Ziekte Vorige

1 van 103

Volgende

Kan ik palliatief verlof opnemen?

Als iemand in je omgeving aan een ongeneeslijke ziekte lijdt, kan je palliatief verlof opnemen om deze persoon bij te staan.

13 augustus 2019

Delen

Alle werknemers hebben het recht om verlof aan te vragen voor de bijstand (medisch, sociaal, administratief of psychologisch) of verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden. Deze personen moeten geen verwanten zijn van de werknemer.

Hoe lang duurt het palliatief verlof?

Je kan gedurende één maand palliatief verlof nemen. Dit kan verlengd worden met nog eens een maand. Als je kiest voor voltijds palliatief verlof, hoef je die maand helemaal niet te werken. Maar het is ook mogelijk halftijds of voor een vijfde (dus een dag per werkweek) in palliatief verlof te gaan.

Krijg ik een uitkering als ik palliatief verlof neem?

Tijdens het palliatief verlof ontvangt de werknemer een maandelijkse uitkering van de RVA. Deze uitkering is forfaitair.

Formule thematisch  verlof

Maandelijkse uitkeringen in EUR uitbetaald door de RVA

Volledige schorsing van de prestaties

Basisbedrag

Verhoogd bedrag voor de alleenstaande werknemer[1]

Brutobedrag

Nettobedrag

Brutobedrag

Nettobedrag

€ 834,90

€ 750,33

€ 1.152,16

€ 1.035,45

Prestatie-vermin-dering tot halftijds

< 50 jaar

> 50 jaar bij het begin van de maand waarop de uitkering betrekking heeft

Basisbedrag

Verhoogd bedrag voor de alleenstaande  werknemer (1)

Brutobedrag

Netto-bedrag

Brutobedrag

Nettobedrag

Bruto-bedrag

Nettobedrag

€ 417,44

€ 345,85

€ 576,07

€ 477,28

€ 562,77

€ 466,26

Prestatie-vermin-dering tot viervijfden

< 50 jaar

> 50 jaar bij het begin van de maand waarop de uitkering betrekking heeft

Basisbedrag

Verhoogd bedrag  voor de alleenstaande werknemer (1)

Brutobedrag

Netto-bedrag

Bruto-bedragen

Netto-bedragen

Brutobedrag

Netto-bedrag

€ 141,62

€ 117,34

€ 190,44[2]

€ 230,43(1)

€ 157,78

€ 190,92

€ 212,42

€ 175,99

 

[1] Uitsluitend samenwonen met één of meer kinderen ten laste  + eerstegraadouder zijn of instaan voor de dagelijkse opvoeding + het betreft een kind jonger dan 18 jaar (21 jaar indien kind met een handicap)

[2] Uitsluitend samenwonen met één of meer kinderen ten laste (ongeacht de leeftijd van het kind)

Bron: ACLVB

Ben ik tijdens mijn palliatief verlof beschermd tegen ontslag?

De ontslagbescherming begint ten vroegste op het ogenblik van de aanvraag van het palliatief verlof en eindigt drie maanden na het einde van het verlof.

(kv)


<tr>
<td>
<div class="field-item even" style="box-sizing: inherit; color: #181818; font-family: Corbeau Pro,arial,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">
<div class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-editor view-mode-full clearfix" style="box-sizing: inherit; display: block; margin: 0px 0px 50px 0px;">
<div class="field field-name-field-para-editor field-type-text-with-summary field-label-hidden" style="box-sizing: inherit;">
<div class="field-items" style="box-sizing: inherit;">
<div class="field-item even" style="box-sizing: inherit;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;">Tijdens het palliatief verlof ontvangt de werknemer een maandelijkse uitkering van de RVA. Deze uitkering is forfaitair.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="field-item odd" style="box-sizing: inherit; color: #181818; font-family: Corbeau Pro,arial,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">
<div class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-editor view-mode-full clearfix" style="box-sizing: inherit; display: block; margin: 0px 0px 50px 0px;">
<div class="field field-name-field-para-editor field-type-text-with-summary field-label-hidden" style="box-sizing: inherit;">
<div class="field-items" style="box-sizing: inherit;">
<div class="field-item even" style="box-sizing: inherit;">
<table style="border-collapse: collapse; border-image-outset: 0; border-image-repeat: stretch; border-image-slice: 100%; border-image-source: none; border-image-width: 1; border-spacing: 0px; box-sizing: inherit; margin-bottom: 30px; width: 95%; border: 1px solid #dedede;" border="1" width="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<thead style="box-sizing: inherit;">
<tr style="box-sizing: inherit;">
<th style="box-sizing: inherit; width: 95px; padding: 8px;" scope="row">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">Formule thematisch&nbsp; verlof</strong></p>
</th>
<th style="box-sizing: inherit; width: 650px; padding: 8px;" colspan="8" scope="col">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 12px 0px;" align="center"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">Maandelijkse uitkeringen in EUR uitbetaald door de RVA</strong></p>
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;">&nbsp;</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody style="box-sizing: inherit;">
<tr style="box-sizing: inherit;">
<th style="box-sizing: inherit; width: 95px; padding: 8px;" rowspan="3" scope="row">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">Volledige schorsing van de prestaties</strong></p>
</th>
<td style="box-sizing: inherit; width: 365px; padding: 8px;" colspan="4">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">Basisbedrag</strong></p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; width: 285px; padding: 8px;" colspan="4">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 12px 0px;"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">Verhoogd bedrag&nbsp;</strong>voor de alleenstaande werknemer<a style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; box-sizing: inherit; color: #00aee6; text-decoration: underline; transition-delay: 0s; transition-duration: 0.2s; transition-property: all; transition-timing-function: ease-in-out;" title="" href="https://www.aclvb.be/nl/palliatief-verlof#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;">&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit;">
<th style="box-sizing: inherit; width: 168px; padding: 8px;" colspan="2" scope="row">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center">Brutobedrag</p>
</th>
<td style="box-sizing: inherit; width: 197px; padding: 8px;" colspan="2">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center">Nettobedrag</p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; width: 134px; padding: 8px;" colspan="2">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center">Brutobedrag</p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; width: 151px; padding: 8px;" colspan="2">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 12px 0px;" align="center">Nettobedrag</p>
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;">&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit;">
<th style="box-sizing: inherit; width: 168px; padding: 8px;" colspan="2" scope="row">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center">&euro; 834,90</p>
</th>
<td style="box-sizing: inherit; width: 197px; padding: 8px;" colspan="2">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">&euro; 750,33</strong></p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; width: 134px; padding: 8px;" colspan="2">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center">&euro; 1.152,16</p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; width: 151px; padding: 8px;" colspan="2">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 12px 0px;" align="center"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">&euro; 1.035,45 </strong></p>
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;">&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit;">
<th style="box-sizing: inherit; height: 21px; width: 95px; padding: 8px;" rowspan="4" scope="row">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">Prestatie-vermin-dering tot halftijds</strong></p>
</th>
<td style="box-sizing: inherit; height: 21px; width: 365px; padding: 8px;" colspan="4">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">&lt; 50 jaar</strong></p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 21px; width: 285px; padding: 8px;" colspan="4">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 12px 0px;"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;"><u style="box-sizing: inherit;">&gt;</u></strong><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">&nbsp;50 jaar bij het begin van de maand waarop de uitkering betrekking heeft</strong></p>
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;">&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit;">
<th style="box-sizing: inherit; height: 110px; width: 168px; padding: 8px;" colspan="2" scope="row">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center">Basisbedrag</p>
</th>
<td style="box-sizing: inherit; height: 110px; width: 197px; padding: 8px;" colspan="2">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">Verhoogd</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">bedrag</strong>&nbsp;voor de alleenstaande&nbsp; werknemer (1)</p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 110px; width: 285px; padding: 8px;" colspan="4">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 12px 0px;">&nbsp;</p>
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;">&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit;">
<th style="box-sizing: inherit; height: 27px; width: 100px; padding: 8px;" scope="row">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center">Brutobedrag</p>
</th>
<td style="box-sizing: inherit; height: 27px; width: 68px; padding: 8px;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">Netto-bedrag</strong></p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 27px; width: 96px; padding: 8px;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 12px 0px;" align="center">Brutobedrag</p>
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center">&nbsp;</p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 27px; width: 101px; padding: 8px;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 12px 0px;" align="center"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">Nettobedrag</strong></p>
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center">&nbsp;</p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 27px; width: 147px; padding: 8px;" colspan="3">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center">Bruto-bedrag</p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 27px; width: 139px; padding: 8px;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">Nettobedrag</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit;">
<th style="box-sizing: inherit; height: 42px; width: 100px; padding: 8px;" scope="row">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;">&euro; 417,44</p>
</th>
<td style="box-sizing: inherit; height: 42px; width: 68px; padding: 8px;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">&euro; 345,85 </strong></p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 42px; width: 96px; padding: 8px;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;">&euro; 576,07</p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 42px; width: 101px; padding: 8px;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">&euro; 477,28 </strong></p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 42px; width: 147px; padding: 8px;" colspan="3">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;">&euro; 562,77</p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 42px; width: 139px; padding: 8px;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">&euro; 466,26 </strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit;">
<th style="box-sizing: inherit; height: 4px; width: 95px; padding: 8px;" rowspan="4" scope="row">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 12px 0px;"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">Prestatie-vermin-dering tot viervijfden</strong></p>
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;">&nbsp;</p>
</th>
<td style="box-sizing: inherit; height: 4px; width: 365px; padding: 8px;" colspan="4">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">&lt; 50 jaar</strong></p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 4px; width: 285px; padding: 8px;" colspan="4">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 12px 0px;"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;"><u style="box-sizing: inherit;">&gt;</u></strong><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">&nbsp;50 jaar bij het begin van de maand waarop de uitkering betrekking heeft</strong></p>
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;">&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit;">
<th style="box-sizing: inherit; height: 79px; width: 168px; padding: 8px;" colspan="2" scope="row">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center">Basisbedrag</p>
</th>
<td style="box-sizing: inherit; height: 79px; width: 197px; padding: 8px;" colspan="2">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">Verhoogd bedrag&nbsp;&nbsp;</strong>voor de alleenstaande werknemer (1)</p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 79px; width: 285px; padding: 8px;" colspan="4">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;">&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit;">
<th style="box-sizing: inherit; height: 21px; width: 100px; padding: 8px;" scope="row">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center">Brutobedrag</p>
</th>
<td style="box-sizing: inherit; height: 21px; width: 68px; padding: 8px;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">Netto-bedrag</strong></p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 21px; width: 96px; padding: 8px;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center">Bruto-bedragen</p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 21px; width: 101px; padding: 8px;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">Netto-bedragen</strong></p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 21px; width: 96px; padding: 8px;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center">Brutobedrag</p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 21px; width: 189px; padding: 8px;" colspan="3">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">Netto-bedrag</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit;">
<th style="box-sizing: inherit; height: 57px; width: 100px; padding: 8px;" scope="row">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;">&euro; 141,62</p>
</th>
<td style="box-sizing: inherit; height: 57px; width: 68px; padding: 8px;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">&euro; 117,34 </strong></p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 57px; width: 96px; padding: 8px;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 12px 0px;">&euro; 190,44<a style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; box-sizing: inherit; color: #00aee6; text-decoration: underline; transition-delay: 0s; transition-duration: 0.2s; transition-property: all; transition-timing-function: ease-in-out;" title="" href="https://www.aclvb.be/nl/palliatief-verlof#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a></p>
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;">&euro; 230,43(1)</p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 57px; width: 101px; padding: 8px;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 12px 0px;"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">&euro; 157,78</strong></p>
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">&euro; 190,92</strong></p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 57px; width: 96px; padding: 8px;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center">&euro; 212,42</p>
</td>
<td style="box-sizing: inherit; height: 57px; width: 189px; padding: 8px;" colspan="3">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;" align="center"><strong style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">&euro; 175,99 </strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="box-sizing: inherit;">&nbsp;<hr style="box-sizing: inherit; height: 0px;" align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="box-sizing: inherit;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;"><a style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; box-sizing: inherit; color: #00aee6; text-decoration: underline; transition-delay: 0s; transition-duration: 0.2s; transition-property: all; transition-timing-function: ease-in-out;" title="" href="https://www.aclvb.be/nl/palliatief-verlof#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Uitsluitend samenwonen met &eacute;&eacute;n of meer kinderen ten laste&nbsp; + eerstegraadouder zijn of instaan voor de dagelijkse opvoeding + het betreft een kind jonger dan 18 jaar (21 jaar indien kind met een handicap)</p>
</div>
<div id="ftn2" style="box-sizing: inherit;">
<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px;"><a style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; box-sizing: inherit; color: #00aee6; text-decoration: underline; transition-delay: 0s; transition-duration: 0.2s; transition-property: all; transition-timing-function: ease-in-out;" title="" href="https://www.aclvb.be/nl/palliatief-verlof#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Uitsluitend samenwonen met &eacute;&eacute;n of meer kinderen ten laste (ongeacht de leeftijd van het kind)</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?