Ziekte
Vorige

1 van 129

Volgende

Ziek op een feestdag: heb je recht op gewaarborgd loon?

ziek zakdoek
Werken op een feestdag is in principe verboden. Toch zijn er heel wat sectoren waarin werknemers aan de slag moeten, bijvoorbeeld de horeca of de verzorgingssector.
Volgens Iris Tolpe, manager Legal Department, Information and Knowhow bij Securex, is het antwoord op deze vraag verschillend naargelang de werknemer al dan niet moet werken op de feestdag.

Indien de werknemer niet moet werken op een feestdag en in principe had kunnen genieten van een welverdiende dag rust maar ziek wordt, heeft hij geen recht op gewaarborgd loon, maar wel op het loon voor de feestdag. De werknemer behoudt immers het recht op loon voor elke feestdag die valt binnen de 30 kalenderdagen na aanvang van de ziekte.

Wordt de werknemer bijvoorbeeld eind oktober voor een langere tijd ziek, dan zal zowel de feestdag van 1 november (Allerheiligen) als 11 november (Wapenstilstand) worden uitbetaald.

Het loon voor een feestdag is gelijk aan het loon dat de werknemer ontvangen zou hebben indien hij op die dag zou hebben gewerkt. Dit loon bestaat uit het basisloon, met inbegrip van de premies en voordelen in natura (omgezet in geld), die de werknemer zou hebben ontvangen, mocht hij op de feestdag hebben gewerkt.

Stel dat de werknemer slechts een halve dag had moeten werken (omwille van deeltijdse arbeidsprestaties), dan zal hij het loon voor een halve dag ontvangen en niet voor een volledige werkdag.

In principe is het de werkgever die het loon voor een feestdag uitbetaalt, al zijn er sommige sectoren die deze verplichting hebben overgedragen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van hun sector.

Verboden

Werken op een feestdag is in principe verboden. Toch zijn er heel wat sectoren waarin werknemers aan de slag moeten, bijvoorbeeld de horeca of de verzorgingssector.

Had de werknemer moeten werken op een feestdag maar wordt hij ziek, dan zijn dezelfde principes van toepassing als wanneer de werknemer ziek wordt op een ‘gewone’ werkdag. De werknemer zal met andere woorden gedurende een bepaalde periode recht hebben op een gewaarborgd loon ten laste van zijn werkgever.

De duur en wijze waarop dit gewaarborgd loon zal uitbetaald worden, verschilt naargelang de categorie waartoe de werknemer behoort (arbeider, bediende ...), de anciënniteit in de onderneming en het feit of een bediende zich al dan niet in proeftijd bevindt of met een contract van minder dan 3 maanden tewerkgesteld wordt.

(it)
in samenwerking met Securex  8 november 2019
Aanbevolen jobs

Ziek op een feestdag: heb je recht op gewaarborgd loon?

ziek zakdoek
Werken op een feestdag is in principe verboden. Toch zijn er heel wat sectoren waarin werknemers aan de slag moeten, bijvoorbeeld de horeca of de verzorgingssector.
Volgens Iris Tolpe, manager Legal Department, Information and Knowhow bij Securex, is het antwoord op deze vraag verschillend naargelang de werknemer al dan niet moet werken op de feestdag.

Indien de werknemer niet moet werken op een feestdag en in principe had kunnen genieten van een welverdiende dag rust maar ziek wordt, heeft hij geen recht op gewaarborgd loon, maar wel op het loon voor de feestdag. De werknemer behoudt immers het recht op loon voor elke feestdag die valt binnen de 30 kalenderdagen na aanvang van de ziekte.

Wordt de werknemer bijvoorbeeld eind oktober voor een langere tijd ziek, dan zal zowel de feestdag van 1 november (Allerheiligen) als 11 november (Wapenstilstand) worden uitbetaald.

Het loon voor een feestdag is gelijk aan het loon dat de werknemer ontvangen zou hebben indien hij op die dag zou hebben gewerkt. Dit loon bestaat uit het basisloon, met inbegrip van de premies en voordelen in natura (omgezet in geld), die de werknemer zou hebben ontvangen, mocht hij op de feestdag hebben gewerkt.

Stel dat de werknemer slechts een halve dag had moeten werken (omwille van deeltijdse arbeidsprestaties), dan zal hij het loon voor een halve dag ontvangen en niet voor een volledige werkdag.

In principe is het de werkgever die het loon voor een feestdag uitbetaalt, al zijn er sommige sectoren die deze verplichting hebben overgedragen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van hun sector.

Verboden

Werken op een feestdag is in principe verboden. Toch zijn er heel wat sectoren waarin werknemers aan de slag moeten, bijvoorbeeld de horeca of de verzorgingssector.

Had de werknemer moeten werken op een feestdag maar wordt hij ziek, dan zijn dezelfde principes van toepassing als wanneer de werknemer ziek wordt op een ‘gewone’ werkdag. De werknemer zal met andere woorden gedurende een bepaalde periode recht hebben op een gewaarborgd loon ten laste van zijn werkgever.

De duur en wijze waarop dit gewaarborgd loon zal uitbetaald worden, verschilt naargelang de categorie waartoe de werknemer behoort (arbeider, bediende ...), de anciënniteit in de onderneming en het feit of een bediende zich al dan niet in proeftijd bevindt of met een contract van minder dan 3 maanden tewerkgesteld wordt.

(it)
in samenwerking met Securex  8 november 2019
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook