Ontslagen worden
Vorige

1 van 194

Volgende
Volgend artikel:

Mag je ex-baas je e-mail lezen?

Economische werkloosheid voor bedienden: alles wat je moet weten

Foto door Annie Spratt via Unsplash
Als het economisch wat minder gaat, kunnen ook bedrijven dit voelen. Om hen te helpen, bestaat er een tijdelijke oplossing: economische werkloosheid. Maar wat zijn de gevolgen voor werknemers?

Een bedrijf in moeilijkheden kan ervoor kiezen om de arbeidsovereenkomst van zijn bedienden:

 • Tijdelijk volledig te schorsen.
 • Tijdelijk gedeeltelijk te schorsen, in dit geval moet de regeling ten minste twee arbeidsdagen per week bevatten.

Maximale duurtijd

“Het bedrijf moet zich dan uiteraard aan verschillende regels houden, zoals bepalingen opgenomen in sectorale of bedrijfs-cao’s of het ondernemingsplan. De duurtijd van de economische werkloosheid die hierin voorzien is, mag namelijk niet overschreden worden”, zegt Jean-Luc Vannieuwenhuyse, Manager van het Shared Competence Center van SD Worx. “Ook het principe dat de invoering per volledige kalenderweek of meerdere kalenderweken moet gebeuren, zowel voor gedeeltelijke als volledige schorsing, moet worden nageleefd.”

Verder moet een werkgever zich ook aan de maximale duurtijd per kalenderjaar houden. Deze bedraagt:

 • 16 weken voor periodes van volledige schorsing.
 • 26 weken voor periodes van gedeeltelijke schorsing.
 • Of, wanneer de twee systemen in hetzelfde jaar gecombineerd worden, stemmen twee weken gedeeltelijke arbeid overeen met één week volledige schorsing.

Verplicht: werknemers op voorhand inlichten

Ten minste 7 dagen voor de aanvang van de economische werkloosheid moet de werkgever op een goed zichtbare plaats in de onderneming zijn werknemers inlichten. De dag van de aanplakking en de dag van aanvang tellen niet mee in deze 7 dagen. Op het aanplakbiljet moeten vermeld staan:

 • De namen, voornamen en woonplaats van de betrokken bedienden.
 • Het aantal schorsingsdagen en de data waarop het arbeidscontract voor elke bediende geschorst zal worden.
 • Het begin- en de einddatum van de schorsing en de aard ervan (volledig of gedeeltelijk).

“De werkgever mag ook kiezen om een individuele, schriftelijke kennisgeving op te sturen naar alle betrokken bedienden, die dan ook alle gegevens uit de laatste twee punten bevat. Dezelfde termijnen zijn van toepassing”, vertelt Jean-Luc Vannieuwenhuyse van SD Worx.

Inkomen en statuut

Vooraleer de arbeidsovereenkomst geschorst kan worden door tijdelijke economische werkloosheid, moet je als bediende eerst alle openstaande inhaalrust opnemen. Hieronder vallen inhaalrust door zondagarbeid, arbeid op feestdagen of overschrijding van de arbeidsduurgrenzen.

De bediende ontvangt vervolgens een werkloosheidsuitkering van de RVA voor de dagen waarop hij of zij tijdelijk werkloos is. Bovenop deze uitkering ontvang je als bediende per dag werkloosheid een supplement van de werkgever. Het bedrag van dit supplement is afhankelijk van een aantal elementen:

 • Het bedrag wordt bepaald in de CAO of het ondernemingsplan op basis waarvan de tijdelijke werkloosheid werd ingevoerd.
 • Het supplement is minstens gelijk aan het bedrag dat arbeiders ontvangen voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen of, bij gebrek aan arbeiders, zouden ontvangen indien er arbeiders waren.
 • In het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor bedienden ingesteld door een ondernemingsplan, moet het supplement minstens 5 euro per inactiviteitsdag bedragen, tenzij de commissie ondernemingsplannen een afwijking toestaat.

(mr) 

18 juli 2016
Anderen bekeken ook