Net afgestudeerd
Vorige

1 van 159

Volgende

Hoelang duurt de beroepsinschakelingstijd?

Als je na je studies niet onmiddellijk een job vindt, ontvang je nog niet direct een werkloosheidsuitkering. Voor het zover is, moet je een beroepsinschakelingstijd doorlopen.

1. Hoelang duurt je beroepsinschakelingstijd?

Vooraleer je een inschakelingsuitkering ontvangt (vroeger: wachtuitkering), moet je een beroepsinschakelingstijd doorlopen (vroeger: wachttijd). De duur van die beroepsinschakelingstijd is afhankelijk van je leeftijd op het moment dat je een uitkering aanvraagt. Dus na het aflopen van de beroepsinschakelingstijd. Die duurt voor iedereen 310 dagen.

Je wachttijd gaat in vanaf het moment dat je je ingeschreven hebt bij de VDAB of de BGDA. Belangrijk dus om je zo snel mogelijk in te schrijven.

2. Welke dagen tellen mee voor de beroepsinschakelingstijd?

 • De dagen van arbeid als werknemer gelegen nà het einde van uw studies en waarvoor bijdragen voor de sociale zekerheid zijn afgehouden (ook wanneer deze arbeidsdagen gelegen zijn in juli).
 • De dagen, behalve de zondagen, gelegen in periodes waarin u zelfstandige in hoofdberoep was (ook wanneer deze dagen gelegen zijn in juli).
 • De dagen studentenarbeid (zonder socialezekerheidsbijdragen) indien zij gelegen zijn in de maand augustus en/of september volgend op het einde van uw studies.
 • De dagen, met uitzondering van de zondagen, tijdens welke u ingeschreven bent als werkzoekende en beschiktbaar bent voor de arbeidsmarkt (in principe vanaf augustus volgend op het einde van de studies).

3. Welke dagen tellen niet mee voor de beroepsinschakelingstijd?

 • De dagen van inschrijving als werkzoekende tussen het einde van de lessen en 1 augustus (behalve indien u uw studies hebt onderbroken in de loop van het schooljaar).
 • De dagen van onbeschikbaarheid, bijvoorbeeld dagen van hospitalisatie, gevangenzetting....

4. Je hebt 2 positieve evaluaties gekregen omtrent jouw zoekgedrag naar werk

Tijdens de beroepsinschakelingstijd moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dit wil zeggen:

 • dat je bereid moet zijn om elk passend werkaanbod of elk passend aanbod voor het volgen van een beroepsopleiding te aanvaarden;
 • dat je je dient aan te melden bij de bevoegde arbeidsbemiddelingsdienst en/of dienst voor beroepsopleiding indien u daartoe bent uitgenodigd,
 • en dat je je moet aanmelden bij een werkgever indien u daartoe door de arbeidsbemiddelingsdienst werd uitgenodigd.

Daarenboven moet je zelf actief naar werk zoeken. Jouw zoekgedrag naar werk zal beoordeeld worden en je kunt pas inschakelingsuitkeringen verkrijgen indien je hieromtrent twee positieve evaluaties hebt gekregen.

5. Hoe vraag je je inschakelingsuitkering aan?

Je beroepsinschakelingstijd is verstreken en ondanks je verwoede pogingen heb je nog geen job gevonden. Je hebt nu recht op een inschakelingsuitkering.

Wat moet je doen?

Meld je persoonlijk aan bij jouw uitbetalingsinstelling (er bestaat een overheidsinstelling, de H.V.W. en instellingen die afhangen van een vakbond: het ACV, het ABVV of de ACLVB) om een uitkeringsaanvraag in te dienen met het formulier C109/36-aanvraag.

Vul deel I in en laat deel II door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling invullen (VDAB, ACTIRIS, ADG of FOREM) of je voegt het attest ingevuld door deze dienst toe.

Om je rechtopenende studies te bewijzen moet je:

 • ofwel het formulier C109/36-attest toevoegen ingevuld door de instelling voor secundair onderwijs of de vormingsinstelling;
 • ofwel een kopie van je Belgische bachelor of master van het hoger onderwijs toevoegen (enkel indien dit diploma is voorafgegaan door 6 studiejaren in België in het kleuter- lager of secundair onderwijs in een door een Gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende instelling).

Indien je geen van voormelde documenten kunt voorleggen dan vul je het formulier C109/36-bijlage in (examencommissie of studies in het buitenland) en voeg je het bij het formulier C109/36-aanvraag.

Je moet in het bezit zijn van een controlekaart. Je hebt de keuze tussen het bijhouden van een papieren controlekaart of een elektronische controlekaart. De papieren controlekaart (C3A, C3C (...) of C3Dmaxi) is beschikbaar bij jouw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen. Je moet deze kaart invullen overeenkomstig de uitleg die daarop vermeld staat. Op het einde van de maand moet u de papieren controlekaart aan jouw uitbetalingsinstelling bezorgen of de gegevens op de elektronische controlekaart bevestigen.

Je meldt je OPNIEUW aan bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling om jouw inschrijving te bevestigen, volgens de regels die u worden meegedeeld door deze dienst.

6. Wat is het verschil tussen een inschakelingsuitkering en een werkloosheidsuitkering?

Een inschakelingsuitkering is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering. Een inschakelingsuitkering wordt gegeven aan schoolverlaters die nog niet voldoende arbeidsdagen gepresteerd hebben. Op een werkloosheidsuitkering daarentegen kan je aanspraak maken als je zonder werk valt nadat je een tijdje gewerkt hebt. Op basis van je brutoloon kan dan het bedrag van je uitkering berekend worden. Val je na een tijdje werken terug zonder werk, schrijf je je best terug in bij de VDAB. Zij zullen je verder helpen om al je papieren in orde te maken.

Klaar voor je eerste job? Check onze e-gids voor young graduates!

(pm)

2 augustus 2020
Aanbevolen jobs

Hoelang duurt de beroepsinschakelingstijd?

Als je na je studies niet onmiddellijk een job vindt, ontvang je nog niet direct een werkloosheidsuitkering. Voor het zover is, moet je een beroepsinschakelingstijd doorlopen.

1. Hoelang duurt je beroepsinschakelingstijd?

Vooraleer je een inschakelingsuitkering ontvangt (vroeger: wachtuitkering), moet je een beroepsinschakelingstijd doorlopen (vroeger: wachttijd). De duur van die beroepsinschakelingstijd is afhankelijk van je leeftijd op het moment dat je een uitkering aanvraagt. Dus na het aflopen van de beroepsinschakelingstijd. Die duurt voor iedereen 310 dagen.

Je wachttijd gaat in vanaf het moment dat je je ingeschreven hebt bij de VDAB of de BGDA. Belangrijk dus om je zo snel mogelijk in te schrijven.

2. Welke dagen tellen mee voor de beroepsinschakelingstijd?

 • De dagen van arbeid als werknemer gelegen nà het einde van uw studies en waarvoor bijdragen voor de sociale zekerheid zijn afgehouden (ook wanneer deze arbeidsdagen gelegen zijn in juli).
 • De dagen, behalve de zondagen, gelegen in periodes waarin u zelfstandige in hoofdberoep was (ook wanneer deze dagen gelegen zijn in juli).
 • De dagen studentenarbeid (zonder socialezekerheidsbijdragen) indien zij gelegen zijn in de maand augustus en/of september volgend op het einde van uw studies.
 • De dagen, met uitzondering van de zondagen, tijdens welke u ingeschreven bent als werkzoekende en beschiktbaar bent voor de arbeidsmarkt (in principe vanaf augustus volgend op het einde van de studies).

3. Welke dagen tellen niet mee voor de beroepsinschakelingstijd?

 • De dagen van inschrijving als werkzoekende tussen het einde van de lessen en 1 augustus (behalve indien u uw studies hebt onderbroken in de loop van het schooljaar).
 • De dagen van onbeschikbaarheid, bijvoorbeeld dagen van hospitalisatie, gevangenzetting....

4. Je hebt 2 positieve evaluaties gekregen omtrent jouw zoekgedrag naar werk

Tijdens de beroepsinschakelingstijd moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dit wil zeggen:

 • dat je bereid moet zijn om elk passend werkaanbod of elk passend aanbod voor het volgen van een beroepsopleiding te aanvaarden;
 • dat je je dient aan te melden bij de bevoegde arbeidsbemiddelingsdienst en/of dienst voor beroepsopleiding indien u daartoe bent uitgenodigd,
 • en dat je je moet aanmelden bij een werkgever indien u daartoe door de arbeidsbemiddelingsdienst werd uitgenodigd.

Daarenboven moet je zelf actief naar werk zoeken. Jouw zoekgedrag naar werk zal beoordeeld worden en je kunt pas inschakelingsuitkeringen verkrijgen indien je hieromtrent twee positieve evaluaties hebt gekregen.

5. Hoe vraag je je inschakelingsuitkering aan?

Je beroepsinschakelingstijd is verstreken en ondanks je verwoede pogingen heb je nog geen job gevonden. Je hebt nu recht op een inschakelingsuitkering.

Wat moet je doen?

Meld je persoonlijk aan bij jouw uitbetalingsinstelling (er bestaat een overheidsinstelling, de H.V.W. en instellingen die afhangen van een vakbond: het ACV, het ABVV of de ACLVB) om een uitkeringsaanvraag in te dienen met het formulier C109/36-aanvraag.

Vul deel I in en laat deel II door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling invullen (VDAB, ACTIRIS, ADG of FOREM) of je voegt het attest ingevuld door deze dienst toe.

Om je rechtopenende studies te bewijzen moet je:

 • ofwel het formulier C109/36-attest toevoegen ingevuld door de instelling voor secundair onderwijs of de vormingsinstelling;
 • ofwel een kopie van je Belgische bachelor of master van het hoger onderwijs toevoegen (enkel indien dit diploma is voorafgegaan door 6 studiejaren in België in het kleuter- lager of secundair onderwijs in een door een Gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende instelling).

Indien je geen van voormelde documenten kunt voorleggen dan vul je het formulier C109/36-bijlage in (examencommissie of studies in het buitenland) en voeg je het bij het formulier C109/36-aanvraag.

Je moet in het bezit zijn van een controlekaart. Je hebt de keuze tussen het bijhouden van een papieren controlekaart of een elektronische controlekaart. De papieren controlekaart (C3A, C3C (...) of C3Dmaxi) is beschikbaar bij jouw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen. Je moet deze kaart invullen overeenkomstig de uitleg die daarop vermeld staat. Op het einde van de maand moet u de papieren controlekaart aan jouw uitbetalingsinstelling bezorgen of de gegevens op de elektronische controlekaart bevestigen.

Je meldt je OPNIEUW aan bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling om jouw inschrijving te bevestigen, volgens de regels die u worden meegedeeld door deze dienst.

6. Wat is het verschil tussen een inschakelingsuitkering en een werkloosheidsuitkering?

Een inschakelingsuitkering is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering. Een inschakelingsuitkering wordt gegeven aan schoolverlaters die nog niet voldoende arbeidsdagen gepresteerd hebben. Op een werkloosheidsuitkering daarentegen kan je aanspraak maken als je zonder werk valt nadat je een tijdje gewerkt hebt. Op basis van je brutoloon kan dan het bedrag van je uitkering berekend worden. Val je na een tijdje werken terug zonder werk, schrijf je je best terug in bij de VDAB. Zij zullen je verder helpen om al je papieren in orde te maken.

Klaar voor je eerste job? Check onze e-gids voor young graduates!

(pm)

2 augustus 2020
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook