Ziekte
Vorige

1 van 133

Volgende

Kan ik palliatief verlof opnemen?

Als iemand in je omgeving aan een ongeneeslijke ziekte lijdt, kan je palliatief verlof opnemen om deze persoon bij te staan.
#

Alle werknemers hebben het recht om verlof aan te vragen voor de bijstand (medisch, sociaal, administratief of psychologisch) of verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden. Deze personen moeten geen verwanten zijn van de werknemer.

Hoe lang duurt het palliatief verlof?

Je kan gedurende één maand palliatief verlof nemen. Dit kan verlengd worden met nog eens een maand. Als je kiest voor voltijds palliatief verlof, hoef je die maand helemaal niet te werken. Maar het is ook mogelijk halftijds of voor een vijfde (dus een dag per werkweek) in palliatief verlof te gaan.

Krijg ik een uitkering als ik palliatief verlof neem?

Tijdens het palliatief verlof ontvangt de werknemer een maandelijkse uitkering van de RVA. Deze uitkering is forfaitair.

Formule thematisch verlof Maandelijkse uitkeringen in EUR uitbetaald door de RVA
Volledige schorsing van de prestaties Basisbedrag Verhoogd bedrag voor de alleenstaande werknemer [1]
Brutobedrag Nettobedrag Brutobedrag Nettobedrag
€ 834,90 € 750,33 € 1.152,16 € 1.035,45
Prestatievermindering tot halftijds < 50 jaar > 50 jaar bij het begin van de maand waarop de uitkering betrekking heeft
Basisbedrag Verhoogd bedrag voor de alleenstaande werknemer (1)
Brutobedrag Nettobedrag Brutobedrag Nettobedrag Brutobedrag Nettobedrag
€ 417,44 € 345,85 € 576,07 € 477,28 € 562,77 € 466,26
Prestatievermindering tot viervijfden < 50 jaar > 50 jaar bij het begin van de maand waarop de uitkering betrekking heeft
Basisbedrag Verhoogd bedrag voor de alleenstaande werknemer (1)
Brutobedrag Nettobedrag Bruto-
bedragen
Netto-
bedragen
Brutobedrag Nettobedrag
€ 141,62 € 117,34 € 190,44 [2]
€ 230,43 [1]
€ 157,78
€ 190,92
€ 212,42 € 175,99

[1]Uitsluitend samenwonen met één of meer kinderen ten laste + eerstegraadsouder zijn of instaan voor de dagelijkse opvoeding + het betreft een kind jonger dan 18 jaar (21 jaar indien kind met een handicap)
[2] Uitsluitend samenwonen met één of meer kinderen ten laste (ongeacht de leeftijd van het kind)

Bron: ACLVB

Ben ik tijdens mijn palliatief verlof beschermd tegen ontslag?

De ontslagbescherming begint ten vroegste op het ogenblik van de aanvraag van het palliatief verlof en eindigt drie maanden na het einde van het verlof.

(kv)

13 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Kan ik palliatief verlof opnemen?

Als iemand in je omgeving aan een ongeneeslijke ziekte lijdt, kan je palliatief verlof opnemen om deze persoon bij te staan.
#

Alle werknemers hebben het recht om verlof aan te vragen voor de bijstand (medisch, sociaal, administratief of psychologisch) of verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden. Deze personen moeten geen verwanten zijn van de werknemer.

Hoe lang duurt het palliatief verlof?

Je kan gedurende één maand palliatief verlof nemen. Dit kan verlengd worden met nog eens een maand. Als je kiest voor voltijds palliatief verlof, hoef je die maand helemaal niet te werken. Maar het is ook mogelijk halftijds of voor een vijfde (dus een dag per werkweek) in palliatief verlof te gaan.

Krijg ik een uitkering als ik palliatief verlof neem?

Tijdens het palliatief verlof ontvangt de werknemer een maandelijkse uitkering van de RVA. Deze uitkering is forfaitair.

Formule thematisch verlof Maandelijkse uitkeringen in EUR uitbetaald door de RVA
Volledige schorsing van de prestaties Basisbedrag Verhoogd bedrag voor de alleenstaande werknemer [1]
Brutobedrag Nettobedrag Brutobedrag Nettobedrag
€ 834,90 € 750,33 € 1.152,16 € 1.035,45
Prestatievermindering tot halftijds < 50 jaar > 50 jaar bij het begin van de maand waarop de uitkering betrekking heeft
Basisbedrag Verhoogd bedrag voor de alleenstaande werknemer (1)
Brutobedrag Nettobedrag Brutobedrag Nettobedrag Brutobedrag Nettobedrag
€ 417,44 € 345,85 € 576,07 € 477,28 € 562,77 € 466,26
Prestatievermindering tot viervijfden < 50 jaar > 50 jaar bij het begin van de maand waarop de uitkering betrekking heeft
Basisbedrag Verhoogd bedrag voor de alleenstaande werknemer (1)
Brutobedrag Nettobedrag Bruto-
bedragen
Netto-
bedragen
Brutobedrag Nettobedrag
€ 141,62 € 117,34 € 190,44 [2]
€ 230,43 [1]
€ 157,78
€ 190,92
€ 212,42 € 175,99

[1]Uitsluitend samenwonen met één of meer kinderen ten laste + eerstegraadsouder zijn of instaan voor de dagelijkse opvoeding + het betreft een kind jonger dan 18 jaar (21 jaar indien kind met een handicap)
[2] Uitsluitend samenwonen met één of meer kinderen ten laste (ongeacht de leeftijd van het kind)

Bron: ACLVB

Ben ik tijdens mijn palliatief verlof beschermd tegen ontslag?

De ontslagbescherming begint ten vroegste op het ogenblik van de aanvraag van het palliatief verlof en eindigt drie maanden na het einde van het verlof.

(kv)

13 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook