Net afgestudeerd
Vorige

1 van 160

Volgende
Volgend artikel:

4 cruciale vragen over studentenjobs

Wat moet ik doen als mijn beroepsinschakelingstijd voorbij is?

je beroepsinschakelingstijd is voorbij
Heb je na je beroepsinschakelingstijd (12 maanden) nog geen job gevonden, dan krijg je een inschakelingsuitkering van VDAB of Actiris.

Hiervoor moet je je zo snel mogelijk inschrijven als werkzoekende bij VDAB (Vlaanderen) of bij Actiris (Brussel).

Start

Wanneer je beroepsinschakelingstijd precies van start is gegaan, hangt af van enkele factoren:

  • Je beëindigde je studies op het einde van het schooljaar in eerste zit? Dan start je beroepsinschakelingstijd op 1 augustus, op voorwaarde dat je ingeschreven bent als werkzoekende.
  • Heb je vóór 1 augustus al werk gevonden? Dan begint je beroepsinschakelingstijd automatisch te lopen op de dag dat je begint te werken. Terwijl je werkt, loopt je beroepsinschakelingstijd immers gewoon door. Werk je bijvoorbeeld 20 dagen als uitzendkracht of als jobstudent, dan telt die periode mee voor je beroepsinschakelingstijd.
  • Studeerde je af in tweede zit of beëindigde jij je studies al tijdens het schooljaar? Dan start je beroepsinschakelingstijd op de dag dat je jezelf inschrijft als werkzoekende.
Extra: Hoelang duurt de beroepsinschakelingstijd?

Let op!

Niet alle dagen worden meegerekend bij je beroepsinschakelingstijd. Deze komen niet in aanmerking:

  1. De dagen van inschrijving gelegen tussen het einde van de lessen en 1 augustus, indien je op het ogenblik van je inschrijving als werkzoekende 18 jaar bent geworden.
  2. De dagen van onbeschikbaarheid door hospitalisatie, gevangenisstraf, arbeidsverbod vóór en na de bevalling, arbeid als zelfstandige, dagen waarvoor je uitdrukkelijk hebt laten weten dat je niet of enkel onder bepaalde voorwaarden kunt werken, stages opgelegd door de voorschriften inzake toegang tot of uitoefening van een vrij of zelfstandig beroep, opzoekingswerk als niet-bijdrageplichtige bursaal voor de sociale zekerheid.

Je beroepsinschakelingstijd wordt niet verlengd noch verkort door enige studentenarbeid. Daarentegen worden de dagen studentenarbeid gelegen nà 31 juli volgend op het einde van de studies wél in rekening gebracht voor de beroepsinschakelingstijd.

Lees ook: Welke invloed heeft mijn studentenjob op mijn beroepsinschakelingstijd?

(kv)

31 januari 2022
Anderen bekeken ook