Tijdskrediet
Vorige

1 van 43

Volgende

Wat is een landingsbaan?

landingsbaan
55-plussers met 20 jaar beroepservaring kunnen halftijds of vier vijfde tijdskrediet nemen met een hogere uitkering. De zogenaamde landingsbaan.

Dit systeem biedt heel wat voordelen: het is mogelijk tot de pensioenleeftijd, het is volledig gelijkgesteld voor het pensioen en je krijgt dus een verhoogde uitkering.

Opgelet! De gelijkstelling voor het pensioen gebeurt sinds 1 januari 2012 op basis van een begrensd fictief loon en niet op basis van het normale fictieve loon van de werknemer (hierop zijn wel een aantal uitzonderingen voorzien).

Wat

Vier vijfde tijdskrediet betekent 1 dag of 2 halve dagen per werkweek minder werken. Voor voltijdse werknemers in ploegen of in cycli gespreid over 5 dagen of meer, bepaalt de sector of een ondernemingscao de regels voor de organisatie van de loopbaanonderbreking. Halftijds tijdskrediet betekent een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een landingsbaan zijn:

  • minimum 25 jaar anciënniteit hebben over de hele loopbaan
  • minstens 2 jaar werken bij de huidige werkgever. In onderling akkoord kunnen de werkgever en de werknemer die termijn inkorten
  • minimum 55 jaar oud zijn. Onder bepaalde voorwaarden kan deze leeftijdsgrens op 50 jaar gebracht worden.

Voor vier vijfde tijdskrediet moet de werknemer in principe voltijds gewerkt hebben tijdens de 12 maanden voor de aanvraag of reeds in een vier vijfde tijdskrediet algemeen stelsel tewerkgesteld zijn.

Het halftijds tijdskrediet is er enkel voor wie het afgelopen jaar minstens 3/4e gewerkt heeft.

Wie geen 25 jaar loopbaananciënniteit heeft, kan wel nog gebruik maken van het algemene stelsel van tijdskrediet (voltijds, halftijds of vier vijfde).

Uitkering

De uitkering voor 55-plussers bedraagt (brutobedragen): 

Halftijdse landingsbaan 469,65 euro/maand bruto
4/5e landingsbaan 263,26 euro/maand (indien alleenwonend, al dan niet met kinderen)
218,15 euro/maand (indien niet alleenwonend)

Opgelet! Werknemers die aan de voorwaarden voldoen om reeds op 50 jaar een landingsbaan op te nemen, zullen pas vanaf de leeftijd van 51 jaar aanspraak kunnen maken op de verhoogde uitkering. 

Werknemers in de social profit krijgen voor een landingsbaan ook nog een aanmoedingingspremie. Meer info vind je op www.vlaanderen.be.

Duur

Je tijdskrediet moet minimum 6 maanden duren in geval van 4/5e tijdskrediet en minimum 3 maanden bij halftijds tijdskrediet. Het kan onbeperkt duren tot aan je pensioenleeftijd. Je kan het tijdskrediet telkens per 6 maanden verlengen bij 4/5e tijdskrediet en per 3 maanden bij halftijds tijdskrediet.

In samenwerking met Securex  12 augustus 2020
Aanbevolen jobs

Wat is een landingsbaan?

landingsbaan
55-plussers met 20 jaar beroepservaring kunnen halftijds of vier vijfde tijdskrediet nemen met een hogere uitkering. De zogenaamde landingsbaan.

Dit systeem biedt heel wat voordelen: het is mogelijk tot de pensioenleeftijd, het is volledig gelijkgesteld voor het pensioen en je krijgt dus een verhoogde uitkering.

Opgelet! De gelijkstelling voor het pensioen gebeurt sinds 1 januari 2012 op basis van een begrensd fictief loon en niet op basis van het normale fictieve loon van de werknemer (hierop zijn wel een aantal uitzonderingen voorzien).

Wat

Vier vijfde tijdskrediet betekent 1 dag of 2 halve dagen per werkweek minder werken. Voor voltijdse werknemers in ploegen of in cycli gespreid over 5 dagen of meer, bepaalt de sector of een ondernemingscao de regels voor de organisatie van de loopbaanonderbreking. Halftijds tijdskrediet betekent een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een landingsbaan zijn:

  • minimum 25 jaar anciënniteit hebben over de hele loopbaan
  • minstens 2 jaar werken bij de huidige werkgever. In onderling akkoord kunnen de werkgever en de werknemer die termijn inkorten
  • minimum 55 jaar oud zijn. Onder bepaalde voorwaarden kan deze leeftijdsgrens op 50 jaar gebracht worden.

Voor vier vijfde tijdskrediet moet de werknemer in principe voltijds gewerkt hebben tijdens de 12 maanden voor de aanvraag of reeds in een vier vijfde tijdskrediet algemeen stelsel tewerkgesteld zijn.

Het halftijds tijdskrediet is er enkel voor wie het afgelopen jaar minstens 3/4e gewerkt heeft.

Wie geen 25 jaar loopbaananciënniteit heeft, kan wel nog gebruik maken van het algemene stelsel van tijdskrediet (voltijds, halftijds of vier vijfde).

Uitkering

De uitkering voor 55-plussers bedraagt (brutobedragen): 

Halftijdse landingsbaan 469,65 euro/maand bruto
4/5e landingsbaan 263,26 euro/maand (indien alleenwonend, al dan niet met kinderen)
218,15 euro/maand (indien niet alleenwonend)

Opgelet! Werknemers die aan de voorwaarden voldoen om reeds op 50 jaar een landingsbaan op te nemen, zullen pas vanaf de leeftijd van 51 jaar aanspraak kunnen maken op de verhoogde uitkering. 

Werknemers in de social profit krijgen voor een landingsbaan ook nog een aanmoedingingspremie. Meer info vind je op www.vlaanderen.be.

Duur

Je tijdskrediet moet minimum 6 maanden duren in geval van 4/5e tijdskrediet en minimum 3 maanden bij halftijds tijdskrediet. Het kan onbeperkt duren tot aan je pensioenleeftijd. Je kan het tijdskrediet telkens per 6 maanden verlengen bij 4/5e tijdskrediet en per 3 maanden bij halftijds tijdskrediet.

In samenwerking met Securex  12 augustus 2020
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook