Ouderschap
Vorige

1 van 89

Volgende
Volgend artikel:

België in top 10 beste landen om te werken

Mag mijn werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Mag werkgever ouderschapsverlof weigeren
"Ik wil graag ouderschapsverlof nemen maar mijn werkgever ziet dat niet zitten. Is hij verplicht om me het verlof toe te staan?"

Jouw werkgever is verplicht jou het verlof toe te staan. Hij heeft enkel het recht om je verlof met maximaal 6 maanden uit te stellen indien hij gerechtvaardigde redenen kan voorleggen die verband houden met de werking van zijn onderneming. Natuurlijk moet je als werknemer ook de regels van het ouderschapsverlof respecteren.

CHECK: Wanneer kan ik ouderschapsverlof opnemen?

In de privésector heeft iedereen het recht om ouderschapsverlof op te nemen vanaf de geboorte van zijn/haar kind tot het de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Voor kinderen met een fysieke of mentale handicap van minstens 66% ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar. 

Werknemers hebben het recht om hun arbeidsovereenkomst gedurende 4 maanden volledig te schorsen. Voltijdse werknemers kunnen ook gedurende 8 maanden halftijds gaan werken ofwel gedurende 20 maanden hun arbeidsduur met 1/5 verminderen. Een andere mogelijkheid is om 9/10 te werken gedurende maximaal 40 maanden, op te splitsen in periodes van 10 maanden. 

Lees ook: Wie heeft recht op ouderschapsverlof?

Aanvraag

Het ouderschapsverlof dient ten minste 2 maanden en ten hoogste 3 maanden op voorhand schriftelijk aangevraagd te worden bij de werkgever. In deze aanvraag moet de begin- en einddatum van het ouderschapsverlof vermeld staan en de manier waarop het ouderschapsverlof zal opgenomen worden.

Je moet een bewijs van de geboorte van je kind aan je werkgever bezorgen. Bij adoptie bezorg je een attest dat aantoont dat de adoptieprocedure lopend of afgerond is, en een attest van gezinssamenstelling van het gemeentebestuur. Heb je een kind met een beperking dat tussen 12 en 21 jaar oud is, dan voeg je een attest toe dat de mindervaliditeit bewijst. 

Om recht te hebben op ouderschapsverlof moet je als werknemer in de 15 maanden voorafgaand aan je aanvraag wel 12 maanden in dienst zijn geweest van je werkgever.

Ouderschapsverlof: Al jouw vragen beantwoord... (FAQ)

(lm) - Bron: RVA

in samenwerking met Securex 3 maart 2022
Anderen bekeken ook