Ziekte
Vorige

1 van 119

Volgende

Ik was ziek tijdens mijn verlofperiode, heb ik nu recht op extra vakantie?

21 augustus 2012
In een recent arrest besliste het Hof van Justitie van de Europese Unie (Arrest van 21 juni 2012) dat een werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens een periode van betaalde jaarlijkse vakantie het recht heeft om deze jaarlijkse vakantie later op te nemen. Dit arrest deed heel wat stof opwaaien omdat de huidige Belgische wetgeving dit niet zo toepast.
ziek op reis

Wat zegt het arrest van het Hof van Justitie?

Volgens het Hof van Justitie is het recht op betaalde jaarlijkse vakantie een bijzonder belangrijk beginsel van sociaal recht van de Unie dat uitdrukkelijk is neergelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Het Hof oordeelde dat elke werknemer het recht heeft om zijn betaalde jaarlijkse vakantie later op te nemen wanneer deze samenvalt met een periode van ziekteverlof. Het doel van het recht op jaarlijkse vakantie is immers de werknemer in staat te stellen uit te rusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken. Daarin verschilt het van het doel van ziekteverlof. Ziekteverlof wordt de werknemer toegekend om te kunnen herstellen van een ziekte die tot arbeidsongeschiktheid leidt.

De Belgische wetgeving vandaag

Op dit ogenblik staat de huidige Belgische regeling die van toepassing is op de Belgische privésector een werknemer alleen toe om zijn vakantiedagen later op te nemen als hij arbeidsongeschikt wordt vooraleer zijn vakantie ingaat. Met andere woorden, als een werknemer ziek wordt vóór zijn vakantie, kunnen de vakantiedagen die samenvallen met de dagen van arbeidsongeschiktheid worden overgedragen.

Wordt de werknemer ziek tijdens zijn vakantie, is de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst al geschorst wegens zijn jaarlijkse vakantie. De werknemer wordt beschouwd als zijnde met vakantie en niet als arbeidsongeschikt. Hij mag de vakantiedagen die samenvielen met de dagen van arbeidsongeschiktheid dan niet later opnemen.

Aanpassing nodig

België zal in eerste instantie zijn wetgeving moeten aanpassen. Zolang dit niet gebeurd is, blijft de huidige Belgische wetgeving van toepassing. De Belgische rechters moeten niettemin bij voorrang het Europees recht toepassen boven het nationaal recht. De Belgische rechtzoekende zou zich dus voor de Belgische hoven en rechtbanken kunnen beroepen op het arrest van het Hof van Justitie van 21 juni 2012.

(it) 

in samenwerking met Securex

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook