Mijn werkgever gaat failliet. Heeft dat gevolgen voor mijn ontslag/opzeg?

Een faillissement van het bedrijf waarvoor je werkt, wordt steeds uitgesproken door de Rechtbank van Koophandel, die meteen ook een curator aanstelt.
#

Ben je nog in dienst op het ogenblik dat je werkgever failliet wordt verklaard, dan zal de curator moeten beslissen of je al dan niet in dienst blijft. Het gebeurt immers regelmatig dat er nog een aantal personeelsleden nodig zijn - en dus in dienst worden gehouden - om bepaalde werkzaamheden te verrichten (bijvoorbeeld lopende bestellingen afhandelen).

De curator zal evenwel vaak beslissen om het overgrote deel van de werknemers onmiddellijk te ontslaan. Vermits er geen werk meer is, zal er in dergelijke gevallen geen opzegtermijn moeten gepresteerd worden. Een verbrekingsvergoeding is wel verschuldigd. Deze wordt op dezelfde manier berekend als bij een ontslag buiten het kader van een faillissement, maar wordt niet direct uitbetaald.

Niet eerst in de rij

Zo word je als (ex-)werknemer schuldeiser van het failliete bedrijf, net zoals de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de fiscus, onbetaalde leveranciers enzovoort. Heb je ook nog recht op loonachterstallen of andere zaken - zoals bijvoorbeeld een gedeeltelijke eindejaarspremie, (vertrek)vakantiegeld of een sluitingsvergoeding -, dan kan dit bij jouw aandeel worden gevoegd. Het is daarom belangrijk dat je de documenten die je van de curator ontvangt nauwkeurig invult.

Indien je formulieren correct en binnen de vooropgestelde termijn zijn ingevuld, zal jouw schuldvordering aanvaard worden en zal je betaald worden uit de beschikbare middelen/gelden. Indien deze ontoereikend blijken om alle schulden af te lossen, zijn er wettelijke regels vastgelegd die bepalen wie eerst betaald moet worden. Werknemers zijn weliswaar zogenaamde ‘bevoorrechte’ schuldeisers, maar staan niet als eerste in de rij. Zo gaan bijvoorbeeld banken hen steeds vooraf, zodat het niet onmogelijk is dat er slechts een deel (of zelfs niets) aan jou kan uitbetaald worden.

Aanvraag tot tussenkomst

Gelukkig bestaat er nog het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO), waar je als werknemer een aanvraag tot tussenkomst kan indienen. Het Fonds kan ook al sommen uitkeren voordat de gehele faillissementsprocedure is afgehandeld, zodat je minder lang op je geld hoeft te wachten. De nodige aanvraagformulieren kunnen gedownload worden via de website van de RVA.

Wanneer je als werknemer geconfronteerd wordt met het faillissement van je werkgever, neem je dus best contact op met een specialist ter zake of jouw vakbond die je kan helpen met het invullen van de formulieren.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian. – Meer info: www.werk.belgie.be  

5 april 2012
Aanbevolen jobs

Mijn werkgever gaat failliet. Heeft dat gevolgen voor mijn ontslag/opzeg?

Een faillissement van het bedrijf waarvoor je werkt, wordt steeds uitgesproken door de Rechtbank van Koophandel, die meteen ook een curator aanstelt.
#

Ben je nog in dienst op het ogenblik dat je werkgever failliet wordt verklaard, dan zal de curator moeten beslissen of je al dan niet in dienst blijft. Het gebeurt immers regelmatig dat er nog een aantal personeelsleden nodig zijn - en dus in dienst worden gehouden - om bepaalde werkzaamheden te verrichten (bijvoorbeeld lopende bestellingen afhandelen).

De curator zal evenwel vaak beslissen om het overgrote deel van de werknemers onmiddellijk te ontslaan. Vermits er geen werk meer is, zal er in dergelijke gevallen geen opzegtermijn moeten gepresteerd worden. Een verbrekingsvergoeding is wel verschuldigd. Deze wordt op dezelfde manier berekend als bij een ontslag buiten het kader van een faillissement, maar wordt niet direct uitbetaald.

Niet eerst in de rij

Zo word je als (ex-)werknemer schuldeiser van het failliete bedrijf, net zoals de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de fiscus, onbetaalde leveranciers enzovoort. Heb je ook nog recht op loonachterstallen of andere zaken - zoals bijvoorbeeld een gedeeltelijke eindejaarspremie, (vertrek)vakantiegeld of een sluitingsvergoeding -, dan kan dit bij jouw aandeel worden gevoegd. Het is daarom belangrijk dat je de documenten die je van de curator ontvangt nauwkeurig invult.

Indien je formulieren correct en binnen de vooropgestelde termijn zijn ingevuld, zal jouw schuldvordering aanvaard worden en zal je betaald worden uit de beschikbare middelen/gelden. Indien deze ontoereikend blijken om alle schulden af te lossen, zijn er wettelijke regels vastgelegd die bepalen wie eerst betaald moet worden. Werknemers zijn weliswaar zogenaamde ‘bevoorrechte’ schuldeisers, maar staan niet als eerste in de rij. Zo gaan bijvoorbeeld banken hen steeds vooraf, zodat het niet onmogelijk is dat er slechts een deel (of zelfs niets) aan jou kan uitbetaald worden.

Aanvraag tot tussenkomst

Gelukkig bestaat er nog het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO), waar je als werknemer een aanvraag tot tussenkomst kan indienen. Het Fonds kan ook al sommen uitkeren voordat de gehele faillissementsprocedure is afgehandeld, zodat je minder lang op je geld hoeft te wachten. De nodige aanvraagformulieren kunnen gedownload worden via de website van de RVA.

Wanneer je als werknemer geconfronteerd wordt met het faillissement van je werkgever, neem je dus best contact op met een specialist ter zake of jouw vakbond die je kan helpen met het invullen van de formulieren.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian. – Meer info: www.werk.belgie.be  

5 april 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook