Variabel loon
Vorige

1 van 35

Volgende
Volgend artikel:

Hoe groot is jouw bonus dit jaar?

Een gewone bonus of aandelenopties: wat kies je best?

Aandelenopties
Steeds meer werkgevers laten hun werknemers met een variabel loon kiezen tussen een klassieke bonus of aandelenopties. Wat is de meest interessante optie?

Variabele verloning

Bij een variabele verloning is een deel van je verloning afhankelijk van je individuele prestaties op de werkvloer of die van het gehele team of bedrijf. Naast klassieke bonussen, premies en commissies krijgen werknemers met zo’n variabel loon steeds vaker het aanbod te kiezen voor warrants of aandelenopties.

Met dit systeem heb je als werknemer het recht om binnen een bepaalde termijn aandelen van een brede aandelenkorf te kopen. Dit recht heeft een bepaalde waarde die onderhevig is aan marktschommelingen en die je zowel kunt aankopen of verkopen. In feite koop je in dit systeem dus niet de onderliggende aandelen maar het recht om die aandelen te kunnen kopen. Dit voorstel hoef je niet per se te aanvaarden, je kunt nog altijd uit vrije wil kiezen voor de klassieke bonus. Maar waarom zou je net wél kiezen voor aandelenopties?

Lees ook: Alles wat je moet weten over je loonpakket

Klassieke loonbonus versus aandelenopties

Het grote voordeel van warrants of aandelenopties is dat je er als werknemer mogelijk netto meer aan overhoudt dan bij een klassieke bonus. Ook ben je onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en kun je na verloop van tijd je aandelenopties verkopen en alsnog cashen. Op de meerwaarde na verkoop betaal je bovendien in principe ook geen belastingen, zolang er tenminste voldaan werd aan de voorwaarden van de wet van 26 maart 1999.

Sarah Geernaert, Senior Legal kmo-consultant bij SD Worx: “Sowieso zijn warrants een aantrekkelijk alternatief beloningsinstrument. Ze zijn onder specifieke voorwaarden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen voor zowel de werkgever als de werknemer. In dit geval zal het nettobedrag voor de werknemer mogelijk hoger zijn dan bij een klassieke bonus. Het risico voor hen is beperkt en de uitvoering is eenvoudig aangezien je hiervoor als werknemer in principe geen effectenrekening hoeft te openen.”

Cash bonus Brutobonus van 1000 euro Werkgever betaalt 1448,27 euro (incl. 27% patronale bijdragen en vakantiegeld) Werknemer ontvangt 467,91 euro (incl. vakantiegeld en na aftrek sociale lasten en 53,50% BV)
Bonus via warrants Scenario 1: Budgetneutraal (zonder meerkost werkgever) Werkgever betaalt 1447,61 euro Werknemer ontvangt netto** 634,46 euro (+35%)

Bron: SD Worx - Ter info: nettobedrag varieert naargelang de marktschommelingen

Ontdek: Welke soorten bonus bestaan er?

Impact op vakantiegeld, eindejaarspremie en pensioenrechten

In tegenstelling tot een klassieke bonus ontvang je op een bonus in warrants geen vakantiegeld. Dit wordt meestal wel gecompenseerd door het feit dat je hierop geen socialezekerheidsbijdragen betaalt waardoor je in het beste geval meer overhoudt dan met je klassieke bonus inclusief vakantiegeld. Ook geven warrants je - net als bij de gewone bonus - geen recht op een extra eindejaarspremie.

Wat je pensioenrechten betreft, is het een complexer verhaal. Wanneer je meer verdient dan het wettelijke pensioenplafond (in 2020 was dat 60.026,75 euro) is de impact nihil. Maar wanneer je minder verdient bestaat de kans dat je wel minder pensioenrechten opbouwt: de exacte impact hangt af van veel onbekende factoren zoals bv. je levensverwachting maar je mag ervan uitgaan dat je 1,11 euro bruto minder opbouwt per schijf van 1.000 euro bonus.

Het goede nieuws is dat je die verminderde pensioenrechten in de meeste gevallen compenseert door het wegvallen van de socialezekerheidsbijdragen bij de warrant.

Extra: Hoeveel betaalt je baas voor jouw pensioen?

(fd)

20 december 2021
Anderen bekeken ook