Ontslag nemen
Vorige

1 van 103

Volgende
Volgend artikel:

Een tegenbod gekregen? 4 vragen die je moet stellen

Zelf ontslag geven tijdens ziekteverlof

Er zijn steeds meer langdurig zieken in ons land. Meer dan 400.000 Belgen zitten al een jaar lang thuis. Daar zijn de vele burn-outs en depressies niet vreemd aan. Heel wat mensen die om mentale redenen thuis zitten, zien er tegenop om terug te keren naar de oude job. Hun job opzeggen lijkt dan de uitkomst te zijn. Maar aan je ontslag indienen tijdens je ziekteverlof zijn ook risico’s verbonden.

Wanneer begint je opzegtermijn te lopen?

Belangrijk om weten is dat als je zelf je ontslag indient tijdens je ziekteverlof, je opzegtermijn meteen begint te lopen. Dat is anders dan als de werkgever het ontslag geeft. Dan begint de opzegtermijn pas te lopen na het ziekteverlof.

Het is dus in principe mogelijk dat je opzegtermijn verloopt tijdens je ziekteverlof, zodat je geen enkele dag meer terug naar je oude job moet. Een vooruitzicht dat bij veel mensen met een burn-out of depressie misschien als muziek in de oren klinkt.

Heb je recht op een werkloosheidsuitkering?

Het kan dus een hele opluchting zijn om je oude job achter je te laten, maar zelf je ontslag indienen brengt wel bepaalde risico’s met zich mee. Op het moment dat je gezond genoeg bent om terug aan het werk te gaan, vervalt je ziekte-uitkering. De kans bestaat echter dat je op dat moment nog geen nieuwe job gevonden hebt. Heb je dan recht op een werkloosheidsuitkering, als je zelf je ontslag indiende?

Om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering, moet je voldoen aan alle toelaatbaarheidsvoorwaarden (bijvoorbeeld voldoende gewerkt hebben) en toekenningsvoorwaarden (bijvoorbeeld arbeidsgeschikt zijn, niet vrijwillig werkloos zijn …). De directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA zal nagaan of er gelet op deze criteria een recht op werkloosheidsuitkering bestaat.

Daarnaast zijn er ook nog de zogenaamde ‘criteria van passende dienstbetrekking’. Als je kan aantonen dat je je oude job met reden opzegde, bijvoorbeeld wegens medische redenen (fysiek of mentaal), dan behoud je het recht op een werkloosheidsuitkering. Let wel, in dat geval zal je onderzocht worden door de RVA-geneesheer. Word je toch geschikt bevonden, dan kan je gesanctioneerd worden omdat je een passende dienstbetrekking zonder wettige reden hebt verlaten.

Ontslag geven versus krijgen

Zoals hierboven vermeld, kan je in het kader van een werkloosheidsuitkering gesanctioneerd worden als je je opzeg geeft en nadien terug geschikt wordt verklaard voor de arbeidsbetrekking. Dat risico loop je niet wanneer jouw werkgever je ontslaat of wanneer je werkgever na het doorlopen van een bepaalde procedure de overeenkomst beëindigt wegens overmacht. Ontslagen worden houdt in die zin dus minder gevaar in.

Het is in ieder geval een goed idee om je te informeren vooraleer je al te overhaast een beslissing neemt. Indien je met een burn-out of depressie kampt, is het soms ook moeilijk te voorspellen hoe je je binnen enkele weken of maanden zal voelen. Wie weet krijg je spijt van je beslissing . Wil je meer informatie, afgestemd op jouw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met het werkloosheidsbureau bevoegd voor jouw woonplaats.

  • Tip: Dien je toch zelf je ontslag in? In deze gratis gids vind je talloze tips om dit hoofdstuk van jouw leven op een zo correct mogelijke manier af te sluiten.

(Charlotte Fouquet)

14 januari 2020
Anderen bekeken ook