemoetkomingen voor arbeid op zon- en feestdagen of nachtwerk. Het is zelfs mogelijk om flexivakantiegeld te krijgen (t.w.v. 7,67%). De flexivergoedingen moeten trouwens niet opgenomen worden in de raamovereenkomst. De verplichting tot betaling komt namelijk voort uit een sectorale cao. Het is zelfs mogelijk dat een flexiwerker een eindejaarspremie krijgt. Wanneer? Als hij of zij in de loop van het kalenderjaar gebonden is aan een arbeidsovereenkomst van minstens 2 maanden.

Je kan ook meer dan één flexi-job doen en je kan deze doen tijdens je verlofdagen bij je vaste werkgever. 

(mr/sjv) - Bron: admb.be / myflexijob.be 

27 juni 2019
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook