Ontslagen worden
Vorige

1 van 199

Volgende
Volgend artikel:

Wat mag een werkgever vertellen over jouw vertrek of ontslag?

Wanneer ontslag geen ontslag is

“Bedoeling is de interne mobiliteit binnen de universiteit te bevorderen. Die staat nu nog op een laag pitje.” (Tine Dezeure, woordvoerster UGent)
Ontslagen worden en toch aan de slag blijven bij je werkgever? De Gentse universiteit gaat werknemers die om economische of budgettaire redenen ontslagen worden, proberen aan een job elders aan de universiteit te helpen.
UGent
“Bedoeling is de interne mobiliteit binnen de universiteit te bevorderen. Die staat nu nog op een laag pitje.” (Tine Dezeure, woordvoerster UGent)

Rudy (38) werkt al jaren voor de Gentse universiteit, op de faculteit Rechten. Rudy is niet zijn echte naam. Hij doet zijn verhaal in de krant het liefst anoniem. Toch heeft hij het in professioneel opzicht zeker naar zijn zin: hij woont vlakbij zijn werk, dat hem elke dag naar het historische centrum van Gent brengt én hij heeft leuke collega’s.

Deze werknemer houdt dus zeker van zijn job, heel erg zelfs. Maar toch knaagt er iets. Hij heeft de jongste tijd al collega’s zien vertrekken omdat er te weinig budget was of omdat een project niet meer de nodige subsidies kreeg. Rudy heeft een contract van onbepaalde duur. In tegenstelling tot collega’s met een statutair contract biedt hem dat geen tewerkstellingsgarantie, ook niet wanneer hij positieve evaluaties krijgt. In zijn achterhoofd leeft de onzekerheid dat ook hij door een gebrek aan financiële middelen aan de kant geschoven dreigt te worden. De overheid is niet voor niets aan het besparen.

8.600 mensen

Een terechte zorg, en UGent is zich ook bewust van de situatie van mensen als Rudy. De universiteit beseft dat het waardevolle mensen dreigt te verliezen als ze hen door omstandigheden moet laten gaan. Maar daar probeert het een mouw aan te passen. Wanneer mensen die goed presteren de universiteit dreigen te verlaten om economische of budgettaire redenen, gaat ze op zoek naar alternatieven binnen de universiteit. Waar er op één plek een afslanking is, kunnen ze misschien elders aan de slag in een nieuw project. In een organisatie met 8.600 mensen zijn er op verschillende plaatsen kansen.

Daarom zoekt de universiteit, nog voor er sprake is van effectief ontslag, naar alternatieven. Inplacement, zo heet dat officieel: mensen begeleiden naar een nieuwe job binnen hetzelfde bedrijf of dezelfde organisatie. Een goede manier om waardevolle mensen langer aan je te binden en zeker van tel bij grotere organisaties.

Inplacement klinkt in de wereld van werk en solliciteren minder bekend in de oren dan outplacement. Bij outplacement wordt de begeleiding bij een ontslag aangeboden door een gespecialiseerde dienstverlener op kosten van de werkgever. De bedoeling is dat je door intensieve begeleiding zo snel mogelijk een nieuwe job vindt of een zelfstandige activiteit kunt opstarten. Zo krijg je psychologische begeleiding, hulp bij het solliciteren, logistieke en administratieve steun,… Het outplacementkantoor vangt je op en begeleidt je bij je zoektocht naar een nieuwe baan. Het zoekt zelf geen nieuwe baan voor jou, maar brengt je alleen bij hoe je de zoektocht het best kunt aanpakken.

2,5 jaar aan regeling gewerkt

Net als bij outplacement krijgt het personeelslid van UGent bij hun inplacement tips en begeleiding om een nieuwe job vast te krijgen. Concreet betekent dat: een intern cv opmaken, gericht op tewerkstelling binnen de universiteit, vaardigheden testen, een loopbaangesprek waarin gepolst wordt naar de noden en ambities van een werknemer, bekijken welke functies geschikt zijn. Dat gebeurt met een loopbaanbegeleider. Er is een duidelijke reden waarom UGent dit doet, zegt Tine Dezeure, woordvoerster aan de Gentse universiteit. “Op termijn moet dit een besparing zijn. We vermijden de opzegkosten die bij een ontslag komen kijken.” En anderzijds zijn er ook rekruteringskosten. Die dalen eveneens als de universiteit mensen intern aan een andere job kan helpen.

Bovenal moet deze regeling het personeel meer doen roteren. Dezeure: “Bedoeling is de interne mobiliteit binnen de universiteit te bevorderen. Die staat nu nog op een laag pitje. Er is 2,5 jaar gewerkt aan deze regeling, we zijn blij dat ze er nu is.” Naast het verhogen van de interne mobiliteit is het natuurlijk ook de bedoeling te vermijden dat mensen ontslagen worden. “Op het moment dat een budgetbeheerder op een bepaalde dienst merkt dat hij in moeilijkheden dreigt te raken, moet hij – proactief – aan de bel trekken. Concreet: hij moet dat zes maanden op voorhand melden. De inplacementperiode wordt dan gestart, dus zes maanden vóór een mogelijk ontslag. Wanneer we geen andere job vinden, gaat het ontslag toch in. De opzegtermijn gaat vanaf dan in”, stelt ze.

Van bepaald naar onbepaald

De maatregel komt er nadat nu en in de komende weken ongeveer 780 contracten van bepaalde duur – tijdelijke contracten dus – omgezet worden naar onbepaalde duur. Tine Dezeure: “Al het personeel, dat hier al meer dan twee jaar werkt, krijgt zonder discussie een contract van onbepaalde duur. Bij mensen die minder dan twee jaar actief zijn bij UGent kijken we naar de laatste evaluatie. Is die goed, dan krijgt die medewerker ook een contract van onbepaalde duur. Er is één categorie mensen die een contract van bepaalde duur behoudt: vervangingen voor zwangerschapsverlof, ziekte, … en mensen die in een tijdelijk project ingeschakeld worden.”

(ds) 

25 november 2016
Anderen bekeken ook