Studentenjob
Vorige

1 van 81

Volgende
Volgend artikel:

Heeft mijn studentenjob een invloed op mijn studietoelage?

Wat als ik ziek word terwijl ik als jobstudent werk?

zieke student
Je bent jong, studeert en wilt wat bijverdienen. Maar wat als je ziek wordt tijdens je vakantiewerk? Heb je dan recht op gewaarborgd loon?

Een jobstudent kan 600 uren per kalenderjaar aan een voordelig RSZ-tarief werken. Op voorwaarde dat er tussen de werkgever en de student een geldige arbeidsovereenkomst voor studenten werd afgesloten. Die bevat heel wat verplichte vermeldingen om de student te beschermen.

De jobstudent werkt dus onder een arbeidsovereenkomst en valt in principe onder de Arbeidsovereenkomstenwet. Die wet zegt dat een werknemer die ziek is, recht heeft op gewaarborgd loon. Geldt dat ook voor de student?

Lees ook: 4 cruciale vragen over studentenjobs

Recht op gewaarborgd loon?

Als jobstudent word je, voor wat het gewaarborgd loon betreft, gelijkgesteld met een arbeider of bediende.

Als je bijvoorbeeld op een dienst boekhouding werkt, kan de vergelijking gemaakt worden met een bediende. Concreet heb je dan in principe recht op 30 dagen gewaarborgd loon, betaald door je werkgever. Als je thuis moet blijven omdat je arbeidsongeschikt bent, ontvang je dus toch nog loon.

Bij het gewaarborgd loon wordt wel rekening gehouden met je anciënniteit. Als je nog geen maand voor de onderneming werkt, heb je sowieso geen recht op gewaarborgd loon. In dit geval moet je je tot je ziekenfonds wenden om uitkeringen te krijgen voor de dagen van arbeidsongeschiktheid. Een student die enkel vakantiewerk doet, kan hier echter niet op terugvallen aangezien hij of zij nog niet sociaal verzekerd is en nog onder het ziekenfonds van zijn ouders valt.

In de praktijk zullen veel studenten maar aangeworven worden voor een maand of enkele maanden. Zij hebben dan geen recht op gewaarborgd loon bij ziekte of pas na het verstrijken van een maand dienst. In dat laatste geval hebben ze recht op een gewaarborgd loon gedurende een periode van 30 dagen.

Gewaarborgd loon: hoe, wat en waarom?

Werkgever inlichten

Bij ziekte moet je als jobstudent je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. Bovendien moet je hem binnen de twee werkdagen een doktersbriefje bezorgen als een collectieve overeenkomst of het arbeidsreglement dit voorschrijft, of indien je werkgever hier uitdrukkelijk om vraagt.

Studentenjob FAQ: Alles wat je moet weten!

(mr) - In samenwerking met Securex en Acerta

1 januari 2023
  • Jobs voor student
Anderen bekeken ook