Verloning
Vorige

1 van 253

Volgende

Welk loon krijg je voor een feestdag?

België kent ieder jaar tien officiële feestdagen. Werknemers mogen tijdens deze dagen niet worden tewerkgesteld, maar krijgen wel hun gebruikelijke loon uitbetaald. Dit zijn de spelregels:

Je baas is verplicht om het normale loon te betalen voor de feestdagen of vervangingsdagen:

  • als er normaal gezien zou gewerkt worden op die dag.
  • behalve als je ongerechtvaardigd afwezig bent op de gewone werkdag vóór of na de feestdag.

Om alle voltijdse werknemers tien feestdagen te kunnen garanderen, stelt de wet dat een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden. Deze vervangingsdag moet dan worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming.

Deeltijdse werknemers die niet moeten werken op een vervangingsdag of feestdag die samenvalt met een dag van de week waarop de onderneming wél functioneert, verliezen deze dag.

Werk je in een sector waar zondagsarbeid is toegestaan, zoals bijvoorbeeld in de horeca of in een ziekenhuis, mag je tijdens een feestdag gewoon doorwerken. In dit geval heb je recht op inhaalrust op een dag waarop je normaal gezien zou moeten werken en dit binnen de zes weken volgend op de gemiste feestdag.

Verlof of ziekte op een feestdag

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende afwezigheden, met telkens onder welke voorwaarden er loon verschuldigd is.

Als de feestdag samenvalt met ...

dan is de betaling van de feestdag ...

vakantie

steeds verschuldigd

ziekte, ongeval, arbeidsongeval, moederschapsrust

slechts verschuldigd indien de feestdag valt binnen de 30 dagen volgend op de aanvang van de afwezigheid

educatief verlof, klein verlet, afwezigheid om dwingende familiale redenen

slechts verschuldigd in zoverre de feestdag valt binnen de 14 dagen volgend op de aanvang van de afwezigheid

voltijds tijdkrediet, toegestane afwezigheid

niet verschuldigd

Een specifieke regeling is voorzien voor feestdagen die vallen in een periode van tijdelijke werkloosheid (technische stoornis, slecht weer of gebrek aan werk wegens economische oorzaken).

Feestdagen na ontslag

Liep je arbeidscontract niet lang geleden af, dan is je voormalige werkgever in sommige gevallen toch nog verplicht om loon te betalen voor een feestdag of vervangingsdag, en wel onder volgende voorwaarden:

1. De verplichting tot betaling van een feestdag geldt bij elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, behalve:

  • wanneer de werkgever de werknemer ontslaat om een dringende reden.
  • wanneer de werknemer zelf ontslag neemt, tenzij het gaat om een ontslag wegens een dringende reden in hoofde van de werkgever.

2. De werknemer mag op deze feestdag nog niet bij een andere werkgever tewerkgesteld zijn.

3. De feestdag volgt kort op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst:

Duur tewerkstelling  / Periode waarbinnen de feestdag valt na het einde van de arbeidsovereenkomst                                                       Aantal vergoede feestdagen

maximum 14 dagen

/

/

15 dagen tot 1 maand

14 kalenderdagen

één betaalde feestdag

meer dan 1 maand

30 kalenderdagen

alle betaalde feestdagen

Krijg je extra loon voor een feestdag?

Werk je op een feestdag, krijg je hier geen extra loon of premie voor, tenzij die voorzien is in de cao of de arbeidsovereenkomst. Klop je overuren, krijg je wel een toeslag van 100%, net zoals voor het verrichten van prestaties op een zondag.

Voor wie niet werkt, is de vergoeding op een feestdag of vervangingsdag gelijk aan het loon dat je had gekregen indien die dag een gewone werkdag was geweest, inclusief de gebruikelijke premies en voordelen. (opgelet: premies en andere voordelen die je op het einde van het jaar betaald krijgt, worden niet meegerekend).

Het loon voor een feestdag is onderworpen aan RSZ en normale voorheffing.

(pm)

1 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Welk loon krijg je voor een feestdag?

België kent ieder jaar tien officiële feestdagen. Werknemers mogen tijdens deze dagen niet worden tewerkgesteld, maar krijgen wel hun gebruikelijke loon uitbetaald. Dit zijn de spelregels:

Je baas is verplicht om het normale loon te betalen voor de feestdagen of vervangingsdagen:

  • als er normaal gezien zou gewerkt worden op die dag.
  • behalve als je ongerechtvaardigd afwezig bent op de gewone werkdag vóór of na de feestdag.

Om alle voltijdse werknemers tien feestdagen te kunnen garanderen, stelt de wet dat een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden. Deze vervangingsdag moet dan worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming.

Deeltijdse werknemers die niet moeten werken op een vervangingsdag of feestdag die samenvalt met een dag van de week waarop de onderneming wél functioneert, verliezen deze dag.

Werk je in een sector waar zondagsarbeid is toegestaan, zoals bijvoorbeeld in de horeca of in een ziekenhuis, mag je tijdens een feestdag gewoon doorwerken. In dit geval heb je recht op inhaalrust op een dag waarop je normaal gezien zou moeten werken en dit binnen de zes weken volgend op de gemiste feestdag.

Verlof of ziekte op een feestdag

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende afwezigheden, met telkens onder welke voorwaarden er loon verschuldigd is.

Als de feestdag samenvalt met ...

dan is de betaling van de feestdag ...

vakantie

steeds verschuldigd

ziekte, ongeval, arbeidsongeval, moederschapsrust

slechts verschuldigd indien de feestdag valt binnen de 30 dagen volgend op de aanvang van de afwezigheid

educatief verlof, klein verlet, afwezigheid om dwingende familiale redenen

slechts verschuldigd in zoverre de feestdag valt binnen de 14 dagen volgend op de aanvang van de afwezigheid

voltijds tijdkrediet, toegestane afwezigheid

niet verschuldigd

Een specifieke regeling is voorzien voor feestdagen die vallen in een periode van tijdelijke werkloosheid (technische stoornis, slecht weer of gebrek aan werk wegens economische oorzaken).

Feestdagen na ontslag

Liep je arbeidscontract niet lang geleden af, dan is je voormalige werkgever in sommige gevallen toch nog verplicht om loon te betalen voor een feestdag of vervangingsdag, en wel onder volgende voorwaarden:

1. De verplichting tot betaling van een feestdag geldt bij elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, behalve:

  • wanneer de werkgever de werknemer ontslaat om een dringende reden.
  • wanneer de werknemer zelf ontslag neemt, tenzij het gaat om een ontslag wegens een dringende reden in hoofde van de werkgever.

2. De werknemer mag op deze feestdag nog niet bij een andere werkgever tewerkgesteld zijn.

3. De feestdag volgt kort op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst:

Duur tewerkstelling  / Periode waarbinnen de feestdag valt na het einde van de arbeidsovereenkomst                                                       Aantal vergoede feestdagen

maximum 14 dagen

/

/

15 dagen tot 1 maand

14 kalenderdagen

één betaalde feestdag

meer dan 1 maand

30 kalenderdagen

alle betaalde feestdagen

Krijg je extra loon voor een feestdag?

Werk je op een feestdag, krijg je hier geen extra loon of premie voor, tenzij die voorzien is in de cao of de arbeidsovereenkomst. Klop je overuren, krijg je wel een toeslag van 100%, net zoals voor het verrichten van prestaties op een zondag.

Voor wie niet werkt, is de vergoeding op een feestdag of vervangingsdag gelijk aan het loon dat je had gekregen indien die dag een gewone werkdag was geweest, inclusief de gebruikelijke premies en voordelen. (opgelet: premies en andere voordelen die je op het einde van het jaar betaald krijgt, worden niet meegerekend).

Het loon voor een feestdag is onderworpen aan RSZ en normale voorheffing.

(pm)

1 augustus 2019
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook