Net afgestudeerd
Vorige

1 van 180

Volgende
Volgend artikel:

Op twee dagen ben je aangeworven

Hoelang duurt de beroepsinschakelingstijd?

Als je na je studies niet onmiddellijk een job vindt, ontvang je nog niet direct een werkloosheidsuitkering. Voor het zover is, moet je een beroepsinschakelingstijd doorlopen.

1. Hoelang duurt je beroepsinschakelingstijd?

Vooraleer je een inschakelingsuitkering ontvangt (vroeger: wachtuitkering), moet je een beroepsinschakelingstijd doorlopen (vroeger: wachttijd). De beroepsinschakelingstijd duurt 310 werkdagen in een zesdagenstelsel. Indien je daar de zondagen bijtelt dan duurt deze 1 jaar, ongeacht je leeftijd. 

Je beroepsinschakelingstijd gaat in vanaf het moment dat je je ingeschreven hebt bij de VDAB (in Vlaanderen) of Actiris (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Het is dus belangrijk om je zo snel mogelijk in te schrijven.

Lees ook: Wat moet ik doen als mijn beroepsinschakelingstijd voorbij is?

2. Welke dagen tellen mee voor de beroepsinschakelingstijd?

 • De dagen van arbeid als werknemer gelegen nà het einde van je studies en waarvoor bijdragen voor de sociale zekerheid zijn afgehouden (ook wanneer deze arbeidsdagen gelegen zijn in juli).
 • De dagen, behalve de zondagen, gelegen in periodes waarin je zelfstandige in hoofdberoep was (ook wanneer deze dagen gelegen zijn in juli).
 • De dagen studentenarbeid (zonder socialezekerheidsbijdragen) indien zij gelegen zijn in de maand augustus en/of september volgend op het einde van je studies.
 • De dagen, met uitzondering van de zondagen, tijdens welke je ingeschreven bent als werkzoekende en beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt (in principe vanaf augustus volgend op het einde van de studies).

3. Welke dagen tellen niet mee voor de beroepsinschakelingstijd?

 • De dagen van inschrijving als werkzoekende tussen het einde van de lessen en 1 augustus (behalve indien je je studies hebt onderbroken in de loop van het schooljaar).
 • De dagen van onbeschikbaarheid, bijvoorbeeld dagen van hospitalisatie, gevangenzetting...
Extra: Hoe kan ik me als werkzoekende inschrijven?

4. Je hebt 2 positieve evaluaties gekregen omtrent jouw zoekgedrag naar werk

Tijdens de beroepsinschakelingstijd moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dit wil zeggen:

 • dat je bereid moet zijn om elk passend werkaanbod of elk passend aanbod voor het volgen van een beroepsopleiding te aanvaarden;
 • dat je je dient aan te melden bij de bevoegde arbeidsbemiddelingsdienst en/of dienst voor beroepsopleiding indien je daartoe bent uitgenodigd,
 • en dat je je moet aanmelden bij een werkgever indien je daartoe door de arbeidsbemiddelingsdienst werd uitgenodigd.

Daarenboven moet je zelf actief naar werk zoeken. Jouw zoekgedrag naar werk zal beoordeeld worden en je kunt pas inschakelingsuitkeringen krijgen indien je hieromtrent twee positieve evaluaties hebt gekregen.

5. Hoe vraag je je inschakelingsuitkering aan?

Je beroepsinschakelingstijd is verstreken en ondanks je verwoede pogingen heb je nog geen job gevonden. Je hebt nu recht op een inschakelingsuitkering.

Wat moet je doen?

Vul deel I van het formulier C109/36-aanvraag in. Meld je aan bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, ACTIRIS, ADG of FOREM) om je inschrijving als werkzoekende te bevestigen. Laat deel II door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling invullen of je voegt het attest ingevuld door deze dienst toe.

Meld je persoonlijk aan bij jouw uitbetalingsinstelling (er bestaat een overheidsinstelling, de H.V.W. en instellingen die afhangen van een vakbond: het ACV, het ABVV of de ACLVB) om een uitkeringsaanvraag in te dienen met het formulier C109/36-aanvraag.

Om je rechtopenende studies te bewijzen moet je:

 • ofwel het formulier C109/36-attest toevoegen, ingevuld door de instelling voor secundair onderwijs of de vormingsinstelling;
 • ofwel een kopie van je Belgische bachelor of master van het hoger onderwijs toevoegen (enkel indien dit diploma is voorafgegaan door 6 studiejaren in België in het kleuter- lager of secundair onderwijs in een door een Gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende instelling).

Indien je geen van deze documenten kunt voorleggen dan vul je het formulier C109/36-bijlage in (examencommissie, tweedekansonderwijs of studies in het buitenland) en voeg je het bij het formulier C109/36-aanvraag.

Controlekaart

Je moet in het bezit zijn van een controlekaart. Je hebt de keuze tussen het bijhouden van een papieren of een elektronische controlekaart. De papieren controlekaart (C3A of C3C) is beschikbaar bij jouw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid, die ook toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Je moet deze kaart invullen volgens de uitleg die daarop vermeld staat. Op het einde van de maand moet je de papieren controlekaart aan jouw uitbetalingsinstelling bezorgen of de gegevens op de elektronische controlekaart bevestigen. 

Elke dag keuze uit duizenden jobs! Ga naar jobat.be en vind een job die écht bij je past

6. Wat is het verschil tussen een inschakelingsuitkering en een werkloosheidsuitkering?

Een inschakelingsuitkering is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering.

 • Een inschakelingsuitkering wordt gegeven aan schoolverlaters die nog niet voldoende arbeidsdagen gepresteerd hebben.
 • Op een werkloosheidsuitkering daarentegen kan je aanspraak maken als je zonder werk valt nadat je een tijdje in loondienst gewerkt hebt. Op basis van je brutoloon kan dan het bedrag van je uitkering berekend worden. Val je na een tijdje werken opnieuw zonder werk, dan schrijf je je best terug in bij de VDAB of Actiris. Zij zullen je verder helpen om al je papieren in orde te brengen.
Klaar voor je eerste job? Check onze e-gids voor young graduates!

(pm/lm) - Bronnen: RVA/Vlaanderen.be

2 augustus 2022
Anderen bekeken ook