Tijdskrediet
Vorige

1 van 43

Volgende

Welke soorten tijdskrediet bestaan er?

tijdskrediet planning
Het is niet altijd makkelijk om door de bomen het bos te zien. Er bestaan verschillende soorten tijdkrediet:
 • het volledig tijdkrediet (tijdelijk niet meer gaan werken)
 • het halftijds tijdkrediet (tijdelijk halftijds gaan werken);
 • het 1/5e tijdkrediet (tijdelijk vier vijfde gaan werken)
 • stelsel voor 50-plussers: halftijds tijdkrediet en 1/5e tijdkrediet

De minimum- en maximumduur van het tijdskrediet hangt af van het motief waarvoor je tijdskrediet neemt.

 Motief  Minimumduur  Maximumduur per aanvraag Totaal maximum in hele loopbaan 
 Zorgen voor kind jonger dan 8 jaar  3 maanden bij (voltijds of 1/2-tijds tijdskrediet), 6 maanden bij 1/5 tijdskrediet     51 maanden
 Palliatieve zorgen verlenen  1 maand  2 maand  51 maanden
 Zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek kind, gezins- of familielid tot de 2de graad  1 maand  3 maand (kan wel verlengd worden bij nieuwe aanvraag)  51 maanden
 Erkende opleiding volgen  3 maanden bij (voltijds of 1/2-tijds tijdskrediet), 6 maanden bij 1/5 tijdskrediet   Niet langer dan de opleiding duurt  51 maanden
 Zorgen voor gehandicapt kind jonger dan 21 jaar  3 maanden bij (voltijds of 1/2-tijds tijdskrediet), 6 maanden bij 1/5 tijdskrediet     51 maanden

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief kan je in 3 verschillende vormen opnemen:

 • ofwel voltijds – waarbij je arbeidsovereenkomst dus volledig wordt geschorst;
 • ofwel halftijds – waarbij je nog steeds halftijds blijft werken;
 • ofwel voor 1/5 – waarbij je nog steeds 4/5 blijft werken.

De motieven zijn de volgende:

(a) zorgen voor je kind dat jonger is dan 8 jaar

De aanvangsdatum moet gelegen zijn vóór de 8e verjaardag van je kind. Het tijdskrediet mag evenwel perfect eindigen na de 8e verjaardag van je kind.

Indien het om een geadopteerd kind gaat, mag het tijdskrediet beginnen vanaf de inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar je woont.

(b) zorgen voor je gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar

Om op basis van dit motief tijdskrediet te genieten:

 • moet je kind een fysieke of mentale ongeschiktheid vertonen van ten minste 66% of een aandoening die voor gevolg heeft dat er minstens 4 punten worden toegekend in pijler I van de medisch-sociale schaal, in de zin van de reglementering op de kinderbijslag;
 • moet de periode waarvoor het tijdskrediet wordt aangevraagd of verlengd ingaan vóór de 21e verjaardag van je kind.

(c) verlenen van zorg of bijstand aan je zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van je gezin

Om op basis van dit motief tijdskrediet te genieten:

 • moet de ernst van het gezondheidsprobleem erkend zijn door de geneesheer van het kind;
 • moet de periode waarvoor het tijdskrediet wordt aangevraagd of verlengd ingaan vóór het kind meerderjarig wordt (dus vóór de 18e verjaardag van het kind);
 • moet het zwaar zieke kind, indien het niet je eigen kind is, om beschouwd te worden als een gezinslid, bij jou ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

(d) verlenen van palliatieve zorgen

Er wordt begrepen onder palliatieve zorgen elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die terminaal zijn.

(e) verlenen van zorg of bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2e graad

Als "zware ziekte" wordt begrepen elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als dusdanig beoordeelt en waarvoor hij elke vorm van sociale, familiale of mentale/morele bijstand noodzakelijk acht voor het herstel.

Zowel je bloedverwanten als aanverwanten tot de 2e graad ((schoon)broers/zussen, (groot)ouders, (klein)kinderen) worden beschouwd als je familieleden. Gezinsleden zijn dan weer de personen met wie je samenwoont.

(f) volgen van een erkende opleiding

Deze vorm van tijdskrediet kan enkel worden opgenomen voor welbepaalde opleidingen, namelijk:

 • een opleiding erkend door de Gemeenschappen (Vlaamse, Franse of Duitstalige) of door de sector, van minstens 360 uren of 27 studiepunten per jaar of 120 uren of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden;
 • onderwijs verstrekt in een centrum voor basiseducatie of een opleiding gericht op het behalen van een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs, waarbij de grens wordt vastgesteld op 300 uren per jaar of 100 uren per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden.

Eindeloopbaanstelsel

Normaal gezien moet een werknemer 55 jaar oud zijn op de aanvangsdatum van het tijdskrediet, maar onder bepaalde voorwaarden kan dit al vanaf 50 jaar. Een werknemer kan in dit eindeloopbaanstelsel zijn prestaties met 1/5e verminderen voor een minimumperiode van 6 maanden. Wie halftijds gaat werken met tijdkrediet moet dit minimum voor 3 maanden doen. Er is geen maximumduur voorzien: je mag in dit stelsel dus 4/5e of halftijds blijven werken tot aan je pensioen.

Als je verschillende stelsels wilt combineren over je hele loopbaan (bijvoorbeeld eerst 3 maanden halftijds en het volgende jaar 6 maanden 4/5e tijdkrediet), neem je best even contact op met het RVA. Op hun website vind je ook uitgebreide informatie over tijdkrediet.

(kds/sd) - Met dank aan Laga.

15 oktober 2019
Aanbevolen jobs

Welke soorten tijdskrediet bestaan er?

tijdskrediet planning
Het is niet altijd makkelijk om door de bomen het bos te zien. Er bestaan verschillende soorten tijdkrediet:
 • het volledig tijdkrediet (tijdelijk niet meer gaan werken)
 • het halftijds tijdkrediet (tijdelijk halftijds gaan werken);
 • het 1/5e tijdkrediet (tijdelijk vier vijfde gaan werken)
 • stelsel voor 50-plussers: halftijds tijdkrediet en 1/5e tijdkrediet

De minimum- en maximumduur van het tijdskrediet hangt af van het motief waarvoor je tijdskrediet neemt.

 Motief  Minimumduur  Maximumduur per aanvraag Totaal maximum in hele loopbaan 
 Zorgen voor kind jonger dan 8 jaar  3 maanden bij (voltijds of 1/2-tijds tijdskrediet), 6 maanden bij 1/5 tijdskrediet     51 maanden
 Palliatieve zorgen verlenen  1 maand  2 maand  51 maanden
 Zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek kind, gezins- of familielid tot de 2de graad  1 maand  3 maand (kan wel verlengd worden bij nieuwe aanvraag)  51 maanden
 Erkende opleiding volgen  3 maanden bij (voltijds of 1/2-tijds tijdskrediet), 6 maanden bij 1/5 tijdskrediet   Niet langer dan de opleiding duurt  51 maanden
 Zorgen voor gehandicapt kind jonger dan 21 jaar  3 maanden bij (voltijds of 1/2-tijds tijdskrediet), 6 maanden bij 1/5 tijdskrediet     51 maanden

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief kan je in 3 verschillende vormen opnemen:

 • ofwel voltijds – waarbij je arbeidsovereenkomst dus volledig wordt geschorst;
 • ofwel halftijds – waarbij je nog steeds halftijds blijft werken;
 • ofwel voor 1/5 – waarbij je nog steeds 4/5 blijft werken.

De motieven zijn de volgende:

(a) zorgen voor je kind dat jonger is dan 8 jaar

De aanvangsdatum moet gelegen zijn vóór de 8e verjaardag van je kind. Het tijdskrediet mag evenwel perfect eindigen na de 8e verjaardag van je kind.

Indien het om een geadopteerd kind gaat, mag het tijdskrediet beginnen vanaf de inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar je woont.

(b) zorgen voor je gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar

Om op basis van dit motief tijdskrediet te genieten:

 • moet je kind een fysieke of mentale ongeschiktheid vertonen van ten minste 66% of een aandoening die voor gevolg heeft dat er minstens 4 punten worden toegekend in pijler I van de medisch-sociale schaal, in de zin van de reglementering op de kinderbijslag;
 • moet de periode waarvoor het tijdskrediet wordt aangevraagd of verlengd ingaan vóór de 21e verjaardag van je kind.

(c) verlenen van zorg of bijstand aan je zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van je gezin

Om op basis van dit motief tijdskrediet te genieten:

 • moet de ernst van het gezondheidsprobleem erkend zijn door de geneesheer van het kind;
 • moet de periode waarvoor het tijdskrediet wordt aangevraagd of verlengd ingaan vóór het kind meerderjarig wordt (dus vóór de 18e verjaardag van het kind);
 • moet het zwaar zieke kind, indien het niet je eigen kind is, om beschouwd te worden als een gezinslid, bij jou ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

(d) verlenen van palliatieve zorgen

Er wordt begrepen onder palliatieve zorgen elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die terminaal zijn.

(e) verlenen van zorg of bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2e graad

Als "zware ziekte" wordt begrepen elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als dusdanig beoordeelt en waarvoor hij elke vorm van sociale, familiale of mentale/morele bijstand noodzakelijk acht voor het herstel.

Zowel je bloedverwanten als aanverwanten tot de 2e graad ((schoon)broers/zussen, (groot)ouders, (klein)kinderen) worden beschouwd als je familieleden. Gezinsleden zijn dan weer de personen met wie je samenwoont.

(f) volgen van een erkende opleiding

Deze vorm van tijdskrediet kan enkel worden opgenomen voor welbepaalde opleidingen, namelijk:

 • een opleiding erkend door de Gemeenschappen (Vlaamse, Franse of Duitstalige) of door de sector, van minstens 360 uren of 27 studiepunten per jaar of 120 uren of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden;
 • onderwijs verstrekt in een centrum voor basiseducatie of een opleiding gericht op het behalen van een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs, waarbij de grens wordt vastgesteld op 300 uren per jaar of 100 uren per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden.

Eindeloopbaanstelsel

Normaal gezien moet een werknemer 55 jaar oud zijn op de aanvangsdatum van het tijdskrediet, maar onder bepaalde voorwaarden kan dit al vanaf 50 jaar. Een werknemer kan in dit eindeloopbaanstelsel zijn prestaties met 1/5e verminderen voor een minimumperiode van 6 maanden. Wie halftijds gaat werken met tijdkrediet moet dit minimum voor 3 maanden doen. Er is geen maximumduur voorzien: je mag in dit stelsel dus 4/5e of halftijds blijven werken tot aan je pensioen.

Als je verschillende stelsels wilt combineren over je hele loopbaan (bijvoorbeeld eerst 3 maanden halftijds en het volgende jaar 6 maanden 4/5e tijdkrediet), neem je best even contact op met het RVA. Op hun website vind je ook uitgebreide informatie over tijdkrediet.

(kds/sd) - Met dank aan Laga.

15 oktober 2019
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook