Ontslagen worden
Vorige

1 van 194

Volgende
Volgend artikel:

Mag je ex-baas je e-mail lezen?

Heb je recht op werkloosheidsuitkering als je zelf ontslag neemt?

Als je ontslagen wordt, heb je normaal gezien recht op een werkloosheidsuitkering. Maar wat als je zelf je ontslag geeft? Heb je er dan nog recht op? We geven je graag een overzicht wanneer je wel, of niet, recht hebt op zo'n uitkering.

Voorwaarden om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering

Om in aanmerking te komen voor werkloosheidsuitkeringen na jouw tewerkstellingsperiode moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Hieronder geven we een voorbeeld van de belangrijkste voorwaarden:

 • een aantal arbeidsdagen bewijzen tijdens een welbepaalde periode voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag 
 • arbeidsgeschikt zijn
 • werkzoekende zijn
 • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
 • zonder arbeid zijn
 • zonder loon zijn
 • onvrijwillig werkloos zijn.
BEREKEN: Hoeveel werkloosheidsuitkering krijg jij?

Wat betekent onvrijwillig werkloos zijn?

Onvrijwillig werkloos zijn wil zeggen dat je zonder werk en zonder loon bent gevallen zonder dat je het zelf wilde. Als je op één of andere manier ‘schuld’ hebt aan je werkloosheid, ben je eigenlijk vrijwillig werkloos. Het verlaten van je job zonder geldige reden is zo’n situatie. Je verlaat je werk zonder geldige reden als je bijvoorbeeld:

 • zelf ontslag neemt 
 • in onderling akkoord met je werkgever de overeenkomst beëindigt
 • onwettig afwezig blijft.

Als je zelf ontslag gegeven hebt, kan het in sommige gevallen wel zijn dat de RVA oordeelt dat dit om een geldige reden was. Voorbeelden van zo'n reden zijn onder andere medische redenen, een zware fout van de werkgever of onverzoenbare professionele conflicten. Als je dus zelf ontslag neemt, dan heb je recht op een uitkering als het om een geldige reden was. Heb je geen wettige reden voor je vertrek, dan kan er een sanctie volgen.

Oordeelt de RVA dat je vrijwillig werkloos bent zonder geldige reden, dan kan je één van onderstaande sancties oplopen:

 • een verwittiging
 • een uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen gedurende een bepaalde periode (gaande van 4 tot 52 weken)
 • een uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen voor onbepaalde duur.
EXTRA: Voorbeeld van een ontslagbrief

Wanneer kom je terug in aanmerking voor werkloosheidsuitkeringen?

Na je schorsing kan je zelf opnieuw een werkloosheidsuitkering aanvragen. Je komt ook terug in aanmerking, nadat je opnieuw een welbepaald aantal arbeidsdagen in een nieuwe tewerkstelling kan bewijzen.

Wil je weten of je al dan niet recht hebt op een ontslagvergoeding? 

Als je wil weten of je nu wel of niet recht hebt op een ontslagvergoeding, dan neem je best contact op met je uitbetalingsinstelling. We geven je een overzicht van de 4 instellingen waarbij je hiervoor terecht kan: 

 • Drie vakbonden: de liberale vakbond ACLVB, de christelijke vakbond ACV en de socialistische vakbond ABVV. Je moet lidgeld betalen om je aan te sluiten bij een vakbond en te genieten van de dienstverlening.
 • De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Hierop kan je gratis beroep doen als je niet aangesloten bent bij een vakbond. 
 • Door je aan te melden bij je uitbetalingsinstelling, maak je je bovendien kenbaar als 'werkloze' en behoud je je recht op de verzekeringen die in de Sociale Zekerheid vervat zitten, zoals je ziekteverzekering.
Lees ook: Het ontslag volgens de letter van de wet

(pv)

1 augustus 2020
Anderen bekeken ook