Opzegtermijn Vorige

1 van 30

Volgende

Wat is de formule Claeys?

Als je als bediende met een brutojaarloon van minstens 32.254 euro (bedrag aan de index onderworpen) ontslagen wordt of ontslag neemt, moeten jij en je werkgever het eens zien te worden over de duur van de opzegtermijn.

30 januari 2019

Delen

ontslag

Daarvoor kan je je baseren op de zogenaamde formule-Claeys. Die formule houdt rekening met het loon, de anciënniteit en de leeftijd van de bediende.

Opgelet!
Indien je na 1/1/2012 in dienst bent getreden, kan je GEEN beroep doen op de formule-Clays! 

Als beide partijen geen overeenstemming bereiken, laten ze het oordeel over aan de arbeidsrechter, die zich ook op deze formule kan baseren.

De formule-Claeys voor bedienden met een bruto jaarloon hoger dan 120.000 euro luidt als volgt:

(anciënniteit x 0,87) + (leeftijd x 0,06) + (0,037 x jaarlijks brutoloon/1000 x 106,53/index maand van ontslag) – 1,45.

De formule-Claeys voor bedienden met een bruto jaarloon lager dan 120.000 euro luidt als volgt:

(anciënniteit x 0,87) + (leeftijd x 0,06) + (0,029 x jaarlijks brutoloon/1000 x 106,53/index maand van ontslag) – 1,45.

De index van de maand van het ontslag is het 'gewone' indexcijfer van de consumptieprijzen, niet de gezondheidsindex.

De formule is geen "officiële" formule en dient dus niet verplicht te worden toegepast.

Meer info: www.formuleclaeys.be 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?