Inhoud contract
Vorige

1 van 48

Volgende
Volgend artikel:

Het einde van nine to five

Kan ik mijn anciënniteit van bij mijn vorige werkgever behouden?

te laat betaald
De opzeggingstermijn wordt uitsluitend of in belangrijke mate bepaald door de anciënniteit van de werknemer op het tijdstip van het ontslag. Anciënniteit is de werkelijke en ononderbroken dienst bij dezelfde werkgever.

Als je, na 10 jaar bij dezelfde werkgever, van werk verandert, geef je wat zekerheid op. Want je dan ontslagen wordt, bedraagt de opzeggingstermijn die je nieuwe werkgever op basis van je anciënniteit moet respecteren wellicht niet meer dan 3 maanden. Terwijl dit bij je vorige werkgever waarschijnlijk veel langer was.

Anciënniteit in contract laten opnemen

Je kan je tegen de verkorting van je opzeggingstermijn bij verandering van werkgever beschermen door een conventionele anciënniteit in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Conventionele anciënniteit komt in principe in aanmerking voor de bepaling van de opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding die de werkgever moet respecteren. Conventionele anciënniteit kan echter ook voor andere specifieke doeleinden worden overeengekomen, zoals voor de vaststelling van het loon (wanneer loonbarema’s gekoppeld zijn aan anciënniteit), anciënniteitdagen of andere voordelen die afhangen van anciënniteit.

Anciënniteit zal een algemene draagwijdte hebben wanneer ze in de arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen zonder verwijzing naar een specifiek doel. De werkgever kan dit slechts vermijden door aan te tonen dat dit niet de bedoeling van de partijen was. Wordt de conventionele anciënniteit in de arbeidsovereenkomst vermeld met verwijzing naar een specifieke loon- of arbeidsvoorwaarde, zal zij niet gelden voor de berekening van de opzeggingstermijn.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian.

6 augustus 2019

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook