Ouderschap
Vorige

1 van 103

Volgende

Wat als je ontslag neemt tijdens je ouderschapsverlof?

16 augustus 2019
"Als ik tijdens het opnemen van mijn ouderschapsverlof (3 maanden volledige afwezigheid) beslis mijn ontslag in te dienen en op dat ogenblik nog twee maanden ouderschapsverlof te gaan heb, tellen die laatste twee maanden dan ook al mee bij het berekenen van de verplichte vooropzeg (in dit geval eveneens 3 maanden)?"

In feite stel je je de vraag of de opzeggingstermijn die je betekent tijdens je ouderschapsverlof wel zal ingaan en lopen tijdens het verlof. M.a.w. schorst het ouderschapsverlof de opzeggingstermijn ingeval van ontslag gegeven door de werknemer?

Algemeen kunnen we stellen dat de opzeggingstermijn betekend ingeval van ontslag door de werknemer niet geschorst wordt door afwezigheden (vb. ziekte, vakantie,…) die zich voordoen tijdens de loop van de opzeggingstermijn.

Dit is ook het geval voor wat betreft het ouderschapsverlof. Wanneer het ontslag uitgaat van de werknemer schorst de volledige afwezigheid ten gevolge van ouderschapsverlof de opzeggingstermijn niet.

In jouw geval betekent dit dat je zonder problemen tijdens je ouderschapsverlof je ontslag kunt geven. De opzeggingstermijn kan zonder problemen beginnen lopen en zal niet verlengd worden met de periodes van ouderschapsverlof. In het beste geval zal je na het ouderschapsverlof nog 1 maand opzeggingstermijn moeten presteren.

Let wel, de normale regels inzake betekening en aanvang van de opzeggingstermijn blijven onverkort van toepassing. Dit houdt o.a. in dat je opzeggingstermijn pas begint te lopen de eerste dag van de maand volgend op die waarin de kennis van de opzegging is gegeven.i.s.m. SD Worx

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook