Ouderschap
Vorige

1 van 89

Volgende
Volgend artikel:

Krijg ik een uitkering tijdens mijn geboorteverlof?

Meer papa’s kiezen voor deeltijds ouderschapsverlof

ouderschapsverlof
Hoe combineren vaders werk en gezin? Hr-dienstengroep Acerta analyseerde zijn cijfers om erachter te komen hoe het zit met mannen en loopbaanonderbreking. Daaruit blijkt dat nog altijd slechts een minderheid van de mannen (2,44%) voor deeltijds ouderschapsverlof kiest. Dat is wel een stijging van 54% ten opzichte van 2012. Vaders offeren met andere woorden meer dan vroeger een stuk van hun rol als werknemer op om papa te zijn.

Meer papa’s, minder mama’s

Ouderschapsverlof, dé loopbaanonderbreking waarin mannen voor hun vaderrol kiezen, wint aan populariteit. Deeltijds ouderschapsverlof is na deeltijds tijdskrediet het populairste. 31,55% van de mannen die voor  een vorm van loopbaanonderbreking kiezen, kiest voor deeltijds ouderschapsverlof. Bij de vrouwen is dat 33,47%.

Met 2,44% van de mannen die in 2017 voor ouderschapsverlof koos, blijft het wel om een minderheid gaan. Maar het aandeel van de mannen dat ouderschapsverlof neemt, stijgt wel duidelijk in vergelijking met  2016 en de jaren ervoor, terwijl het percentage voor 2017 bij de vrouwen is gedaald naar 4,51%.

Bij de categorie mannelijke werknemers tussen 30 en 40 jaar, nam in 2017 5,36% deeltijds ouderschapsverlof, een stijging met 54% tegenover 2012. Nele Mertens, juriste van het kenniscentrum: “Dit gaat over ouderschapsverlof en dus over papa’s. Blijkbaar offeren zij meer dan vroeger een stuk van hun rol als werknemer op voor hun rol als vader. Dat het percentage vrouwen met deeltijds ouderschapsverlof daalt, is niet onlogisch, het wijst op een herverdeling.”

Deeltijds tijdskrediet populairst

Wanneer we kijken naar de globale cijfers van loopbaanonderbreking blijkt dat van alle mannelijke werknemers in 2017 7,75% een of andere vorm van loopbaanonderbreking nam. Bij de vrouwen was dat 15,33%. Algemeen verloor loopbaanonderbreking in 2017 daarmee aan populariteit.

De populairste vorm van loopbaanonderbreking is deeltijds tijdskrediet, dat goed is voor meer dan de helft van alle loopbaanonderbrekingen/-verminderingen. Bij de mannen neemt dit stelsel ruim 55% van alle vormen van loopbaanonderbreking in, terwijl dit bij vrouwen slechts een aandeel van 50% heeft in alle loopbaanonderbrekingsstelsels.

Verder geven de cijfers van Acerta aan dat loopbaanonderbreking meer voorkomt in de social profit- dan in de profitsector, meer bij werknemers boven de 50 (landingsbanen dus) en meer in grote dan in kleine bedrijven. “Grote bedrijven staan blijkbaar toleranter tegenover loopbaanonderbreking”, weet Nele Mertens. “Het percentage werknemers dat tegelijk in loopbaanonderbreking kan gaan, wordt hier en daar opgetrokken. Wellicht is het in een groter team bovendien net iets makkelijk om iemand (deeltijds) te vervangen.”

“En van de kant van de werknemer: in een groter bedrijf is de afstand werknemer-werkgever soms wat groter, of positief uitgedrukt, in kleinere bedrijven zijn werknemers algauw meer betrokken”, voegt Mertens er aan toe. “Anderzijds zal een werkgever in zeer kleine bedrijven - die niet zo makkelijk een vervanger kan vinden voor zijn medewerker in loopbaanonderbreking - soms gebruik maken van zijn recht om de onderbreking of de vermindering van de loopbaan te verbieden.”

Loopbaanonderbreking om schoolvakanties te overbruggen?

Het kan aanlokkelijk klinken: eens geen vakantiekampjes voor de kroost, want mama of papa kunnen dit jaar zélf voor de kinderen zorgen. De essentie van een werknemer-werkgeverrelatie is echter wel dat je samen professionele activiteiten tot een goed einde brengt. Een werknemer kan dan ook niet zomaar eenzijdig kiezen of, wanneer en hoelang hij of zij loopbaanonderbreking neemt. Daar zijn voorwaarden aan verbonden die de privénoden én de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten in evenwicht proberen te houden.

Vaders die dus ambitie hebben voor een lange zomer zullen er moeten over waken tijdig hierover overleg te plegen met hun werkgever en de nodige afspraken te maken. De werkgever heeft immers de mogelijkheid om de toegang tot het ouderschapsverlof uit te stellen als hij hiervoor gerechtvaardigde redenen heeft om het functioneren van de onderneming te kunnen waarborgen.

Loopbaansparen?

Werkbaar en Wendbaar Werk kwam er om werknemers de kans te geven hun loopbaan meer zelf te organiseren, volgens hun noden. Dat is een logische evolutie in een maatschappij die steeds mondiger, individualistischer en diverser wordt, een maatschappij waar het traditionele gezin lang niet meer het vaste model is voor alle bouwstenen.

Een van de ideeën die nog op tafel liggen in de context van de wet Peeters is Loopbaansparen. Loopbaansparen staat voor het principe dat werknemers een aantal buitenwettelijke vakantiedagen, vrijwillige overuren en nog een aantal andere gepresteerde uren zouden  kunnen opsparen om later – over jaren en zelfs over werkgevers heen -  als betaald verlof op te nemen.

Nele Mertens: “Dat is revolutionair als je het legt naast het vaste aantal dagen jaarlijkse vakantie dat werknemers nu verplicht zijn om jaarlijks op te nemen. Maar dit zijn dan ook revolutionaire tijden. Iets à la Loopbaansparen kan een alternatief zijn voor de bestaande formules van loopbaanvermindering of -onderbreking, een waar vaders, moeders en werkgevers mee aan de slag kunnen.”

Loopbaanonderbreking in het kort

Loopbaanonderbreking kan een 100% onderbreking zijn van de loopbaan als werknemer, of een gedeeltelijke onderbreking en dus eigenlijk een loopbaanvermindering.

Er zijn in de privésector verschillende types van loopbaanonderbreking:

Thematische verloven

Tijdskrediet

(sdc/kv) - Bron: Acerta

16 juli 2018
Anderen bekeken ook