Wie heeft recht op een tijdskredietuitkering?

23 februari 2016
Het is niet omdat je recht hebt op tijdskrediet, dat je ook automatisch recht hebt op tijdskredietuitkeringen ten laste van de RVA.

Al naargelang het stelsel van tijdskrediet dat je opneemt, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen om recht te hebben op tijdskredietuitkeringen.

  Tijdskrediet zonder motief  Tijdskrediet met motief  Landingsbaan 
Leeftijdsvoorwaarde  In het kader van tijdskrediet zonder motief heb je geen recht op tijdskredietuitkeringen ten laste van de RVA (nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2015)   60 jaar(1), of 55 jaar(2) in geval van:
-zwaar beroep
-beroepsloopbaan van minstens 35 jaar
-onderneming in moeilijkheden of herstructurering
Anciënniteits-voorwaarde  2 jaar 2 jaar
Beroepsloopbaan-voorwaarde    25 jaar
Andere voorwaarden 
-geen activiteiten hebben waarmee cumulatie verboden is;
-in België wonen of in een ander land van de EER of Zwitserland;
-minimumduur van tijdskrediet respecteren.

(1) Je kan dus reeds op je 55 jaar recht hebben op een landingsbaan, maar slechts op je 60e aanspraak maken op tijdskredietuitkeringen ten laste van de RVA. 

(2) De leeftijd van 55 jaar wordt geleidelijk aan opgetrokken naar 56 jaar in 2016, 57 jaar in 2017, 58 jaar in 2018 en 60 jaar in 2019.  

Als je in het kader van het tijdskrediet dat je opneemt je tewerkstelling slechts vermindert tot een 4/5 of halftijdse betrekking, heb je uiteraard nog steeds recht op 4/5 of 1/2 van je voltijds loon ten laste van jouw werkgever. Indien je daarentegen voltijds tijdskrediet opneemt, en je arbeidsovereenkomst dus volledig geschorst wordt, zal je geen loon ontvangen.

Op welke uitkeringen heb je recht?

De tijdskredietuitkeringen ten laste van de RVA variëren al naargelang je anciënniteit bij de werkgever (minder dan 5 jaar of niet), je tewerkstelling (voltijds of deeltijds), en al naargelang de wijze van uitoefening (voltijds, halftijds of 1/5). Voorts kan het nettobedrag verschillen al naargelang je familiale situatie (samenwonend of alleenstaand).

Je krijgt deze tijdskredietuitkering gedurende maximaal 36 maanden, indien je tijdskrediet opneemt met het oog op het volgen van een erkende opleiding, en maximaal 48 maanden indien je tijdskrediet opneemt voor een ander motief. In elk geval kan je nooit langer dan 48 maanden een uitkering genieten, ongeacht of het tijdskrediet met of zonder motief wordt opgenomen.

De duur van 36 of 48 maanden wordt niet proportioneel berekend in geval het slechts gaat om halftijds of 1/5 tijdskrediet. Met andere woorden: de duur van 36 of 48 maanden is dezelfde ongeacht het soort tijdskrediet met motief (voltijds, halftijds of 1/5).

In geval van een landingsbaan krijg je de uitkering ten laste van de RVA zonder dat er een maximumduur van toepassing is. Neem je de landingsbaan dus op tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, dan zal je ook tot aan je pensioen recht hebben op tijdskredietuitkeringen ten laste van de RVA.

Je voldoet wel aan de voorwaarden voor tijdskrediet, maar niet aan de voorwaarden voor een uitkering?

In dat geval kan je nog steeds tijdskrediet opnemen. Let wel:  

  • in geval van voltijds tijdskrediet zal je geen enkel inkomen hebben, noch zal je enige sociale dekking hebben (voor ziektekosten, kinderbijslag, etc.);
  • in geval van halftijds tijdskrediet of 1/5 tijdskrediet, zal je enkel recht hebben op het loon van je werkgever, en sociale dekking op basis van het deeltijds arbeidsregime;
  • deze periodes zonder tijdskredietuitkeringen zullen een impact hebben voor de berekening van jouw wettelijk pensioen. Immers worden deze periodes van tijdskrediet zonder tijdskredietuitkeringen ten laste van de RVA niet gelijkgesteld met prestaties.

kds/sd) - Met dank aan Laga. 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 15197 andere jobs