Aandelenopties
Vorige

1 van 17

Volgende

Wat zijn warrants? Wat zijn de voordelen?

Meer en meer bedrijven bieden een flexibel verloningssysteem aan. Onder andere het variabel loon in de vorm van warranten wint aan populariteit. Zou jij warrants van je werkgever aanvaarden?

‘Put warrants’ versus ‘call warrants’

Warrants zijn financiële instrumenten die door een onderneming of financiële instelling worden uitgegeven. Een warrant geeft de verkrijger het recht om binnen een bepaalde periode aandelen aan te kopen, dan wel te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs (de uitoefenprijs).

Er bestaan twee soorten warrants:

 1. Call warrants
  Stijgt de onderliggende waarde? Dan zal de waarde van de call warrant dat ook doen. Je hebt dan het recht - niet de plicht - om de onderliggende waarde tegen de uitoefenprijs te kopen.

 2. Put warrants
  Het kan ook voorvallen dat de onderliggende waarde daalt, terwijl de waarde van de put warrant stijgt. Je mag de onderliggende waarde verkopen tegen de uitoefenprijs.

Beursgenoteerde call warrants zijn overigens laagdrempeliger dan put warrants. Deze kunnen de volgende ochtend, bij het openen van de beurs, alweer verkocht worden.

Warrants als alternatieve beloning

Zowel grote als kleine organisaties kunnen een warrantplan in het leven roepen. En zowel de werkgever als de werknemer halen hier voordeel uit. Hoe gaat dat nu in z’n werk, zo’n warrantplan?

 • Je werkgever biedt je de warranten aan via een financiële instelling. Dit aanbod kan je aanvaarden of weigeren.
 • Aanvaard je de warrants? Dan mag je deze vrij gebruiken en beslissen wanneer je ze terug verkoopt.
 • Het exacte verkoopmoment is belangrijk voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op de waarde van de aangeboden aandelen, en dus niet op de potentiële meerwaarde bij verkoop. Natuurlijk kan je de voorheffing betalen met de opbrengst.

Door de toekenning van warrants ontstaat een belastbaar voordeel van alle aard dat op een afzonderlijke loonfiche zal vermeld worden.

Voordelen warrants voor werknemers

Nog altijd keren heel wat bedrijven hun medewerkers een klassieke bonus uit bij het behalen van collectieve of individuele doelen. Gevolg: als werknemer houd je, na alle heffingen, slechts 30,49% van de brutokost over.

Het voornaamste voordeel van warranten is dat ze, mits naleving van een aantal voorwaarden(*), vrij van sociale zekerheidsbijdragen kunnen worden toegekend. Hierdoor houd je tot bijna 37% meer netto over. Daarnaast zijn warrants ook snel omzetbaar in cash.

(* Om vrij van werkgevers- en werknemersbijdragen te worden toegekend, mogen de warrants nooit worden toegekend ter vervanging van loon of reeds verworven voordelen, de eindejaarspremie, het vakantiegeld en de opzeggingsvergoeding. Verder mag de toekenning ervan niet onevenredig zijn ten opzichte van het normale loon.)

Een andere grote troef is dat ze, ondanks een stijgende of dalende markt, weinig risico inhouden. Zo kan je de warrants onmiddellijk nadat je ze toegekend hebt gekregen, weer verkopen. “Dankzij de korte termijn warrants beperkt de blokkeringsperiode zich tot een enkele nacht. Dit betekent dat je als werknemer je warrants de volgende dag al, of op de eerstvolgende werkdag, kan verkopen”, vertelt Sonja Van Roy, Salary Optimization Specialist bij Securex. Hierdoor wordt de blootstelling aan waardeschommelingen tot een minimum beperkt.

(mr)

2 maart 2020
Aanbevolen jobs

Wat zijn warrants? Wat zijn de voordelen?

Meer en meer bedrijven bieden een flexibel verloningssysteem aan. Onder andere het variabel loon in de vorm van warranten wint aan populariteit. Zou jij warrants van je werkgever aanvaarden?

‘Put warrants’ versus ‘call warrants’

Warrants zijn financiële instrumenten die door een onderneming of financiële instelling worden uitgegeven. Een warrant geeft de verkrijger het recht om binnen een bepaalde periode aandelen aan te kopen, dan wel te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs (de uitoefenprijs).

Er bestaan twee soorten warrants:

 1. Call warrants
  Stijgt de onderliggende waarde? Dan zal de waarde van de call warrant dat ook doen. Je hebt dan het recht - niet de plicht - om de onderliggende waarde tegen de uitoefenprijs te kopen.

 2. Put warrants
  Het kan ook voorvallen dat de onderliggende waarde daalt, terwijl de waarde van de put warrant stijgt. Je mag de onderliggende waarde verkopen tegen de uitoefenprijs.

Beursgenoteerde call warrants zijn overigens laagdrempeliger dan put warrants. Deze kunnen de volgende ochtend, bij het openen van de beurs, alweer verkocht worden.

Warrants als alternatieve beloning

Zowel grote als kleine organisaties kunnen een warrantplan in het leven roepen. En zowel de werkgever als de werknemer halen hier voordeel uit. Hoe gaat dat nu in z’n werk, zo’n warrantplan?

 • Je werkgever biedt je de warranten aan via een financiële instelling. Dit aanbod kan je aanvaarden of weigeren.
 • Aanvaard je de warrants? Dan mag je deze vrij gebruiken en beslissen wanneer je ze terug verkoopt.
 • Het exacte verkoopmoment is belangrijk voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op de waarde van de aangeboden aandelen, en dus niet op de potentiële meerwaarde bij verkoop. Natuurlijk kan je de voorheffing betalen met de opbrengst.

Door de toekenning van warrants ontstaat een belastbaar voordeel van alle aard dat op een afzonderlijke loonfiche zal vermeld worden.

Voordelen warrants voor werknemers

Nog altijd keren heel wat bedrijven hun medewerkers een klassieke bonus uit bij het behalen van collectieve of individuele doelen. Gevolg: als werknemer houd je, na alle heffingen, slechts 30,49% van de brutokost over.

Het voornaamste voordeel van warranten is dat ze, mits naleving van een aantal voorwaarden(*), vrij van sociale zekerheidsbijdragen kunnen worden toegekend. Hierdoor houd je tot bijna 37% meer netto over. Daarnaast zijn warrants ook snel omzetbaar in cash.

(* Om vrij van werkgevers- en werknemersbijdragen te worden toegekend, mogen de warrants nooit worden toegekend ter vervanging van loon of reeds verworven voordelen, de eindejaarspremie, het vakantiegeld en de opzeggingsvergoeding. Verder mag de toekenning ervan niet onevenredig zijn ten opzichte van het normale loon.)

Een andere grote troef is dat ze, ondanks een stijgende of dalende markt, weinig risico inhouden. Zo kan je de warrants onmiddellijk nadat je ze toegekend hebt gekregen, weer verkopen. “Dankzij de korte termijn warrants beperkt de blokkeringsperiode zich tot een enkele nacht. Dit betekent dat je als werknemer je warrants de volgende dag al, of op de eerstvolgende werkdag, kan verkopen”, vertelt Sonja Van Roy, Salary Optimization Specialist bij Securex. Hierdoor wordt de blootstelling aan waardeschommelingen tot een minimum beperkt.

(mr)

2 maart 2020
Aanbevolen jobs