Net afgestudeerd
Vorige

1 van 141

Volgende

Wat moet ik doen als mijn beroepsinschakelingstijd voorbij is?

Heb je na je beroepsinschakelingstijd (310 werkdagen in een zesdagenstelsel) nog geen job gevonden, dan moet je binnen de week na het einde van de beroepsinschakelingstijd naar de VDAB of Actiris om de nodige formaliteiten in orde te brengen.
#

Bij je inschrijving kreeg je een formulier (C 109/36). Daarmee stap je naar je vakbond of, als je niet bij een vakbond bent aangesloten, naar de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen , die je inschakelingsuitkeringen maandelijks zal uitbetalen.

Let op!

Niet alle dagen worden meegerekend bij je beroepsinschakelingstijd. Deze komen niet in aanmerking:

  1. De dagen van inschrijving gelegen tussen het einde van de lessen en 1 augustus, indien je op het ogenblik van je inschrijving als werkzoekende 18 jaar bent geworden.
  2. De dagen van onbeschikbaarheid door hospitalisatie, gevangenisstraf, arbeidsverbod vóór en na de bevalling, arbeid als zelfstandige, dagen waarvoor je uitdrukkelijk hebt laten weten dat je niet of enkel onder bepaalde voorwaarden kunt werken, stages opgelegd door de voorschriften inzake toegang tot of uitoefening van een vrij of zelfstandig beroep, opzoekingswerk als niet-bijdrageplichtige bursaal voor de sociale zekerheid.

Je beroepsinschakelingstijd wordt niet verlengd noch verkort door enige studentenarbeid. Daarentegen worden de dagen studentenarbeid gelegen nà 31 juli volgend op het einde van de studies wél in rekening gebracht voor de beroepsinschakelingstijd. (Meer info.)

31 januari 2014
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook