Ouderschap
Vorige

1 van 89

Volgende
Volgend artikel:

België in top 10 beste landen om te werken

Wat als je ontslag neemt tijdens je ouderschapsverlof?

Ontslag nemen tijdens ouderschapsverlof
"Als ik tijdens het opnemen van mijn ouderschapsverlof (3 maanden volledige afwezigheid) beslis mijn ontslag in te dienen en op dat ogenblik nog twee maanden ouderschapsverlof te gaan heb, tellen die laatste twee maanden dan ook al mee bij het berekenen van de verplichte vooropzeg (in dit geval eveneens 3 maanden)?"

In feite stel je je de vraag of de opzeggingstermijn die je betekent tijdens je ouderschapsverlof wel zal ingaan en lopen tijdens het verlof. M.a.w. schorst het ouderschapsverlof de opzeggingstermijn in geval van ontslag gegeven door de werknemer?

Algemeen kunnen we stellen dat de opzeggingstermijn betekend in geval van ontslag door de werknemer niet geschorst wordt door afwezigheden (vb. ziekte, vakantie, …) die zich voordoen tijdens de loop van de opzeggingstermijn.

Dit is ook het geval voor wat betreft het ouderschapsverlof. Wanneer het ontslag uitgaat van de werknemer schorst de volledige afwezigheid ten gevolge van ouderschapsverlof de opzeggingstermijn niet.

Extra: Ben ik beschermd tegen ontslag tijdens mijn ouderschapsverlof?

In jouw geval betekent dit dat je zonder problemen tijdens je ouderschapsverlof je ontslag kunt geven. De opzeggingstermijn kan beginnen lopen en zal niet verlengd worden met de periodes van ouderschapsverlof. In het beste geval zal je na het ouderschapsverlof nog 1 maand opzeggingstermijn moeten presteren.

Let wel, de normale regels inzake betekening en aanvang van de opzeggingstermijn blijven onverkort van toepassing. Dit houdt o.a. in dat je opzeggingstermijn begint te lopen op de maandag die volgt op de week waarin de opzegging wordt meegedeeld.

Ben je van plan om ontslag te nemen? Bereken je opzegtermijn

I.s.m. SD Worx - Bron: werk.belgie.be

16 januari 2022